ရခိုင္ျပည္က အိုးအိမ္မဲ့တုိ႔အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၅. ၃ သန္း ရမယ္

Wednesday, December 5, 2012ကုလသမဂၢ၏ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ဆုိင္ရာ ရံပံုေငြ ဗဟုိ အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Central Emergency Response Fund က မၾကာေသးမီက ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အုိးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသူ စုစုေပါင္း ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အဆုိပါ CERF ရံပံု ေငြ အဖြဲ႔က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅.၃ သန္းကို ေထာက္ပံ့ ကူညီသြားမယ္လို႔ ေျပာဆုိထားတာကို OneWorld South Asia သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 


အဆုိပါ ရံပံုေငြေတြကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ အာဟာရ တိုက္ေကြ်းမႈ၊ ေနရာ၊ ေရႏွင့္ အိမ္သံုးေဆး၊ အစားအစာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသြားရန္ ျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလ သမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႉး Ashok Nigam ကလည္း အခုလုိ CERF ရဲ႕ ခ်က္ခ်င္း ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးမႈအတြက္ အေရးေပၚ အသက္ ကယ္ေရးကဲ့သုိ႔ ကိစၥမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိသြားေစတယ္လို႔ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ 

ပထမအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡတြင္ လူေပါင္း ၇၅၀၀၀ ေက်ာ္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားခဲ့ရၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ ပဋိပကၡတြင္ လူေပါင္း ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ထပ္မံတုိးပြားလာခဲ့ေၾကာင္း ကုလ ေအဂ်င္စီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုိးကားၿပီး အဆုိပါ သတင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတယ္။ CERF ရဲ႕ ရံပံုေငြထဲက လတ္တေလာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ သန္းကို ေနာက္တုိး အိုးအိမ္မဲ့ တုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔ရဲ႕ ရံပံုေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ ထက္ မနည္းကို ရခိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အကူအ ညီ လုိအပ္ေနသူေတြအတြက္ ဒီႏွစ္အတြင္း အသံုးျပဳဖို႔ လ်ာထားထားတယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 

ကုလသမဂၢရဲ႕ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ OCHA ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္သူေတြအတြက္ ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကေန ဒီဇင္ဘာလအထိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၂.၅ သန္း လုိအပ္မယ္လို႔ လ်ာထားတြက္ခ်က္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္ကဘဲ ရခုိင္ပဋိပကၡ ၂ ႀကိမ္လံုးေၾကာင့္ အုိး အိမ္မဲ့ စုစုေပါင္း ၁၁၅၀၀ တုိ႔အတြက္ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ ကေန ၂၀၁၃ ဇူလုိင္လအထိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၇. ၆ သန္း လိုအပ္မည္ဟု တြက္ခ်က္ ထားခဲ့ ရာ လတ္တေလာ ေဒၚလာ ၂၇ သန္းသာ လက္ခံရရွိထားေၾကာင္းလည္း OCHA က ဆုိထားပါတယ္။ .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved