ျမန္မာ့ မီဒီယာအေၾကာင္း ခ်က္ႏုိင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြး

Wednesday, October 24, 2012

.
 

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတြင္ ယမန္ေန႔က အဆုံးသတ္ခ့ဲၿပီး သုံးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ  Forum 2000 ညီလာခံတြင္ ျမန္မာျပည္မီဒီယာ အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခ့ဲသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရတြင္ မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗ်ဴဟာရိွေနေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းဌာန အယ္ဒီတာေအာင္ေဇာ္က ညီလာခံတြင္ ေျပာသည္။

“အစုိးရက မီဒီယာကုိ ပုိရင္းႏွီးလာ၊ အသုံးခ်တတ္လာတယ္။ မီဒီယာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အနားမွာေတာင္ မရိွတ့ဲ အႀကံေပးသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ အစုိးရဆီမွာ ရိွေနတာ ေတြ႔ရတယ္” ဟု အယ္ဒီတာေအာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ညီလာခံေရာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ ကုိကုိႀကီးက ေဆြးေႏြးရာတြင္ မၾကာေသးမီက စတင္ျပီး ျမန္မာအစုိးရ စာေပစိစစ္ေရးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ မလုိေတာ့ဘဲ  ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ၾကၿပီ ဆုိေသာ္လည္း
အစုိးရက မီဒီယာကုိ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အေထာက္အကူျပဳျဖစ္ေရးအတြက္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားထဲတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ဥပေဒလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။

ျမန္မာအတုိက္အခံတုိ႔၏အျမင္တြင္ မီဒီယာဆုိသည္မွာ တခါတရံ အစုိးရကုိ တန္ျပန္ရင္ဆုိင္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာတခု ျဖစ္ေနတတ္သည္ဟု ကုိကုိႀကီးက ဆုိသည္။

အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈမရိွသည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈ ကာလအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား ပုံႏွိပ္ရန္အတြက္ ဖေယာင္းစကၠဴႏွင့္ စာကူးစက္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳခ့ဲရေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ အေျခ အေနတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွေရးအတြက္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကုိ အားကုိးေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကုိကုိႀကီးက သူ၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို ရွင္းျပသြားသည္။

Forum 2000 ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္သူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနတုိ႔၏  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကုိ အားထားေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈအေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္ရာ ေပါင္းကူးအဖဲြ႔မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သူက လူ႔အခြင့္အရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊  အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ အမ်ားအျပား ရိွခ့ဲပုံကုိ တင္ျပသြားသည္။

နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း တုိက္ခတ္သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပအေျခစုိက္ အဖဲြ႔အစည္း အမ်ားအျပား ေက်းလက္ေဒသသုိ႔ အေရာက္သြားႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေရာက္သြားျခင္းသည္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အလွည့္အေျပာင္းတခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္သူက သုံးသပ္ျပသည္။

ျမန္မာမီဒီယာမ်ားက ပုိမုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ လုိအပ္ေနေသးသည့္ အခ်က္ထဲတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာလည္း ပါ၀င္သည္ဟု သူက ေထာက္ျပသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာန အယ္ဒီတာေအာင္ေဇာ္က တုိင္းရင္းသားေဒသ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိ ေရးသားတင္ျပရန္ လုိအပ္ေနၾကေသးသည္ဟု ဆုိသည္။

ယခင္က အတုိက္အခံႏွင့္ မီဒီယာတုိ႔ အလြန္နီးကပ္ခ့ဲၾကၿပီး ၾကားတြင္ comfort zone ေခၚ ႏွစ္ဘက္စလုံး သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည့္ အေနအထား ရိွခ့ဲေသာ္လည္း ယခု ထုိအေနအထား မရိွေတာ့ေၾကာင္း သူက သုံးသပ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ေဒသ၊  ရခုိင္ေဒသ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာတုိ႔က  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အတုိက္အခံတုိ႔ကုိ  ေ၀ဖန္လာၿပီးေနာက္တြင္ ထုိအေနအထား ပ်က္ယြင္းသြားခ့ဲသည္ဟု သူက ဆုိသည္။

ေဆာင္ရြက္စရာ အမ်ားအျပား ရိွသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ အေျပာင္းအလဲက အားေပ်ာ့သြားႏုိင္သက့ဲသုိ႔ ရပ္ဆုိင္းသြားသည့္ အေျခအေနသုိ႔ပင္ ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သုိ႔ သြားေရာက္စဥ္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားကုိ ေတြ႔ရသက့ဲသုိ႔  ဟန္ျပလုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ခ့ဲရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ယခင္စစ္အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိလက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားသူတုိ႔က ျမန္မာျပည္မီဒီယာေလာကတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ႀကီးစုိးေနသည္ဟုလည္း ဧရာ၀တီအယ္ဒီတာေအာင္ေဇာ္က  Forum 2000 ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိခ့ဲသည္။
Forum 2000 အဖြဲ႔ကုိ ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္သူမ်ားထဲတြင္ လြန္ခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာလက ကြယ္လြန္သြားသည့္ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဗားကလက္ဟာဗဲလ္လည္း ပါ၀င္သည္။

အဖဲြ႔၏ ညီလာခံမ်ား၊  ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ၏  ပရက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ယခု က်င္းပေနသည္မွာ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံျဖစ္သည္။

ညီလာခံကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ အထင္ကရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးေလာကမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ေလ့ရိွသည္။

၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပရာ ဧည့္ပရိသတ္ ၂၅၀၀ ထက္မနည္း တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္ဟု Forum 2000 အဖြဲ႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း မက္ဒလင္းေအာဘရုိက္ အပါအ၀င္  ႏိုင္ငံတကာမွ ထင္ရွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္  အမ်ားအျပားလည္း ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ယမန္ေန႔က အဆုံးသတ္ခ့ဲသည့္ ညီလာခံတြင္ မီဒီယာ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးရာတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ 


-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved