တရုတ္အေပၚ ျပည္သူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ အျမင္မၾကည္ရတာလဲ ?

Thursday, December 13, 2012

 
ျမင္သာ  ~

တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာဆက္ဆံေရး သမိုင္းအက်ဥ္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ လူဦးေရ သန္း ၁ ေထာင္ ေက်ာ္ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၅၀ ေလာက္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ စားစရာမရွိေလာက္ေအာင္ အငတ္ေဘးႀကီး ၂ ခါႀကံဳခဲ့ရစဥ္ကာလက တရုတ္ျပည္မက တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား နဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့ ယူနန္တရုတ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ထဲကိုအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကရာ မွ ျမန္မာျပည္တရုတ္ႏြယ္ဖြားေတြ တိုးပြားလာခဲ့ရပါတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္အခါက တရုတ္ႏြယ္ဖြားေတြဟာ ျမန္မာျပည္ထဲမွာေပါက္စီေရာင္း၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ေရာင္း ဘ၀နဲ႔ ႀကံဳရာအလုပ္ က်ရာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ ရွာေဖြ စားေသာက္ခဲ့ၾကရ ပါတယ္။ 

အဲဒီေခတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ေမာ္စီတုန္းတို႔ ႀကီးစိုးေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ အငတ္ေဘး ဆိုက္ေနခ်ိန္ မွာ တရုတ္ျပည္ႀကီးကို ကယ္တင္မဲ့ ကယ္တင္ရွင္ ေပၚလာပါတယ္။ သူကေတာ့ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ ပဲျဖစ္ပါ တယ္။ သူဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ စၿပီးလုပ္ခဲ့ရာ ကေန ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ေနၾက တဲ့ တရုတ္ႏြယ္ဖြား ပညာတတ္ေတြ၊ အေတြးေအခၚပညာရွင္ေတြ၊ အသိပညာရွင္ေတြအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး တရုတ္ျပည္ႀကီးရဲ႕ စီးပြားေရးကို စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ 

တရုတ္ျပည္ႀကီးရဲ႕ စီးပြားေရးကို စတင္ေျပာင္းလဲရာမွာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား နဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လူမႈလိုအပ္ခ်က္ေတြကို တစ္ဖက္က စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို စစ္တမ္းေကာက္တဲ့ေနရမွာ ျမန္မာျပည္ဟာ တရုတ္စီးပြားေရးကိုခ်ဲ႕ထြင္ရမယ့္အဓိကႏို္င္ငံတစ္ႏို္င္ငံ အျဖစ္ ျမင္လာပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာေအာင္ ေစ်း ကြက္ပစ္မွတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္လာပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚထားတဲ့ မူ၀ါဒကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲၿပီး ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ 

အဲဒီကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္ထင္ရွားတဲ့ ဦးေန၀င္း လက္ထက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ တက္လာတဲ့ ၁၉၅၈ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၈ ႏို္င္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရမ်ားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေပးသင့္တာေပးကမ္းၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခဲ့ရပါတယ္။ 

ဒါမွသာ တရုတ္က ၄င္း၏ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပဲ တရုတ္ျပည္မ ႀကီး အငတ္ေဘးဆိုက္ခဲ့စဥ္ကျမန္မာျပည္ကို ယိုစိမ့္လာတဲ့ တရုတ္ႏြယ္ဖြားေတြကလည္း ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရး တစ္စတစ္စ ျပည္လည္ဦးေမာ့လာပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ေရာက္ တရုတ္ႏြယ္ဖြား လူဦးေရ ေပါက္ကြဲႏႈန္းဟာလည္း တမဟုတ္ခ်င္း မ်ားျပားလာပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အလြန္ န၀တ အစိုးရလက္ထပ္မွာ တရုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ အာရွမွာ အံ့မခန္းေလာက္ 
ေအာင္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ 

တစ္ဖက္ကလည္း တရုတ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အစိုးရနဲ႔ ေပးကမ္းေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရင္း တစ္ဖက္ကလည္း စီးပြားေရးေစ်းကြက္ပစ္မွတ္အျဖစ္္ ျမင္လာပါတယ္။ 

န၀တ လက္ထပ္မွာကတည္းက တရုတ္ဟာ ၄င္းႏိုင္ငံထုတ္ F-7 အမ်ိဳးအစားတိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ တရုတ္ လုပ္ စစ္ဘက္သံုး ကားမ်ား၊ စစ္လက္နက္မ်ား နဲ႔ တင့္ကားမ်ားစြာ ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

တရုတ္ဟာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ လိုသလို က်င့္သံုးရင္း စီးပြားေရး ခ်ဲ႕ထြင္မႈအျဖစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ျမွဳပ္ႏွံလာခဲ့ပါတယ္။ 

၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ကာလအထိ တရုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးေစ်းကြက္နယ္ခ်ဲ႕လာမႈဟာ ၄င္းတို႔အက်ိဴး စီးပြားမ်ားစြာ အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူသားအရင္း အျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာကို အေထာက္အကူ မေပးႏို္င္ခဲ့တာကို ျမန္မာျပည္သူေတြက တစ္ျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္လာပါတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာျပည္မွာ စစ္တပ္အာဏာ ရယူထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ တရုတ္ကို မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းလာခဲ့ရပါတယ္။ 

တရုတ္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ကေန ၂၀၁၁ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ( ၄၉ )ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခု တည္းကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ၄င္းတို႔ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားစြာအတြက္ အျမတ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ထိုကာလမ်ားစြာအတြင္းမွာတစ္ဖက္က ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေနရာေတြမွာ လွဴသင့္တာ လွဴ၊ ေပးသင့္တာေပး၊ လုပ္ေပးသင့္တာလုပ္ေပး နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕အျမင္မွာ တစ္ဖက္ကမ်က္ႏွာပန္း လွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္လံုး ဆံပင္ေမႊးစူးတဲ့ ကိန္း မဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ 

အခုေတာ့ ေခတ္ကလည္း ေျပာင္းလဲလာၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြလည္း စာတတ္လာတဲ့ အခါက် 
ေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ကိုတရုတ္ႀကီး ဘာလုပ္လုပ္ အျမင္မၾကည္လင္ႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved