ကာတြန္းဆရာႀကီးမ်ား ကန္ေတာ့ပြဲ

Monday, February 18, 2013

 ဓာတ္ပံု- (ေအးခ်မ္းေျမ့/ ဧရာဝတီ)~


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခ့ဲတဲ့ ၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကာတြန္းဆရာႀကီးမ်ား ကန္ေတာ့ပြဲ ျမင္ကြင္း ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 

အကန္ေတာ့ခံ ကာတြန္းဆရာႀကီးေတြကေတာ့ ကာတြန္းေအာင္ရွိန္၊ ကာတြန္းတင္ေအာင္နီ၊ ကာတြန္း  
ေငြၾကည္၊ ကာတြန္းခ်စ္ေဆြ၊ ကာတြန္းေျမဇာ၊ ကာတြန္းဆန္းထြန္း၊ ကာတြန္းေဖစန္း၊ ကာတြန္းလွေဖ၊ ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္၊ ကာတြန္းျမင့္သိန္း၊ ကာတြန္းအကိန္း၊ ကာတြန္းေအာင္ေအာင္၊ ကာတြန္း   
ေရႊမင္းသား၊ ကာတြန္းတြတ္တြတ္၊ ကာတြန္းေမာင္ေမာင္ေလးတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

လက္ရွိကာလမွာ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာလာေအာင္ ပံုေဖာ္ေပးေနတ့ဲ ကာတြန္းဆရာႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved