ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ OIC ရံုး စိုက္ခြင့္မျပဳထားေၾကာင္း ေၾကညာထား

Sunday, October 14, 2012


ျမန္မာျပည္သူအမ်ားက လုိလားမႈ မရွိေသာ အစၥလာမ္ ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ OIC ေခၚ ( Organization of Islamic Cooperation) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရံုးစိုက္ခြင့္ကို ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳမႈ ရွိဘူးလို႔ သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဗုိလ္မႉးေဇာ္ေဌး၏ ( မႉးေဇာ္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ) မွာ ယေန႔ ညေနပုိင္း က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ေအာက္မွာ သူ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚက  သမၼတရံုး၏ ေၾကညာခ်က္အား ေဖာ္ျပထားတာ ကို ျပန္ လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ OIC ရုံး ဖြင့္လွစ္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္

by Hmuu Zaw on Sunday, October 14, 2012 at 5:02pm ·၁။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ OIC ရုံးဖြင့္လွစ္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရဟန္းသံဃာမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူ အမ်ားက ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂။ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း(သို႕မဟုတ္) ႏိုင္ငံအမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွန္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-
    (က)  ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ မထိခိုက္ေစရန္၊
    (ခ)    အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား မထိခိုက္ေစရန္၊
    (ဂ)   ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မထိခိုက္ေစရန္၊
    (ဃ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစရန္။

၃။ ၄င္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုဗဟိုျပဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသ ာဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မရွိၾကေစရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

 ဤေနရာတြင္  သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌး၏ ေဖ့စ္ဘုတ္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ရွိပါတယ္။ 

ေနာက္ ၁ နာရီျခားၿပီး ေအာက္ပါ အသိေပးခ်က္ကို ဦးေဇာ္ေဌးက ေရးသား ထားပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ OIC ရုံး ဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးမထားပါ

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ OIC ရုံး (OIC Office, OIC Branch) ဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳမထားပါ။

၂။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MoU ေရးထိုးထားေသာ ရုံးမွာ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထားရွိမည့္ ယာယီ ဆက္ဆံေရးရုံး (OIC ရုံး မဟုတ္ပါ) ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၃။ ယင္းသို႕ ယာယီရုံးဖြင့္လွစ္ခြင့္ ကိစၥကိုပင္လွ်င္ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ လမ္းညႊန္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ယေန႔ ည ၈ နာရီက ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေၾကညာမယ္လို႔ ဆုိေပမယ့္ မေၾကညာခဲ့ပါဘူး။

မၾကာေသးခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆုိပါ OIC အဖြဲ႔ရံုးစိုက္မႈ မၾကာခင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ OIC ၏ တာ၀န္ခံတဦးနဲ႔ BBC အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အဆုိအရ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌးႏွင့္ OIC တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က OIC ႏွင့္ ၂ ဖက္ သေဘာတူ နားလည္မႈ စာခြ်တ္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ေဒသ အႏွံ႔အျပားမွာ OIC ရံုး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္မႈ မလုပ္ရန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ အကယ္၍ ရံုးစိုက္မယ္ဆုိပါက တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ လူထု ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကရန္ အစီအစဥ္မ်ား ကို အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ေၾကညာထားပါတယ္။ 

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းကလည္း မႏၱေလးရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက OIC ရံုး၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံမွာ ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳ ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လာေရာက္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက OIC ရံုးဖြင့္ခြင့္ ျပဳမွာ မဟုတ္ 
ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါေသးတယ္။ ထုိမတုိင္မီက မႏၱေလးၿမိဳ႕ျပင္ ၄ ရပ္မွာ မႏၱေလး ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး သံဃာ ၁ ေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔၊ ၿမိဳ႕ေန လူထုတုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ OIC ရံုး မဖြင့္ေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသးပါတယ္။

4 comments :

 1. Anonymous said... :

  ယာယီ ဆက္ဆံေရးရုံး ဆုိတာလည္း ရုံးပါဘဲ။
  ျပည္သူ ့ဆန္ဒ ေလးစားလုိ ့ ဘာညာ ဆုိျပီး အမွတ္ယူအုံးမယ္။ ဦးသိန္းစိန္တုိ ့နုိင္ငံေ၇းလုပ္စားတတ္ေနျပီ။

 1. Anonymous said... :

  ကၽြန္ေတာ္တို. ႏုိင္ငံ ၿမန္မာႏုိင္ငံ
  မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံမဟုတ္တဲ့အတြက္ OIC လာဖြင့္ဖို.မလိုအပ္ပါဘူး ၊ ေခတ္အဆက္မွာလဲ ၊ ဘယ္တံုးကမွ ကၽြန္ေတာ္တို.ႏိုိင္ငံနဲ. ကၽြန္ေတာ္တို.ႏုိင္ငံသားေတြကို ကူညီခဲ.တာမရွိပါဘူး ၊ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ဘာသာေရး နယ္ခ်ဲ.နည္းအသစ္ပါ ။

 1. Unknown said... :

  ဘုရား ပုံေတာ္ေတြ အေျမာက္ နဲ့ပစ္ တုံးက အို အိုင္ စီ ဘာ

  လုပ္ေနလဲ။

 1. Anonymous said... :

  အုိအုိင္စီ ၀င္တဲ႔ေနရာမွာ ျပႆနာေတြ ပုိမုိၾကီးထြားေနပါတယ္။
  ထုိင္းေတာင္ပုိင္းနဲ႔ ဖိလစ္ပုိင္မွာ အုိအုိင္စီက ေျမွာက္ပင့္ေထာက္ပ့ံေပးေနလုိ႕ ဘယ္လုိမွ ျငိမ္းခ်မ္းလုပ္လုိ႕ မရျဖစ္ေနပါသည္။
  မူဆလင္သူပုန္ေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားက နွိမ္နင္းေတာ့မည္ဆုိလ်ွင္ အုိအုိင္စီ လာျပီး ကာဆီး ကာဆီး လုပ္ပါေတာ့သည္။
  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ေက်ာင္းကန္ဘုရားေတြ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခံရစဥ္က အုိအုိင္စီက ၀မ္းနည္းေၾကာင္းပင္ တစ္ခြန္းမဟ ခဲ့ပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved