၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ႏုိ၀င္ဘာ လ ေဟာစာတမ္း

Sunday, November 4, 2012၁။ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား အတြက္ 

အလုပ္အကိုင္ ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ အဆင္ေျပလာမည္။ အလုပ္ ကိစၥ မ်ား အနည္းငယ္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေန မည္။ ေနရာ ထိုင္ခင္း ေျပာင္းလဲ ေျပာင္းေရြ ႔ရမည္။

ေငြေၾကး ကိစၥမ်ား စီးပြားေရးမ်ား အဆင္ေျပလာမည္။ စမ္တူ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ခရီးေဝး ခရီးနီး မ်ားကို သြားလာေနရမည္။ ေနရာေကာင္းရမည္။ အိမ္ေျပာင္းရမည္ ျပင္ဆင္ရမည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ပညာေရး ၾကိဳးစားေနရေသာ အခ်ိန္ေလး ျဖစ္သည္။ 

ယခု အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ခ်စ္သူႏွင္႔ ေဝးကြာေနရသူမ်ား ျပန္လည္ ဆံုေတြ႔ရမည္။ အဆင္ေျပပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ က်န္းမာေရး အိပ္ေရးပ်က္ ၊ စိတ္ပင္ပန္း ၊ ကုိယ္ပင္ပန္း ျဖစ္မည္။ 

ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ္တြင္ အဝါေရာင္ပန္း ၅ ပြင္႔ ကို ေနအိမ္ဘုရားတြင္ လွဴ၍ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ 

အက်ိဳးေပး ေသာဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၃ ၆ ၈ ၀

၂။ တနလၤာ သားသမီးမ်ား အတြက္ 

ယခုလအတြင္း စိတ္ညစ္ လိုက္ စိတ္ေပ်ာ္လိုက္ ျဖစ္ေနမည္။ အလုပ္အကုိင္ ကိစၥမ်ားနဲ႔ ပက္သက္၍ အဆင္ေျပလိုက္ မေျပလိုက္ နဲ႔ ျဖစ္ေနမည္။ အလုပ္တြင္ ေနရာရကိန္း ရွိသည္။ အထက္လူၾကီးနဲ႔ စကားအေျပာ အဆုိမ်ား အဆင္ေျပလာမည္။

ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ကုန္က်မွဳ မ်ားေနမည္။ လူမွႈေရး ဘာသာေရး ကိစၥမ်ား ၊ မိသားစု ကိစၥမ်ား ၊ သူငယ္ခ်င္း မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ အထင္လြဲမွႈကိစၥမ်ား ၾကံဳမည္။ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္ေျပလာမည္။ စက္ပစၥည္းဝင္ မည္။ ယာယီ ခရီးထြက္ရမည္။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ ျပန္လည္ ဆံုေတြ႔ရမည္။ ပညာေရး တိုးတက္ ေနေသာ အခ်ိန္ကာလေလးပါ။ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပပါသည္။ နီးရက္ ေဝးေနသလို ျဖစ္ေနမည္။ အိမ္ေထာင္
ေရး စိတ္ေနသေဘာထား သင္႔ျမတ္ေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ က်န္းမာေရး ေသြးထြက္သံယို ကိစၥမ်ား ၊ ထိမိ ခိုက္မိမွဳမ်ား လက္မ်ား ေျခေထာက္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္မည္။ စိတ္ပူစရာ မရွိပါ။ 

ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ တနလၤာေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ္တြင္ ၾကာပန္း ၂ ပြင္႔ကို ေနအိမ္ ဘုရား တြင္ ကပ္လွဴ၍ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ 

အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၈ ၆ ၅ ၀ 

၃။ အဂၤါ သားသမီးမ်ား အတြက္ 

အလုပ္အကိုင္မ်ား ေနရာမ်ား ေျပာင္းေရြ႔ရမည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ား အတြက္နဲ႔ စိတ္ညစ္မွႈ ရွိေနေသာ္လည္း အဆင္ေျပလာမည္။ အကူအညီေပးသူ အၾကံညဏ္ေပးသူမ်ား ေပၚလာမည္။ အလုပ္အကုိင္မ်ား အဆင္ေျပ လာမည္။ ယခုလအတြင္း ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္မေျပေသးပါ။ ေၾကြးတင္မည္။ ရသေလာက္ ကုန္ေနၿပီး ဝင္သေလာက္ထြက္ေနမည္။ သင္႔တင္႔မွ်သာ ေငြဝင္မည္။ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ား အတြက္နဲ႔ စိတ္ညစ္ေနရမည္။ ခရီးယာယီ သြားလာရမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္မည္။ ပညာေရး ကိစၥမ်ား ကံေကာင္းေနေသာ အခ်ိန္ေလး ပါ။ သင္တန္းမ်ား တက္ရမည္။ အခ်စ္ေရး ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေနေသာ္လည္း မၾကခဏ စိတ္ညစ္မွဳမ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္။ ခ်စ္သူနွစ္ဦး ဆံုဆည္းရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပပါသည္။ အိမ္ေထာင္ ဖက္ က်န္းမာေရးည႔ံမည္။ က်န္းမာေရး ေခါင္းမူး ၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္ေနမည္။ 

ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ္ မိမိေနအိမ္ ဘုရားတြင္ လက္ဖက္ သုပ္ ကပ္လွဴ၍ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ 

အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၅ ၃ ၉ ၂ 

၄။ ဗုဒၶၶဟူး သားသမီးမ်ား အတြက္ 

အလုပ္ အကုိင္မ်ား အဆင္ေျပလာမည္။ အလုပ္ ကိစၥမ်ား ေနထိုင္မွႈကိစၥမ်ား ျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေန ရမည္။ အလုပ္ထဲတြင္ စကားေျပာဆိုမွု အဆင္မေျပ ေသာ္လည္း စိတ္ပူစရာ မရွိပါ။ အကူအညီ ေပး သူ ေပၚမည္။ ယခုလအတြင္း ေငြေၾကး ကိစၥမ်ား ကံေကာင္းေနေသာ အခ်ိန္ေလးျဖစ္သည္။ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးမ်ား သာမက သူတစ္ပါး ေငြေၾကးမ်ားပါ ဝင္လာမည္။ ရသေလာက္ ကုန္က်မႈမ်ား ရွိေနမည္။ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ ခရီးကိစၥမ်ား သြားလာမွႈ အဆင္ေျပပါသည္။ ပညာေရးကိစၥမ်ား ၾကိဳးစားေနရမည္။ ပညာေရး ကံေကာင္းပါသည္။ အခ်စ္ေရး ကိစၥမ်ား နီးရက္ နဲ႔ ေဝးေနသလို ခံစားေနရမည္။ 

မိမိႏွင္႔ မိမိ ခ်စ္သူအၾကား ျပသာနာမရွိေသာ္လည္း သူတစ္ပါးကိစၥမ်ား အတြက္နဲ႔ ျပသာနာ ျဖစ္ေနမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေနေသာ အခ်ိန္ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ေနမည္။ က်န္းမာေရး ဗိုက္နာ ဗိုက္ေအာင္႔ ျဖစ္မည္။ 

ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ ဗုဒၶၶဟူးေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ္ မိမိေနအိမ္ ဘုရားတြင္ သစ္ေတာ္ သီး ၃ လံုးကပ္လွဴ၍ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ 

အက်ိဳးေပးေသာဂဏန္း ။ ။ ၄ ၅ ၇ ၀ 

၅။ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား အတြက္ 

ေမွ်ာ္လင္႔ေနေသာ ဆႏၵမ်ား ျပည္႔စံုလာမည္။ ကူညီေပးသူ ေပၚလာမည္။ အလုပ္အကိုင္ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာမည္။ ေနရာရကိန္းရွိသည္။ အထက္လူၾကီးနဲ႔ ပူးတြဲ၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္လိုက္ပါ။ စီးပြားေရး ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေနေပမဲ႔ မစုမိေသာ အဖတ္မတင္ေသာ အခ်ိန္ေလးျဖစ္ေနမည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ အိမ္မက္ေကာင္း မက္မည္။ စီးပြားေရး ပံုမွန္ေလး အဆင္ေျပေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ ပါသည္။ စမ္တူကိစၥမ်ား ေရွာင္ၾကည္ပါရန္။ ခရီးယာယီမ်ား သြားလာမွဳမ်ား သြားသင္႔ပါတယ္။ အဆင္ေျပလာမည္။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ အတူတူ ခရီးယာယီ သြားရမည္။ ပညာေရး ၾကိဳးစားရမည္႔ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခ်စ္ေရး ခ်စ္သူနဲ႔စကားေျပာဆိုမွဳမ်ား အဆင္မေျပေသးပါ။ စိတ္ဆိုးေနမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ျပန္လည္ ဆံုဆည္းရမည္။ က်န္းမာေရးမွာ ခါးနာ ၊ ေျခေထာက္နာ ျဖစ္မည္။ 

ယၾတာ = ၾကာသပေတးေန႔ ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ္ မိမိေနအိမ္ရွိ ဘုရားတြင္ ပန္းသီး ၅ လံုးကပ္လွဴ၍ လိုရာ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ 

အက်ိဳးေပးေသာဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၆ ၅ ၁ ၀ 

၆။ ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား အတြက္ 

လိုရာဆႏၵအျမန္ ျပည္႔ဝ လာဖို႔ လုပ္စရာရွိတာကုိ မွန္မွန္ေလး ျပဳလုပ္သြားပါ။ မိမိရဲ႕ဆႏၵေတြ ျပည္႔ဝလာမွာ ပါ။ အေလာမၾကီးဖို႔ သတိေပးပါရေစ။ အလုပ္အကိုင္ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေနမည္။ အထက္လူၾကီးနဲ႔ ေျပာ ဆို ဆက္ဆံ၍ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ။ အဆင္ေျပမယ့္ အေနအထားေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားကေတာ႔ ကံေကာင္းေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ မိမိ ကုန္သေလာက္ရေနမည္။ အေမြကိစၥမ်ား ေျဖရွင္း ရမည္။ သူတစ္ပါးကုိ ဂရုစိုက္၍ ကူညီပါ။ အထင္လြဲျခင္း ခံရမည္။ 

ၾကာသေတးနံ ပစၥည္းမ်ား ဝင္လာမည္။ ခရီးကိစၥမ်ား သြားလာမွဳ အဆင္ေျပေနမည္။ သူငယ္ခ်င္းအသစ္ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ား ရရွိမည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေဝးေနရမဲ႔ ေဝးေနရမည္။ ယခုလ က်န္းမာေရး ဇက္ေၾကာတက္ ၊ ကိုက္လက္ကိုက္ခဲဲျခင္း ျဖစ္မည္။ 

ယၾတာ = မိမိ ေနအိမ္ဘုရားတြင္ သရက္သီး ၆ လံုးကို ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ တင္လွဴ၍ ကံေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။ 

အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၇ ၉ ၅ ၂ 

၇။ စေနသား သမီးမ်ား အတြက္ 

အလုပ္အကိုင္ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာမည္။ ရည္ရြယ္ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အထက္ လူၾကီးနဲ႔ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ။ ယခုလအတြင္း ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ကံေကာင္းလာမည္။ ေငြဝင္ကိန္း ရွိေနပါသည္။ မိသားစုအတြင္း လူဝင္ လူထြက္ရွိသည္။ ခရီးကိစၥမ်ာ သြားလာမွႈ အဆင္ေျပမည္။ မိသားစု အတြင္း ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥမ်ား ျပဳျပင္ရမည္။ ထီး ဖိနပ္ နာရီ အဝတ္အထည္မ်ားဝင္မည္။

အခ်စ္ေရးမွာ ေအးခ်မ္းေနမဲ႔ အခ်ိန္ေလးပါ။ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပၿပီး စကားမ်ားေနရမည္။ ယခုလ က်န္းမာေရးမွာ လက္နာမည္ အေအးမိ ျဖစ္မည္။ 

ယၾတာ = စေနေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ႏွင္းဆီနီ ၇ ပြင္႔ကို မိမိ ေနအိမ္ဘုရားတြင္ တင္လွဴ၍ ကံေကာင္းလာ ေစရန္အတြက္ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ 

ဒီလအတြက္ အက်ိဳးေပး ေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ။ ။ ၇ ၆ ၀ ၁ 

ယခုလ ေလးတြင္ မိမိရဲ႕ဘဝေလး မ်ားလည္း (၁၁) မီးၿငိမ္း၍ ေအးခ်မ္းပါေစ။ 

 ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ၏ တပည္႔ - ဆရာမ်ိဳးဟန္ကို ဆက္သြယ္ရန္ ၊ 

အမွတ္ ၁၁၈၊ (ပထမထပ္)၊ ေအာင္ျမန္မာဆိုင္ နေဘး ၊ 

No.118, Jalan Tun H.S.Lee, 50000, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Malaysia - 

Website : http://myohanko1.blogspot.com/ - E-mail : myohankonew@gmail.com 

- Ph; 017, 226 0715 -

ေစတနာ မွန္၍ စိတ္ေကာင္း ထားတတ္ သူတိုင္း ကံေကာင္း ၾကပါေစ။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved