ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥေရာပ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ လက္မွတ္ထုိး

Sunday, November 4, 2012

ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌႏွင့္ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးအၿပီး၊ ဓာတ္ပံု- ေၾကးမံုသတင္းစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ Mr. Jose’ Manuel Barroso နဲ႔ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ လက္တြဲေဆာက္ရြက္သြားမယ့္ အေၾကာင္း သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါတယ္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ သမၼတရဲ႕အမိန္႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း ဗဟုိဌာန ( Myanmar Peace Centre) အေနနဲ႔ အားလံုးပါ၀င္မယ့္ ဘက္မလုိက္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမ်ွမႈေတြနဲ႔ အညီလုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လုိ႔လည္း ဆုိထားပါတယ္။ 

ဥေရာပ ဘက္က ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ Myanmar Peace Centre ကို ေပးအပ္ဖို႔ တာ၀န္ခံျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ အခုလုိ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထုိးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved