၆၅ ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ သ၀ဏ္လႊာ

Friday, January 4, 2013

ယေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားမွ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ပါတယ္။ 
စာအမွတ္ - ၃၆/၂၀၁၂ (၈၈) 
ရက္စြဲ - ၄ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၀၁၃ 
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား 
၂၈၄(က)၊ ၁၆/၃ရပ္ကြက္၊ ေဝဇယႏာၱလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊  ျမန္မာ။
ဖုန္း - ၀၁ - ၅၇၇ ၆၅၆ Email – info@the88generation.org 

၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ 


 ႏိုင္ငံတကာမိသားစု အလယ္တြင္ “ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ” ဟူ၍ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္မွာ ၆၅ ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ေလၿပီ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းႀကီးကို ႏိုင္ငံ တကာသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းႀကီး၏ အပိုဒ္ ၆ တြင္ “တိုင္းရင္းသား အေပါင္းတို႔ ေသြးစည္း ညီညြတ္လ်က္ အခြင့္အေရး၊ အဆင့္အတန္း တူညီသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ ….” ဟူ၍ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း၏ အဖြင့္စာသားအျဖစ္ “တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ မေသြ၊ တို႔ျပည္ ….။ ခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ ျပည္၊ တို႔ျပည္ ….” ဟူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ားကို ဟစ္ေၾကြးခဲ့ၾကသည္။ 


ယေန႔ အခါသမယသည္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မည္မွ် ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တိုင္းရင္းသားခ်င္း တန္းတူ ညီမွ်မႈမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မတည္ေဆာက္ႏိုင္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္။ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ မေရာက္ရွိဘဲ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူအားလံုး လြတ္လပ္မႈအရသာကို တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ မခံစားႏိုင္။ 

ျပႆနာအားလံုး၏ အေျဖသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသား အေပါင္း တို႔၏ အေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း အရ ေျဖရွင္းၾက ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး” အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ျပည့္ျပည့္၀၀ခံစားႏိုင္ေရး ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကပါရန္ ဤ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခါသမယတြင္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရေပသည္။ 

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved