“ခ်င္းေတြက တပ္ထဲကေန ထြက္ထြက္သြားတယ္”

Wednesday, February 6, 2013

~


ဦးခြန္လိန္းနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး ဒုတိယပုိင္း
ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လိန္းနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး ဒုတိယပုိင္းမွာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြ တပ္မေတာ္ကေန ထြက္သြားၾကတာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊
အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး၊ တုိင္းရင္းသားစာေပ စတ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဖတ္ရမွာပါ။
ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ လ၀ီ၀မ္က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီ -  ဦးေန၀င္းေခတ္က ခ်င္းျပည္နယ္မွာ စစ္သားထြက္တယ္ ဆုိေတာ့ အခုေရာ ထြက္ေသးလား။
ဦးခြန္လိန္း -  စစ္သား လုံး၀ မထြက္ေတာ့ဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေခတ္ေနာက္ပုိင္းကစၿပီး ခ်င္းတပ္ရင္းေတြကုိ အကုန္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္တယ္၊ ဖ်က္ၿပီး ဗမာနဲ႔ ေရာလုိက္တယ္။ ကခ်င္တပ္ရင္းလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ အဲဒီကတည္းက ခ်င္းေတြက တပ္ထဲကေန ထြက္ထြက္သြားတယ္။
စစ္တကၠသုိလ္ဆုိတာ ရိွတယ္၊ အဲဒီကုိ  ခ်င္းေတြ ၀င္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး၊ စစ္တကၠသုိလ္ၿပီးရင္လည္း  သုံးပြင့္အျပင္ မရေတာ့ဘူး၊ (ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္တ့ဲရာထူး မရေတာ့ဘူး) စစ္တပ္ထဲမွာ .... ခ်င္းလည္းျဖစ္မယ္၊ ခရစ္ယာန္လည္း ျဖစ္မယ္ ဆုိရင္ ဗုိလ္ႀကီးရာထူးထက္ ပုိမေပးရဘူး ဆုိတာ ရိွတယ္၊ သက္ရိွထင္ရွားတ့ဲ စစ္တပ္ထဲကထြက္လာတ့ဲ အေပါင္းအသင္းေတြကုိယ္တုိင္က ေျပာျပတာ။ “ခ”  ႏွစ္ထပ္ လုိ႔ ေျပာတယ္။ “ခ” ဆုိတာ မွတ္ပုံတင္မွာ ခ်င္း၊ ေနာက္ တ “ခ” က ခရစ္ယာန္ ျဖစ္မယ္ ဆုိရင္ လုံး၀ ရာထူး မတုိးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ခ်င္းေတြက န၀တေခတ္မွာ လုံး၀ စစ္ထဲမ၀င္ေတာ့ဘူး။ ဘာရာထူးမွ မရတ့ဲအတူတူ ဘာလုပ္မလဲ မ၀င္ေတာ့ဘူး။ မ၀င္ေတာ့ ဘာလုပ္သလဲ၊ ႏုိင္ငံျခားကုိ ထြက္သြားတယ္။  အခု ခ်င္းျပည္နယ္မွာ လူငယ္လူရြယ္ ပညာတတ္ေတြက အင္မတန္ ရွားေနျပီ။

ဧရာ၀တီ -  ခ်င္းစာ နဲ႔ စကားအေၾကာင္း ေျပာပါဦး။
ဦးခြန္လိန္း -  ခ်င္းက စာ တူတယ္၊ မတူတာက စကား။ မတူတ့ဲစကားကုိ တူတ့ဲစာနဲ႔ေရးတယ္။ ေျမာက္ပုိင္း ငါးၿမိဳ႕နယ္က စကားမတူဘူး။ တြန္းဇံ၊ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္။ စကားမတူေပမယ့္ စာတူတ့ဲအတြက္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ကစာ ဖတ္တတ္တယ္၊ တြန္းဇံကလူကလည္း ဖလမ္းစာကုိ အကုန္လုံး ဖတ္တတ္တယ္။ ခ်င္းေတြရဲ႕စကားဆုိတာ တကယ္တမ္း သုေတသနလုပ္မယ္ ဆုိရင္ ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ အရင္းက အတူတူပဲ။ ေနရာေဒသ ပထ၀ီအေနအထားအရ ကူးလူးဆက္ဆံေရး ခက္ခဲလာတ့ဲအခါမွာ၊ တေတာင္နဲ႔တေတာင္ အတားအဆီးေတြ မ်ားလာတ့ဲအခါမွာ ကာလၾကာရွည္တ့ဲအခါ စကားေတြက ကဲြသြားတာပဲရိွတယ္။ စကားေတြရဲ႕ ပင္မက အတူတူပဲ။ ဒါေတာင္ ဒီ ငါးၿမိဳ႕နယ္က အကုန္ ေျပာလုိ႔ရတယ္။


ဧရာ၀တီ -  ဘာသာေရးပုိင္းမွာ အကန္႔အသတ္ခံေနရတယ္ ဆုိတ့ဲ သတင္းေတြ ထြက္တယ္၊ အဲဒါ ဟုတ္သလား။
ဦးခြန္လိန္း -  ဒါက န၀တ ေခတ္မွာ ေျပာဖုိ႔ေတာင္ မလုိေတာ့ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာက ေတာင္ထိပ္မွာ ေစတီ တည္တယ္ မဟုတ္လား၊ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ၊ ထင္ေပၚထင္ရွားတ့ဲေနရာ၊ လူအမ်ား ျမင္သာတ့ဲေနရာေတြမွာ ကားတုိင္စုိက္ေလ့ရိွတယ္။ ကားတုိင္ဆုိတာ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေလာက အျပစ္သားေတြကုိ  ကယ္တင္ဖုိ႔ သူ႔ရဲ႕ အသက္ကုိစြန္႔တ့ဲေနရာ။ အသက္ေသြးစြန္႔တ့ဲေနရာ။ အဲဒါ ခရစ္ယာန္ရဲဲ႕ အထြတ္အျမတ္။ အဲဒီ အထြတ္အျမတ္ထားတ့ဲဟာေတြ အကုန္လုံးကုိ ၿဖိဳဖ်က္တာ ရိွတယ္။  အဲဒါ ၾကားဖူးသလား။

ဧရာ၀တီ -  အစီရင္ခံစာထဲမွာေတာ့ ဖတ္ဖူးတယ္၊ ဓာတ္ပုံေတြလည္း ေတြ႔တယ္။
ဦးခြန္လိန္း -  အဲဒီလုိရိွတယ္၊ ဘုရားေက်ာင္း မေဆာက္ရ၊ ဟုိဟာ မလုပ္ရ၊ ဒီဟာ မလုပ္ရ။

ဧရာ၀တီ -  လက္ရိွအစုိးရလက္ထက္မွာေရာ ဘယ္လုိလဲ။
ဦးခြန္လိန္း -  န၀တ နယက လက္ထက္မွာ ဒါေတြ ရိွခ့ဲတယ္။ အခု အစုိးရေခတ္မွာေတာ့ ဘယ္ရိွေတာ့မလဲ။ ရိွလုိ႔ ဘယ္ရမလဲ။ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ေနၿပီပဲ။

ဧရာ၀တီ -  အစုိးရက တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ပစ္ထားခ့ဲေပမယ့္ ဆက္ၿပီး ရွင္သန္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။
ဦးခြန္လိန္း -  ဘာသာေရး ရိွလုိ႔။ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးမွာ က်မ္းစာအုပ္ရိွတယ္၊ သီခ်င္းစာအုပ္ရိွတယ္၊ သီခ်င္းေတြ က်မ္းေတြ ကုိယ့္ဘာသာစကားနဲ႔ျဖစ္ၾကတ့ဲအခါမွာ ဒါေတြကုိ ဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ လူတုိင္း ကုိယ့္ဘာသာစကားကုိ တတ္ဖုိ႔ လုိတယ္၊ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ တာ၀န္ယူၿပီး ခ်င္းစာသင္ေပးတယ္။ ခ်င္းစာ မတိမ္ေကာ၊ မပေပ်ာက္ေအာင္ေပါ့။ ဒီလုိ တာ၀န္ယူၿပီး လုပ္ေပးရာမွာ အမ်ားစုက တတ္ေနပါတယ္။ တပုိင္တႏုိင္ လုပ္ေနၾကတာပါ။ အစုိးရက ေထာက္ပ့ံမႈမရိွတ့ဲအတြက္ တပုိင္တႏုိင္လုိ႔ပဲ ေျပာရမယ္။ ကုိယ့္စာေပ ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈကုိ တန္ဘုိးထားတ့ဲအတြက္ မပေပ်ာက္သြားေအာင္ ကုိယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ကုိယ္ တာ၀န္ယူၿပီး ထိန္းသိမ္းလာၾကတာ။

ဧရာ၀တီ -  တုိင္းရင္းသားေတြက Independent (အမွီအခုိကင္းမ့ဲေရး) လုိ႔ ေျပာၿပီး အခု ဖက္ဒရယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။
ဦးခြန္လိန္း -  Independent လုိ႔ ဘယ္တုိင္းရင္းသားကမွ မေျပာဘူး၊ တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ကပဲ ေျပာရင္ ေျပာမယ္။ ပင္လုံမွာစုစည္းၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ Independent ကုိ  မေျပာဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ လုိခ်င္တာ မိမိၾကမၼာကုိ ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေျပာဖူးတယ္ - ျမန္မာျပည္သည္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံနဲ႔ စုစည္းထားတ့ဲျပည္ျဖစ္တယ္၊ ႏုိင္ငံ ျဖစ္တယ္၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္၊ မြန္ တုိင္းရင္းသား ၇ မ်ဳိး ပါ၀င္တယ္၊ ဒီ တုိင္းရင္းသား ၇ မ်ဳိးနဲ႔ တည္ေထာင္ထားတ့ဲျပည္ ျဖစ္တယ္၊ ျပည္ေထာင္ေတြ စုထားတ့ဲျပည္ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ေျပာဖူးတယ္၊ ခ်င္းျပည္၊ ဗမာျပည္၊ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္၊ မြန္ျပည္၊ ရခုိင္ျပည္၊ ကရင္ျပည္၊ ကယားျပည္ေတြ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာတ့ဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔လုိတယ္ လုိ႔ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာဖူးတယ္။ တုိင္းရင္းသားေရးရာနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲအဆုိကုိ ေဆြးေႏြးတ့ဲအခါ က်ေနာ္ ထည့္ေျပာတယ္။

ဧရာ၀တီ -  တုိင္းရင္းသားစာေပ သင္ခြင့္ေတာင္ မေပးခ့ဲတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္း ေျပာျပေပးပါ။
ဦးခြန္လိန္း -  လႊတ္ေတာ္မွာ စာေပကိစၥ က်ေနာ္  ေဆြးေႏြးတ့ဲအခါမွာ ၀န္ႀကီးက ဘယ္လုိ ျပန္ေျဖသလဲဆုိ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးရိွတာ ဘယ္လုိ သင္ေပးႏုိင္မလဲ ဆုိတ့ဲ သေဘာမ်ဳိး၊ သက္ေရာက္တ့ဲ အေျဖမ်ဳိး ေပးတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔မသိေသးတာက တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးစလုံးရဲ႕ စာေပကုိ ဟုိတုန္းကလည္း သင္ၾကားခ့ဲတာ မဟုတ္ဘူး။ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငါးၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆုိရင္ ကုိယ့္ၿမိဳ႕နယ္စာေပပဲ ေျပာတ့ဲ၊ က်င့္သုံးတ့ဲ အမ်ားဆုံးစာေပပဲ သင္တာ။ မတူပီျမိဳ႕မွာ မတူပီစာ သင္တယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ လူမ်ဳိးကဲြေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေသးတယ္၊ သူတုိ႔အားလုံး မတူပီစာကုိပဲ သင္တာ။ ပလက္၀ျမိဳ႕မွာ ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ ဘာမွ ျပႆနာ မရိွခ့ဲဖူးဘူး။ အဲဒါကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိသင္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕စာေပ ရွင္သန္မွာပဲ။
က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ကြ်န္ျပဳတ့ဲ အဂၤလိပ္ေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေသြးခဲြစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္လုိ႔ သမုိင္းမွာလည္း ေရးတယ္၊ ေန႔တုိင္း ေျပာတယ္။ ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ၊ ယေန႔ ဗမာေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေသြးခဲြၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလုိ ခံစားရတယ္။

ဦးခင္ေမာင္လတ္ (RNDP ပါတီ) နဲ႔ ဦးခြန္လိန္း တုိ႔ကုိ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕ ဧရာ၀တီရုံးမွာ ျပီးခ့ဲတ့ဲ ေအာက္တုိဘာလမွာ ေတြ႔ရပုံ
ဧရာ၀တီ -  အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဆုိတာကေရာ။
ဦးခြန္လိန္း -  အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဆုိတာ က်ေနာ္ မယုံၾကည္ဘူး။ အလကား၊ ဘာအမ်ဳိးသားလဲ။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးပဲ။ လူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕အေရးပဲ။ လူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕အေရးကုိ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္တာဟာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာပဲ။ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး၊ ပါတီႏုိင္ငံေရး၊ ဟုိႏုိင္ငံေရး၊ ဒီႏုိင္ငံေရး က်ေနာ္ သိပ္ၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ မေဖာ္တတ္ဘူး။ က်ေနာ္သိတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးက က်ေနာ္ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ လူထုအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေပးမယ္။ ဘယ္ေနရာမွာလဲ ... လူေတြရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵျဖစ္တ့ဲ လူေတြအတြက္ လုိအပ္တ့ဲဟာမွန္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေအာင္ က်ေနာ္ ႀကိဳးစားမယ္။ အမွန္တကယ္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အေပၚ လုံးလုံး မမူတည္ဘူးေလ၊ အစုိးရမွာလည္း မူတည္အုံးမယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတရားေပၚမွာ မူတည္မွာ။

ဧရာ၀တီ -  တုိင္းရင္းသားေတြက သူတုို႔အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ရိွေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ခုိင္မာေတာင့္တင္း ညီညြတ္လာေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္သင့္တယ္ ထင္လဲ။
ဦးခြန္လိန္း -  အဲဒါကေတာ့ ေျပာရ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးၿပီးရင္ ကုိယ့္ျပည္နယ္ေတြမွာ ကုိယ့္ၾကမၼာဖန္တီးခြင့္ ရိွလာတ့ဲအခါမွာ - အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံၿပီးေတာ့ နားလည္မႈေတြ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈေတြ၊  စည္းလုံးညီညြတ္ေရးေတြ ရရိွႏုိင္မယ္လုိ႔ပဲ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။

ဧရာ၀တီ -  အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ ဘယ္လုိျမင္လဲ။
ဦးခြန္လိန္း -  က်ေနာ္ အရင္က ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္က လူမႈေရးလုပ္ငန္းပဲ အမ်ားဆုံး လုပ္လာတ့ဲသူျဖစ္တယ္။ တကၠသုိလ္ကဘဲြ႔ရၿပီးတ့ဲေနာက္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္တယ္၊ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ၿပီး၊ ပညာေရးမွဴးေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပညာေရးပုိင္းမွာပဲ။ ပညာေရးဆုိတာ လူမႈေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတယ္ေလ။ အၿငိမ္းစားယူသြားတ့ဲအခါမွာလည္း ခ်င္းေတြရဲ႕ အေရးေတြ တတ္ႏုိင္သေလာက္ သာေရးနာေရးမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးတာပဲ ရိွတယ္။

ဧရာ၀တီ -  ဒါဆုိ အရင္တုန္းက ခ်င္းျပည္နယ္က ေက်ာင္းဆရာေပါ့။
ဦးခြန္လိန္း -  ေက်ာင္းဆရာ၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး အျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ လုပ္ခ့ဲတယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းကေန ၂၀၀၁ မွာ အၿငိမ္းစားယူတယ္။

ဧရာ၀တီ -  ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ခ့ဲတာလဲ။
ဦးခြန္လိန္း -  (ဒီေမးခြန္းအတြက္ က်ေနာ့္ အေျဖဟာ) ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိး၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ႏွိမ္ရာေရာက္မလား မသိဘူး၊ အဲဒါဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ့္ကုိ ခြင့္လြတ္ေပါ့။  ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အယုံအၾကည္မရိွတ့ဲလူေတြ မ်ားတယ္၊ လူတုိင္းမွာ ေၾကာက္စိတ္ဆုိတာ ရိွတယ္၊ ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ ၁၉၉၀ တုန္းက ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ခ့ဲတ့ဲသူေတြ အဖမ္းခံရတယ္။ ဟုတ္တယ္ေနာ္။ ကစဥ့္ကလ်ား ႏုိင္ငံတကာကုိ ထြက္ေျပးတာတုိ႔ အဲဒီလုိ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒီတခါလည္း ဒီလုိျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိတ့ဲ ေၾကာက္စိတ္က ရိွေနတယ္၊ အဲဒီဟာ စုိးမုိးေနေတာ့ မ၀င္ခ်င္ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ့္နယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳမယ့္သူမရိွတ့ဲအခါ က်ေနာ္ ၀င္မယ္ ဆုိၿပီး ၀င္လုိက္တာ။ (ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္) ေနာက္ဆုံး စာရင္းသြင္းရဖုိ႔ တပတ္အလုိမွာပဲ စာရင္းသြင္းလုိက္တယ္။ လူထုက လုိအပ္တယ္ ဆုိေတာ့ ဒီအေၾကာက္တရားကုိ ဖယ္ထားၿပီး ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ဆုိၿပီး က်ေနာ္ ၀င္လုိက္တာပဲ။ 

ဦးခြန္လိန္းနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးကုိ အပုိင္း ၂ ပုိင္း ခဲြျပီး ဧရာ၀တီဘေလာ့မွာ တင္ဆက္ခ့ဲတာပါ။
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲတာ ျပီးခ့ဲတ့ဲ ေအာက္တုိဘာလမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ယူ ေျဖၾကားေပးတ့ဲ ဦးခြန္လိန္းကုိ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

-

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    very good interview
    we'd like to read such good interview of ethnic leaders to reflect federalism

  1. Anonymous said... :

    GOOD JOB.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved