ကမာၻ႔ဘဏ္က ကန္ေဒၚလာ ၁၆၅ သန္း အတုိးမဲ့ေခ်းမယ္

Saturday, November 10, 2012


ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖုိ႔ အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၆၅ သန္းကို ေနာက္ ၁၈ လေက်ာ္ရင္ အတုိးမဲ့ ေခ်းသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ 

ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠဌ မစၥတာ ဂ်င္ယံုကင္းက "ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို အားေပးေၾကာင္း၊  ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ႏုိ္င္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွာပါ၀င္သည့္ အေလွ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊  ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက က႑ တုိးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္" ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏုိ၀င္ဘာ ပထမသတင္းပတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းယားလိတ္ ေဟာ္တယ္မွာ က်င္းပသြားခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအရ သိရတယ္လို႔ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ကမာၻ႔ဘဏ္က အဆုိပါ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၅ သန္း ေခ်းယူမယ္ဆုိရင္ ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ ၀. ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ပထမ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္စရာ မလုိပဲ ထုိေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း အရစ္က် ျပန္ဆပ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္းဆုိပါတယ္။ 

ကမာၻ႔ဘဏ္က ျပည္သူ႔ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရး ၆ ႏွစ္စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ နဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္းကုိ မၾကာေသးမီကပဲ ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved