ျပတိုက္-ေ၀ဒနာ

Sunday, January 27, 2013
( က )
တၾကိမ္ႏွစ္ၾကိမ္                                           (ခ ) အၾကိမ္တရာ
သံုးၾကိမ္ကန္ေတာ့                                              အခါတေထာင္
မန္ေလ်ာ့ပါ၏                                                    ေယာင္၍ဆိုၾက
ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္                                       ေထာင္ထဲမွာေကာ
အရွင္ဘုရား ဒီမိုကေရစီ ရရွိပါေစသား ။။။။။။။။            ျပင္မွာေရာေလ
                                                                    ဆိုေနၾကသံ ၾကားဖူးသား ။။။။။။။
( ဂ )
၈၈-က-သည္                                             ( ဃ )
ႏွစ္ေထာင့္ဆယ္ငါး                                               ျပတိုက္စားပြဲေပၚ
ေရာက္ရွိသြားခိုက္                                                ၀င္းေမာ္ဦးရုပ္ထု
ျပတိုက္ထဲမွာ                                                      ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ-မက်န္
ရုပ္ထုမ်ားစြာ ျပထားျပီ ။။။။။။။။။                                 ေတာ္လွန္ေရးသမား
                                                                       စာသမား ကဗ်ာသမား
                                                                       အားလံုးရဲ  ့အလယ္
                                                                      ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
( င )                                                                ထယ္၀ါရုပ္ထု ရွိေလ၏ ။။။။။။။။။။။
သမီးတြဲလဲ
ေျမးတြဲလဲပ
ျပတိုက္လည္သူ
ျပည္သူမွာေတာ့
မိုးရြာတာေတာင္
၀မ္းေခါင္ေခါင္သာ
ထီးမပါဘဲ
လာခဲ့ရျပီ
ႏွစ္လရွည္ၾကာ တိုင္ခဲ့ေပါ့ ။။။။။။။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved