ဖေအတူ သမီးလား ?

Sunday, October 14, 2012

United States Institute of Peace တြင္ စကားေျပာေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)
 
 
Asian Tribune မွာ ေဖာ္ျပလာတဲ့ ကေမာၻဇ၀င္းရဲ႕ အေတြးအျမင္ ေဆာင္းပါးတခုပါ။ ေခါင္းစဥ္က ဖေအတူ သမီးလား (Is it Like Father Like Daughter?) ဆုိၿပီး သံုးသပ္ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပါး တခု ကို ျပန္ လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

အခုေဆာင္းပါးမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တုိင္းရင္းသားကိစၥေတြ၊ NLD ပါတီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မရွိရင္ ဘာ ျဖစ္သြားမလဲ စတာေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ေအာင္ဆန္း ဘာေတြ ကြာျခားသလဲ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဘယ္လိုလဲ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုဘာလဲ ဆုိတာေတြ၊ ျမန္မာ မဟုတ္တဲ့ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အျမင္ေတြ၊ ခံစားမႈေတြ စတာေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရး သား တင္ျပထားပါတယ္။ 

ျပန္လည္မွွ်ေ၀ လုိက္ပါတယ္။

By Kanbawza Win 

An old man like me, near dotage stage cannot do anything except to show my solidarity with the Kachin brethren, as the small Vancouver Ethnic Community launch a fund drive for the Kachin Women Association Thailand (KAWT) to relief the Kachin refugees in no man’s land numbering over 100,000, whose humanitarian aid is cut off both by the Chinese and the Burmese governments. The clearly depicts not only the Myanmar and the Chinese mentality but also to what length can the dictatorial regimes go to justify their political appetite. 

Genocide in Kachin State 

Hundreds of people have lost their lives, thousands have been maimed or injured, and thousands of ethnic women have been raped by the Tamadaw soldiers. But after 1,800 battles, the conflict between Kachin freedom fighters and the Burmese army—now into its 15th month—shows no sign of abating. A secret visit by a reporter mailed to me some grotesque pictures of dead Burmese and Kachin soldiers piled on top of the corpses of civilian porters. Farmers and villagers are now being targeted for attacks and interrogation by the government troops who naturally suspect them of being sympathizers or members of the Kachin Independence Organization (KIO). The Burmese Army or Tatmadaw is determined to knock out the Kachin, once and for all, as men and munitions are increased around in the conflict zones. One could recall that at the recent ASEAN Conference in Bali, President Thein Sein boasted that it would only take a few hours for the Tatmadaw to wipe out the Kachin, and the government media calls the Kachin as Thaung Gyan Thu, in Burmese which is usually translated as “insurgents,” a rebel group with no political agenda and has connotations of terrorism. With this kind of attitude how can there be ceasefire not to mentioned peace negotiations? 

The 1994 ceasefire agreement never produced a political result leading to autonomy or fundamental rights and instead Kachin leaders were offered business opportunities in logging, jade mining and other enterprises viewed by the Kachin populace as a rape of the land and an attempt by the Myanmar authorities to exploit the Kachin’s rich forests and natural resources. 

Experiencing an 18-year truce shattered, no ethnic nationalities trust the words of Naypyidaw and now every intelligent ethnic sense that Tatmadaw is not interested in whatever peace deals. What more prove is wanted when it is already over a year that President Thein Sein ordered the army to stop the offensive with no result, raising the question of whether the Burmese government is controlling the army or vice versa. 

The major Myanmar community did not comprehend that the civil war was born out of broken promises of 1947 Panglong Conference where the Shan Chin and Kachin, nationalities agreed terms with the central government for self-determination, autonomy and even the future of possibility of a separate state. This was ink by non-other than our beloved Aung San the architect of modern Burma and father of Daw Aung San Suu Kyi which became moot after Aung San was assassinated by the ploy of Ne Win. 

Since June 2011, Burma Army has commenced its major ethnic cleansing not only targeting the Kachin resistance forces but the entire Kachin natives. The worst action done by the Burmese soldiers is inhuman revenge against ordinary Kachin villagers because they suffered severe fatalities. In fact, the Tatmadaw repeatedly breach principles of Geneva Conventions of 1949 where, civilians must be protected by warring parties in any case and must not be discriminated against because of race, religion or political opinion. Geneva Conventions also not allows forcing them to give information. Civilian must not be used to shield military operations or make an area immune from military operations. Civilian must not be punished for an offence he or she has not personally committed. Women must not be indecently assaulted, raped, or forced into prostitution. But, the Thein Sein government and the Tatmadaw turn a deaf ear to all these. As a result, Burma Army’s full-scale offensives are becoming more intense than ever. 

It seems that Thein Sein, this year nominated Nobel Peace Prize is not sincere to uncover the truth and has not the courage to accept the truth and is trying to hide the human rights violations of his army from public scrutiny. . A dishonor, not only for the government but also for the whole nation, that he refused to say that Tatmadaw has violated a variety of human rights in various ethnic areas. 

Position of Strength 

Gone with the wind, is his utterance that there is a need for development in the ethnic regions and that his government intended to reach out to ethnic groups for peace talks and that the ethnic nationalities struggle is one of dimensional and deeply-rooted in the military’s arrogant view of ethnic nationalities and their issues. If he is serious about building trust with the ethnic armed groups, he could have pressure the military to halt its offensives and call for a nationwide cessation of hostilities, during which preliminary talks can take place at the regional level to understand and resolve local issues. 


The world should know that even if the Burmese army and air force could eventually defeat the vastly outmanned and outgunned Kachin Independence Army, it would never crush the heart and soul of the Kachin resistance or that of the ethnic nationalities. Now the Tatmadaw has set the target that only after the Kachin headquarters Laiza was captured then it will consider a cease-fire and will negotiate from the position of strength. This “dictum of peace through strength,” theory was evident as the Tatmadaw seems to be sore afraid of the WA whose fire power and fighting ability surpassed them and they were being forced to provide the WA states a real federal status. If this is their hidden logic than every ethnic nationality of Burma must take a page out of the WA example and builds up a formidable defense force to protect themselves from the marauding Tatmadaw. So Thein Sein theory of only one army for the country holds no water at all.. In the meantime this ruthless military operation will go on with a tactic approval of Daw Aung San Suu Kyi who says nothing on this matter even though she has fight for democracy and human rights all her life. 

Instead the Thein Sein administration in using the divide and rule tactics e.g. he could wean out the Buddhist (DKBA) from KNU and is now giving bait to the more economically inclined group of three musketeers ( Mu Tu Say Po, Roger and David Taw) In Karenni it was able to lure the KNPLF (Karenni People’s Liberation Front) to be under the BGF (Border Guard Force) from the more enlightened KNPP (Karenni Nationals Progressive Party). 


So also in Shan, Mon, Arkanese was able to force the smaller but more economically inclined groups, in other words small war lords to enlist with the BGF, forcing them to split from their mother unit. By looking at these episodes one can question not only the sincerity of the Thein Sein administration but the Mahar Myanmar mentality, the policy of a great nation forcing all the ethnic nationalities to be under one religion (Buddhist), one race (Myanmar) and one country. 

In these scenario it was incredible that Western countries that emphasizes so much on democracy and human rights, embodied in the universal declaration of human rights has taken off almost all their punitive actions only because the quasi military regime has successfully used Daw Aung San Suu Kyi to be their spokesperson. Will the fate of 30 million plus ethnic nationalities (a population much larger than Canada) be abandoned by the Free World countries, the moral champion of the world, only because she can charm the world leaders and let the suffering Burmese ethnic communities under the boots of Mahar Myanmar Colonialism? America still remains the indispensible nation but not omnipotent.

NLD minus Daw Suu Kyi is equal to Zero 

One of the commanders in negotiating with the unarmed Burmese group in Thai-Burma border area frankly remarked that NLD without Daw Suu Kyi is nothing. In fact he admitted that they are worst than the cronies of the Junta. It must be recalled that when Daw Aung San Suu Kyi, was just freed from house arrest she offered words of reconciliation she said, "It is impossible to achieve development without peace in our country. The suffering of Kachin people is the suffering of Myanmar people and we all have to find a cure for these problems." But today she is silent, perhaps in changing from democracy and human rights icon to politician she has learnt that Silent is Golden in view of that fact that now she is aiming for the post of President in a fragile new quasi-democracy. At a talk in London in June, a student from the Kachin ethnic minority asked why she belonging to the majority Myanmar is reluctant to condemn a bloody military offensive she could not answer. Neither could she answer to the plight of the Arakanese Muslims. How can a woman, the world has watched fight for her people against the might of a military junta for decades, not have a word to say when an entire part of her country’s population is being violently attacked? 

Obviously ethnic groups accuse her of condoning human-rights abuses by failing to speak out on behalf of long-suffering peoples of Burma. A woman so widely revered should arouse such hostility might have seemed unthinkable. Once idolized without question for her courageous two-decades stand against the tyranny now faces a chorus of criticism even as she emerges as a powerful lawmaker here. 


Previously to criticize her is considered as a betrayal of the cause that so many Burmese had embraced and dedicated their lives to it, not that Daw Suu Kyi was perfect; but to point out her flaws was to give comfort to the hated regime which ruled Burma with an iron fist. But that days are over, and many a people noted that her stance on the burning ethnic issues left a great deal to be desired. As a Nobel Peace Prize winner and an international icon for democracy and human rights, many expected her to be more outspoken about the ongoing war in Kachin State and even more contentious issue of the status of Arakanese Muslims. This clearly points out the true colour of realpolitik. For the Nobel Peace Prize laureate and democracy icon, it is personal. Will she be her father’s daughter and carried on the family tradition to preserve the Union of Burma where autonomy of the ethnic nationalities to be equated with national building and worked for the Second Panglong Conference or will she side with the Junta’s Mahar Myanmar policy to treat the ethnic nationalities as colonial people or second citizen is still to be seen? 


Her moral clarity helped make the former junta a global pariah. Her new role as political party leader demands strategic ambiguity as well. She must retain her appeal to the majority Myanmar, without alienating the non Myanmar ethnic nationalities and compatriots of other faiths. At the same time she must also engage with the widely despised military, which remains by far the most dominant power in Burma. A saint-like reputation for unwavering principle can be unhelpful in politics, a murky world of compromise and negotiation. So can adulation, which generates expectations that not even Burma’s “human rights superstar” can fulfill. “To be criticized and attacked is an occupational hazard for politicians. To be praised and idealized is also an occupational hazard and much the less desirable of the two.” She wrote it 14 years ago. 


The legendary former political prisoner, and perhaps one of the most famous hostages of the millennium. Could anything be more politically dramatic than witnessing the woman take the place of the very regime that placed her under arrest, separated her from her family, and banned her from taking office even after winning landslide elections? Daw Suu Kyi is arguably one of the most romanticized political figures of modern times. 

But at the same time she is also adapting to life in Naypyidaw, where men in green uniforms, dominate one side of the chamber, chosen by armed forces chief Gen. Min Aung Hlaing, a protégé of the retired dictator, and she has finally agreed to uphold Burma’s constitution, ratified after a fraudulent referendum in 2008 does not paint a rosy picture for the ethno democratic groups. But it has to be admitted that her mere presence in parliament breathes legitimacy into a political system built by the Junta and now hypocritically encourage by the West vis a vis China. 


NLD’s refusal in April to swear a parliamentary oath to “uphold and abide by” the constitution is one of the testing point. After a two-week stand-off and criticism from supporters, the “Iron Aunty” backed down and her MPs took their seats. Why? There are several justifications, but it indicates that her party has few real policies beyond the statements of its world-famous chairperson. This led to the question of who are her compatriots? Is it a club of Daw Suu Kyi’s loyalists that fails to reach out to other influential groups in Burmese society? Why is there not one to point out the loop whole? Many returning exiles and intellectuals have been kept at arm’s length from Suu Kyi and it is jealously guarded by those closest to her. Why are the Burmese intellectuals ignored? Until and unless she her own house in order and provide genuine leadership within her own party she cannot lead the country. Daw Suu Kyi needs to recruit young, intelligent and daring Burmese intellectuals abroad to come and work for the country. In this respect she should take a leave out of Than Shwe who did a better job of choosing suitable subordinates to support his long-term goals. Besides she has given no hint of who her political successor will be, and no one in her party stands out as a likely candidate even though she will be 70 in 2015. 

It also makes us ponder, what kind of leader Daw Suu Kyi will be, and exactly how different will her government be from the military rule that preceded it? The NLD’s parliamentary debut has also highlighted a lack of concrete policies and experts to formulate them, a critical weakness when Burma’s reformist government is drafting new legislation at a breakneck pace? 

Daw Suu Kyi’s popularity in Burma is not as universal as many Western admirers assume. She is adored in the lowlands, where fellow ethnic Myanmar predominates and her image adorns homes, shops, cars and T-shirts. That reverence fades in rugged border regions, occupied by ethnic nationalities who have fought decades-long wars against Myanmar’s -dominated military. 

In rural ethnic dominated area especially in Shan State the images of Daw Suu Kyi are hard to find. Khun Htun Oo, a leading Shan politician who was jailed for almost seven years simply said that Suu Kyi has been “neutralized” by participating in parliament. Worst of all in an interview with Amanpor of CNN she admitted her “soft spot” with the marauding Tatmadaw without realising that the Burmese army has change from patriotic army to pocket army of the generals that has dragged the country to the bottomless pit during all this half a century. For years, the NLD backed calls for a United Nations Commission of Inquiry into alleged war crimes and crimes against humanity in Burma has been push back or been quietly dropped since her release. “What we believe in is not retributive justice but restorative justice,” she said in, if that is the logic than it is useless to tackle corruption and human rights in Burma. 

No doubt she has quickly become an influential voice in the country’s newly empowered parliament. Economists worry that her bleak public appraisals of Burma’s business climate will scare foreign investors. No doubt, one way or the other, Daw Suu Kyi’s place in Burmese history is assured. But if she wants to leave a legacy of lasting stability, and not just an image of heroic self-sacrifice as a guide to future generations, she’s going to have to have to start tackling the problems of her country—and her party—head on. 


We sense that her strategic sense compels her to utter compromising attitude, ambiguous responses, silence on some critical issues and her soft corner for the military to gain the trust of the Generals as she is fully aware of the central political role of the army and hence is seeking its cooperation in furtherance of her goals, particularly in amending the Constitution. She knew that the army cannot be wished away and would not listen to thoughtless critics. Any way she needs them and any dilution of Army role can only be evolutionary, as we see it in other countries similarly situated. But she is very soft in pedalling on ethnic issues for fear of upsetting the administration in its peace moves, even at the risk of becoming unpopular with the ethnic groups. We also knew that the success of President Thein Sein in his political and economic reforms is key to the country’s transition to democracy and hence she is bound to support his moves. The urgent need is “capacity building” within her party and the country. She is in a better position than others to look outside the country for support. The period from now till 2015 is crucial and hence Suu Kyi has to play her cards to the best advantage of herself, the party and the country and still needs the support of the majority of the people to cross many hurdles. 

There is little doubt that Suu Kyi still enjoys enormous support among Burma’s people, despite questions among some about her commitment to the country’s ethnic nationalities. However, looking beyond the next few years, she needs to think not just about her own role in Burma’s future politics, but also that of a younger generation of would-be leaders. There is still time and Daw Suu Kyi knows that she could not cross the lines which her father has drawn and that still the hopes and aspirations of ethnic nationalities are not lost yet. She is the only Myanmar which the Non Myanmar ethnic nationalities trust, to lead the country to the Genuine Union of Burma which her father had envisaged, where love, peace equality and democracy reigns. We clearly have idolized her to the point of no return. We want to believe that the fight she waged for a ‘free’ Burma includes the ethnic nationalities as well. There is no single figure who could draw the attention and create a solution to the crisis the way Daw Suu Kyi can. The ethnic nationalities and the world have waited for decades to see Burma’s “Lady” descend upon what we all believed was her rightful political throne, with a hope that Myanmar spring will not be a Non-Myanmar ethnic nationalities long winter. 


End Notes: 

1 Yan Naing, Saw; The Forgotten War in Iirrawaddy 18-7-2012 

2 Zaw, Aung: Ending the Vicious Circle—Making Peace in Burma Irrawaddy 28-11-2011 

3 The government offered Nayoyidaw, the counterpart of Laiza to be the venue of talk for cease-fire for the KIO to kow tow the government but later agree to the border town of Ruili or Muse 


Yan Naing, Saw; The Forgotten War in Iirrawaddy 18-7-2012 

The greatest joke is that Thein Sein, who was a Prime Minister that had exterminated the Buddhist monks in the Saffron Revolution of 2007 and later prevent the international humanitarian aid reaching to the Nargi storm ravage victims in May 2008 resulting in 140,000 people dead and left 2.4 million homeless was among the nominee for the Nobel Peace Prize. Praise the Lord that it is awarded to the European Union. 


Lin, Zin; Is President of Burma worth of Nobel Peace Prize, Euro Asia 8-10-2012 

Linn, Zin; A Kachin War disgraced to the President Euro Asia News 6-10-2012 

Lin, Zin; Is President of Burma worth of Nobel Peace Prize,Euro Asia 8-10-2012 


I personally knew him and his wife since he was active in the Rangoon University Karen Students Association 

Gray, Denis; As Myanmar thaws, decades-old civil war festers on AP 4-02-2012 

Hossain, Anushay;The silence of a laureate: ethnic & religious tensions rise in Burma Forbes 8-10-2012 

Marshall Andre RC FMT News 6-10-2012, 

Also in Jakarta Globe 7-10-2012 

Zaw, Aung; Can Suu Kyi Lead in Irrawaddy 10-10-2012 

Hossain,Anushay; The silence of a laureate: ethnic & religious tensions rise in Burma Forbes 8-10-2012 

When I was Prime Minister’s of Foreign Affairs, the then Prime Minister of Pakistan Ali Bhutto in going to China flew over Burma and a telex machine crack besides me “Greetings from the Prime Minister of Pakistan to the Prime Minister of Burma.”. 

There was a cabinet meeting and I have only 7 minutes to reply. So I telex back Bon Voyage from the Prime Minister of Burma. It was only in the evening when I have a chance to meet him that I told him the story. As a responsible person I have the courage to do it. The point which I am pointing out that Daw Suu Kyi should be surrounded by such persons. 

Zaw, Aung; Can Suu Kyi Lead in Irrawaddy 10-10-2012 

During her visit to US my friend Kyaw Thi Ha goes personally with his own expense from Vancouver to Fort Wayne and I handed over a short letter to be deliver to her but her PA Dr Daw Nge took it and was never handed to her. I could not comprehend why young and energetic Burmese intelligentsia like Zin Lin, Min Zin, Zar Ni, Aung Htoo and the likes are not recruited. 

Zaw, Aung; Can Suu Kyi Lead in Irrawaddy 10-10-2012 

Hossain,Anushay; The silence of a laureate: ethnic & religious tensions rise in Burma Forbes 8-10-2012 

Kuppuswamy c s SSAG, Euro Asia 11-10-2012 - Asian Tribune -

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved