ျမန္မာကေလးမ်ားအတြက္ ကစားနည္း အသစ္

Tuesday, November 27, 2012

~
  ဧရာ၀တီအတြက္ ေပးပုိ႔ထားတ့ဲ  ေတာ္တီေဆြရဲ႕ ကာတြန္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေတြ႔ရတ့ဲအတုိင္း - ကစားနည္းတခုအေၾကာင္း ပုံေဖာ္ထားတာပါ။

ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား စုေပါင္း ကစားၾက ေဆာ့ၾကတ့ဲအခါ ဒီလုိ ကစားနည္းအသစ္အဆန္း ပါ၀င္ဖြယ္ ရိွပါတယ္။

တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခု နဲ႔ ျပည္နယ္ ၇ ခုစလုံးမွာ ဒီကစားနည္းက လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မွာအေသအခ်ာပါပဲ။
-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved