မုံရြာေၾကးနီစီမံကိန္းမရပ္ဖုိ႔ တရုတ္သံရုံး ေျပာျပီ

Friday, November 30, 2012

-


မုံရြာေၾကးနီစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ နဲ႔ တျခားေဒသေတြမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ့ဲၾကၿပီး ရုပ္ဆုိးတ့ဲ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား  လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းေတြမွာ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ ေနာက္တေန႔မွာပဲ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တရုတ္သံရုံးက သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ ဆက္လုပ္ပါ ဆုိတ့ဲ သေဘာကုိ အဲဒီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ရမွာပါ။

ျမန္မာလုိ ထုတ္ျပန္ရာမွာလည္း အဲဒီသေဘာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (အဂၤလိပ္)

PRESS RELEASE
EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: (951) 221280 221281• Fax: (951) 227019
Remarks on the Monywa Copper Mine Project
FOR IMMEDIATE RELEASE

Monywa Cooper Mine Project is a joint venture between business communities of China and Myanmar that will bring benefits to both sides.
Issues such as relocation, compensation, environmental protection and profit sharing regarding this project were jointly settled through negotiations by the two sides and meet Myanmar's laws and regulations.
We hope all levels of Myanmar society can create a favorable environment for the project's smooth operation based on respect for laws and regulations of Myanmar.

For further information, please contact Mr. Gao Mingbo, spokesperson of the Embassy at
0943209652 or gaomingbo@gmail.com.


 
မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (ျမန္မာ)တရုတ္သံရုံးရဲ႕ ျမန္မာလုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္က အဂၤလိပ္လုိထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ မနီးစပ္တ့ဲစကားလုံးတခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ား ဖတ္နုိင္ဖုိ႔  အတတ္နုိင္ဆုံး တိတိက်က် ဘာသာျပန္ေပးလုိက္ပါတယ္။
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သံရုံး
ဖုန္း (၉၅၁) ၂၂၁ ၂၈၀၊ ဖက္စ္ (၉၅၁) ၂၂၇ ၀၁၉

မံုရြာေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

တရုတ္ျမန္မာ နွစ္နိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္  လုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ မံုရြာေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္  ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ အက်ဳိးရိွေစမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္္းမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး၊  အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေ၀ေရး စသည္တုိ႔ကို  နွစ္ဘက္ ညိွႏိႈင္းျပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။

စီမံကိန္း အဆင္ေျပစြာ လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္  ျမန္မာျပည္မွ လူမႈအလႊာအသီးသီးက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနတခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။


တရုတ္သံရုံး အြန္လုိင္း လိပ္စာ - http://mm.china-embassy.org/eng/
ေၾကညာခ်က္စာမ်က္ႏွာ လိပ္စာ - http://mm.china-embassy.org/eng/sgxw/P020121130031637704213.pdf
-

4 comments :

 1. Anonymous said... :

  ျမစ္ေတြ၀ယ္လယ္။ သစ္ေတာေတြ၀ယ္လယ္၊ ေျမေတြ၀ယ္လယ္၊ ေတာင္ေတြ အီလံုးလုိက္၀ယ္လယ္။

 1. Anonymous said... :

  the statement did not say or mean anything about to stop the damn project.
  irrawaddy,mizzima & dvb
  you guys are trying to make lots if money out of theinsein
  regime.shame on you.
  you all post and write regime likeable post, you have no brave enough to write as public desire and opposition perspective.

 1. Anonymous said... :

  Looks like there is corruption involved.
  If displacement is settled, then where is the money?
  Who took the money? (As Government had seized the land from the local by force - judging by local's demand in this case)
  Please punish those big thieves.

 1. Anonymous said... :

  News writing or Translation must be smooth and any comment of editors or reporters is not necessary for the statement. Must interpret as it is. Otherwise it can lead to misunderstanding. There was one example long time ago. Because of mistranslation two countries had to go to war.
  And newsmen must be honest and no bias.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved