အျငင္းပြားဖြယ္ အင္းေလး ဟိုတယ္ဇံု စီမံကိန္းကိစၥ ၀န္ႀကီး ရွင္းၿပီ

Sunday, December 16, 2012

ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း ( ေတာင္ႀကီး) ~

အင္းေလးေဒသခံရြာသားေတြေျပာေနသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အင္း တိုင္းရင္းသား 
ေရးရာ ၀န္ၾကီး ..ဦး၀င္းျမင့္ကေျဖၾကားရာတြင္......................................။ 

ဓာတ္ပံုမ်ား- ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း/ဧရာ၀တီ

ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၈ လပိုင္းတုန္းက ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရကေန ၿပီးေတာ့ ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေျချပန္႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ စပ်စ္စက္ရံု အနီးမွာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈျပီး သတ္မွတ္ ခဲ့ေပမယ့္ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ေဖဖာ္၀ါရီ တြင္သလဲဦး ေက်းရြာ အုပ္စုမွာ ဟိုတယ္ဇုန္ ျပဳ လုပ္ဖို႔သစ္ေတာ ဌာနက ဟိုတယ္ဇုန္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း။ 
၂၀၁၂ မတ္လ သမၼတ အင္းေလး ခရီးစဥ္တြင္ အင္ေလးေဒသဖြ႕ံျဖိဳးေရးအတြက္ ဟိုတယ္ဇုန္လုပ္မယ္ လို႕ေျပာခဲ့တာရွိေၾကာင္း၊ သမၼတ အျပန္ခရီးတြင္လည္း ရဟတ္ယာဥ္ေပၚကေနျပီး စစ္ေဆးၾကည္႕ရွဳခဲ့ တာကိုလည္း သိရေၾကာင္း။ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရတို႕ ဟိုတယ္ဇုန္ျပဳလုပ္မည့္ေနရာကို ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ တာကို သိရေၾကာင္း၊ ထို႕အျပင္ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာတြင္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဖြင့္ျဖိဳး တိုးေရး အဖြဲ႔ ေခါင္တိုင္မွာ အစည္းအေ၀း လုပ္စဥ္အခ်ိန္မွာလည္း ဟိုတယ္၀န္ၾကီး ဦးတင္ဆန္း (အဲဒီအခ်ိန္ က၀န္ၾကီး) က ဟိုတယ္တယ္ဇုန္ကို သလဲဦးေက်းရြာ အုပ္စု (၆၂၂) ဧကကို သတ္မွတ္ေပး ခဲ့တယ္လို႕ သိရေၾကာင္း၊ အဲဒီလိုသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ဟိုတယ္ဇုန္ ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေျမေနရာခ်ထားေရးကို ကၽြန္ေတာ္ အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တာျပည္သူေတြ ေဒသခံရြာသားေတြ ေျပာမွ သိရေၾကာင္း။  မိမိကို ဒီေဒသႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး တရား၀င္ အသိအမွတ္ေပးတာလညး္မရွိပါဘူး၊ တာ၀န္ေပးတာ လည္းမရွိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းၾကားတာလည္းမရွိေၾကာင္း။ ဟိုတယ္ဇုန္ေျမျပ္ငတဲ့ လုပ္ငန္းစေနျပီ ဆိုတာလည္း ေဒသခံရြာသားေတြေျပာျပမွ သိရေၾကာင္း၊ ရြာသားေတြ ကန္႕ကြက္စာတင္တယ္ၾကား ရျပီး ေအာက္တိုဘာမွာဟိုတယ္ဇဳန္အတြက္ ေျမစျပင္တယ္လို႕ သိခဲ့ရေၾကာင္း။ 

ေျမျပင္ျခင္းျပဳ လုပ္ေန သည့္ ၄၊ ၅ ရက္အၾကာတြင္ ေဒသခံရြာသားေတြျဖစ္သည့္ ပင္စိမ္းကုန္းႏွင့္ ကံပဲရြာေဒသခံ (၁၁၄) ဦး တို႕က သည္အင္းေလး ဟိုတယ္ဇုန္ကို ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း၊ စာေတြ လက္မွတ္ ထိုးျပီး ကၽြန္ေတာ့္ဆီတင္ျပလာေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ကန္႕ကြက္ရလည္းေမးေတာ့ ရြာသားေတြက မိမိတို႕ေျမကြက္ေတြကို ဘူဒိုဇာႏွင့္ လာေရာက္ ထိုးေနသည့္ အတြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို ေျပာ ခဲ့ေၾကာင္း။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက ဒါဟိုတယ္ဇုန္ လုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ပတ္သတ္ ၿပီ းတိတိက်က် ေျဖၾကားေပးတာမရွိသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီတင္ျပလာေၾကာင္း၊ ရြာသားေတြက ဟိုတယ္ဇုန္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ သင္ေတာ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးရဖို႕ ၊ ေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ထြက္လာ သည့္ ထင္းေတြ၊ သစ္သားေတြကိ္ုလည္းေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးခ်ျပီး အသံုးျပဳေပးဖို႕၊ ျပီးေရထြက္ (၆) ခုကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳုးေရး တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး လုပ္ေနသည့္အတြက္ မခမ္းေျခာက္ပဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႕ အစရွိ တာေတြ တင္ျပလာေၾကာင္း။ ေဒသခံေတြကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက သေဘာေပါက္ေအာင္၊ ေက်နပ္နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပထားလို႕ရွိရင္ ယခုလိုျပသာနာေတြ ေပၚေပါက္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႕အတြက္ ရြာသားေတြ တင္လာတဲ့စာကို ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ ကၽြန္ေတာ္လက္မွတ္ထိုးျပီး တင္ျပေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႕ေန႕လည္တြင္ ျပည္နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကိုေခၚျပီး၊ သလဲဦးဟိုတယ္ဇုန္ ရွင္းလင္းေဆာင္ တြင္ေဒသခံရြာသား ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း။ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဟိုတယ္ဇုန္ေျမယာ (၆၂၂) ဧကတြင္ လက္ငုတ္လုပ္ေနသည့္ ေတာင္သူလယ္ေျမဧက ၁၂.၅၅ ဧကပါရွိေၾကာင္း၊ ေတာင္သူ (၇၁) ဦး၏ ျခံေျမဧက ၁၁၉.၁၁ ဧကကေတာ့ သစ္ေတာက်ဴးေက်ာ္ေျမထည္းပါေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပေၾကာင္း ၊ ယင္း တင္ျပမႈ အေပၚ ကၽြန္ေတာ့္က သည္ေျမေတြသည္ သစ္ေတာပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၁၉.၁၁ဧက ကို သစ္ေတာေျမ မသတ္မွတ္ခင္ကတည္း က ေရွးဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ေျမေတြျဖစ္ေၾကာင္း။ 


သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဘိုးဘြားဘီဘင္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလည္းမွန္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးကလည္း ေဒသခံျပည္သူေတြ ႏွစ္နာမႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး မည္လို႕ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း။ 


ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္က ရြာသူရြာသားေတြ ႏွစ္နာမႈမရွိေစရန္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ၄၊ ၅ ႏွစ္ စာေပးသြၾးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ဇုန္အတြင္း မွာလညး္ လြတ္လပ္စြာသြားခြင့္ျပဳေပး ၿပီး၊ ေရထြက္ မ်ား မခမ္းေျခာက္ေရး အတြက္လည္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြရွင္ ဘက္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မတရားေဆာင္ရြက္ မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းမွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုသြား 
ေၾကာင္း အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ ကေျပာျပသည္။ ယင္းတို႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ ကတိက၀တ္ကို ေဒသခံေတြကလည္း သေဘာတူေၾကာင္း၊ ေျမေတြ သင့္ေတာ့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဆိုတာကိုလည္းရြာသားေတြအေနႏွင့္ ေက်နပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာ ဆို ရလ်င္ စီမံကိန္းေတြကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုလ်င္ ေဒသခံျပည္သူေတြႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အခက္အခဲေတြ ေက်ာ္လြားႏိုင္မည္လို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနႏွင့္လည္း အင္းသူအင္းသားေတြ မႏွစ္နာေစရန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျဖစ္ေစရန္ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ ကေျပာသည္။ ယင္း အင္းေလးကန္ေဒသ ဟိုတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းသည္ အင္းေလးကန္ႏွင့္ ၂မိုင္ အကြာ အေ၀းရွိ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေျမအတြင္း ေျမဧက ၆၂၂ ဧက ဟိုတယ္ ၁၆လံုး ႏွင့္ တည္ေဆာင္ဆဲ ယခင္တားျမစ္ ဟိုတယ္ (၁၃) လံုး ၊ ေပါင္း ၂၉ လံုး ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 


1 comments :

  1. Anonymous said... :

    စစ္အနိုင္က်င့္တက္ကသိုလ္ဆင္း အာနာရုူး အထက္ဖားေအာက္ဖိေကာင္ေတြ အရူးေဆးစေသာက္ျပီဆိုေတာ့ ၀မ္းသာစရာေပါ ့ဒါေျကာင့္ဒီလိုေကာင္းတဲ ့ရလဒ္ထြက္လာတာ ေဆးမွန္မွန္တိုက္ျကပါ ဒါမွ ျပည္သူေတြ သက္သာမွာ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved