ေနျပည္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္၊ စီမံကိန္း၊ အခြန္ ဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Wednesday, October 24, 2012လႊတ္ေတာ္ ဘတ္ဂ်က္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ အခြန္ အေကာက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တခုကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုမွာ ယမန္ေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ 

ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥ ရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုးသိန္းက ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာမွာ အေျခခံ က်တဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ သိေကာင္းစရာေတြကုိ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီပြဲကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ လည္း တက္ေရာက္ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက မရွင္းသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို လည္း ေမးျမန္း 
ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီခိုင္မာေစေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေရးသားေပမယ့္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုေတာ့ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved