သမၼတ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ေကအိုင္ေအ သေဘာတူ

Wednesday, February 13, 2013


သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးပုိ႔ေသာ ေပးစာအေပၚ ေကအုိင္ေအက အျပဳသေဘာေဆာင္ႀကဳိဆို လုိက္ၿပီး သမၼတ၏ ကမ္းလွမ္းမႈအေပၚ သေဘာတူညီ ကာ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအေျဖရွာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကအုိင္အုိအဖြဲ႕က ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 


ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ေကအုိင္အုိအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ သမၼတဦးသိန္းစိ္န္က ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားအတြက္ စားပြဲ၀ုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းကသာ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း စာတေစာင္ ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္ဟု ေကအုိင္အုိ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved