ျမ၀တီၿမိဳ႕က လူမႈေရးသမားမ်ား

Sunday, December 23, 2012

~

ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း(ေတာင္ၾကီး) ~

   ကရင္ျပည္နယ္ျမ၀တီျမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၄)၊ တြင္ အေမ့ေမတၱာ လူမႈကူညီေရး အမည္ျဖင့္ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူ မ်ားအား အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေၾကာင္း အသင္းဦဆာင္ေနသူ ကိုျပံဳးခ်ိဳက ေျပာသည္။

    ျမ၀တီေရေဘး ျဖစ္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ကစတင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရင္း အသင္းဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ရံုးခန္းဖြင့္ထားျခင္းမရွိပဲ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊  ေဆးရံဳ၊  အခ်ဳပ္ခန္း အစရွိသည့္ေနရာမ်ားသို႕ အဟာရေက်ြးေမြးေပးေနေၾကာင္း၊  ဆန္ျပဳတ္ ။ေခါက္ဆြဲေၾကာ္၊  ၾကာဇံဟင္းခါး တပတ္ တစ္မ်ိဳး ကုသိူလ္ျပဳေပးေနေၾကာင္း ကိုျပံဳးခ်ိဳက ေျပာသည္။

       ေဆးရံဳတြင္လည္း ေဆးကုသဖို႕ ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ေနသူေတြကိ္ု ေဆးကုသစရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း ၊ တစ္လလ်င္ ပ်မ္းမွ်လူနာ ၁၅ ဦးခန့္ေထာက္ပံ့ေပးေနျပီး ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမရွိပဲ စိတ္တူ ကိုယ္တူေစတနာရွင္ေတြ လွဴဒါန္းတဲ့ လစဥ္ထည့္၀င္ေငြေတြႏွင့္ ရပ္တည္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ကိုျပံဳးခ်ိဳကေျပာသည္။

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျပီး ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အတြက္ခိုင္ခိုင္မာမာကူညီေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း အေမ့ေမတၱာ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သူ ကိုျပံဳးခ်ိဳက ေျပာသည္။

အဓိက ကူညီေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းသည္ က်နး္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေၾကာင္း ၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူတုိ႔အား က်န္းမာေရးကူညီေပးသည္ ကိုလညး္ သက္ဆိုင္ရာက ေလွ်ာေလွ်ာရႈရႈခြင့္ျပဳေပးေၾကာင္း မိမိတို႕အဖြဲ႕ကူညီေပးလိုက္သည့္ လူနာမ်ားကလည္း ေက်နပ္မႈျဖင့္ ေက်းဇူးတုန္႕ျပန္မႈမ်ားရရွိေၾကာင္း ၊   ေနာက္ဆက္တြဲလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည့္ က်နး္မာေရး ၊ ေဆး ၊  စား၀တ္ေနေရး၊  ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျပီးေနာက္ပုိင္း  လူေနမႈဘ၀ေတြကိ္ုပါ ျမင့္တင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္ေၾကာင္း ၊ ၾကိဳးစားျပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကာင္း အေမ့ေမတၱာလူမႈကူညီေရးအသင္း  မွ  ကိုျပံုးခ်ိုဳ၊ ကိုသန္႕ဇင္ေအာင္တို႕က ေျပာသည္။

        


-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved