ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကို ဘာေျပာထားလဲ

Monday, November 12, 2012ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္တယ္ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးပံု မ်ား ေဖာ္ျပမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကို စာတေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့တာနဲ႔ ကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးပံုမ်ား၊ ေဖာ္ျပေနျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားအေပၚ စာနယ္ ဇင္း ေကာင္စီ အေနျဖင့္ လုိအပ္သလုိ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ စာအမွတ္ ၁-၃ (၃၂) /၂၀၁၂ (၃၇၆၉) ျဖင့္ ေပးပိုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီသုိ႔ ေပးပို႔ထားေသာ စာဓာတ္ပံုအား တင္ျပလုိက္ပါသည္။ 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved