၀န္ႀကီးဌာနတခ်ိဳ႕ အမည္ေျပာင္း

Saturday, November 10, 2012


ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔  ၀န္ႀကီးဌာန ၂ ကို အမည္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာပါတယ္။ 

                                                                         
ယခင္ အမည္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန အစား  ယခု အမည္   ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနဟု၄င္း၊ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန အစား ယခု အမည္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈ ဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဟု၄င္း ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ သမၼတ ရံုး အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ အမည္မ်ား ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ လုိက္ပါတယ္။ 

ယေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေအာက္တြင္ ဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved