ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံမ့ဲမျဖစ္ေရး

Sunday, November 4, 2012

~  (ဓာတ္ပံုမ်ား - ျပည္ေတာ္ျမင့္/ဧရာ၀တီ)
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ တည္ရွိသည့္ တာ့ခရိုင္အတြင္းေမြးဖြားေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတုိ႔၏ ကေလးႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ႏုိင္ငံမ့ဲ မျဖစ္ေရး၊ ပညာသင္ခြင့္ရေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲသည္ဟု  ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာလုိက္သည္။

ထုိကေလးမ်ားအတြက္ ေမြးစာရင္း ထုတ္ေပးသည့္ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္မတီ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) - CPPCR အဖြဲ႔၏ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ေန႔တြင္ ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

”ဒီမွာေမြးတဲ့ကေလးေတြ ေမြးစာရင္းေတြ ရိွတဲ့အတြက္ တစံုတရာ အေထာက္အထားရိွၿပီး တခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ေရာက္ရင္ ျမန္မာ နိုင္ငံသားအျဖစ္ကို ျပန္လည္ရ ရိွႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းထားေပးတာျဖစ္တယ္” ဟု CPPCR ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ရွင္းျပသည္။

ထုိေမြးစာရင္းအေထာက္အထားကုိ ထုိင္းပညာေရးဌာနကလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားသျဖင့္ ထုိကေလးငယ္တုိ႔သည္ ခရုိင္အတြင္းရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာေက်ာင္း ၇၄ ေက်ာင္းအျပင္ ေဒသတြင္း ထိုင္းအစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ပညာသင္ၾကားလ်က္ရိွသည္။

အလားတူေမြးစာရင္းထုတ္ေပးမႈကို မဲေဆာက္ရိွ  ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ဦးစီးသည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္
ေမြးဖြားခဲ့သည့္ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း သီးသန္႔ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
ေဆးခန္းစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုနွစ္အထိ  ျမန္မာကေလးငယ္ (၂၃,၇၆၈)ဦးကို ေမြးစာရင္း ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေဆးခန္းမွ ဆရာမေနာ္ဆိုဖီယာက ဧရာသတီသတင္းဌာနကို ေျပာသည္။

အလားတူေမြးစာရင္းထုတ္ေပးမႈကို မဲေဆာက္ရိွေဒါက္တာစင္သီီယာေမာင္ဦးစီးသည့္ မယ္ေတာ္ ေဆး ခန္းတြင္ )လည္း သီးသန္႔ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

တာ့ခ္ခရိုင္အတြင္းရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလး ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားရန္ အေျခအေနမေပးသည့္ ကေလးငယ္ အေရအတြက္မွာ ဤေဒသတြင္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ရိွသည္ဟု ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေနာ္ေဖာေရက ေျပာသည္။ေသာၾကာေန႔က ေတြ႔ရသည့္ CPPCR အဖြဲ႔၏ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ဓာတ္ပုံမ်ား


 

-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved