ရန္ကင္း ၿမိဳ႕မေစ်းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ေနလဲ

Sunday, February 24, 2013

  
ရန္ကင္းၿမိဳ႕မေဈးအား ေဈးသစ္မတည္ေဆာက္မႈ ေဈးသူ/သား ဆႏၵခံယူၿပီး ၇ လအၾကာျဖစ္ရပ္အား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တုန္းက က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕မေဈးအား ေဈးသစ္မ တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေဈးသူ/သားမ်ား ဆႏၵသေဘာထားခံယူရာ (၂၇.၅.၂ဝ၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မတည္ေဆာက္မႈဘက္မွ အႏိုင္ ရရွိၿပီး ၇ လ အၾကာ ေဈးမ်ားဌာန ခ႐ိုင္မွဴးႏွင့္ ေဈးတာဝန္ခံတို႔ မူလကုမၸဏီႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ ၿပီး ေစ်း သာယာေရး မွ လူပုဂၢိဳလ္ (၅) ဦး သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 

(၁၇.၁၂.၂ဝ၁၂) Sedona Hotel တြင္ ကုမၸဏီမွ ေန႔လည္ ၁းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ခဲ့ ရာ ေဈး တာဝန္ ခံႏွင့္အတူ ေဈးသာယာေရးမွ လူပုဂၢိဳလ္ (၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီမွ M.D ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထပ္မံေတြ႔ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ (၃၁.၁.၂ဝ၁၃) ကုမၸဏီ မွ M.D ႏွင့္ အဖြဲ႔၊ ေဈးတာဝန္ခံႏွင့္ ေဈးသာယာေရးမွ လူပုဂၢိဳလ္ (၄) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ M.D ေျပာၾကား ေသာ ေဈးသစ္တည္ေဆာက္မႈအခ်က္အလက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သေဘာမက်စရာ မ်ား ေတြ႕ရွိရ ၍ ေဈးသာယာေရးမွ လူပုဂၢိဳလ္ (၃) ဦးမွ ေဈးသူေဈးသားအခ်ိဳ႕ကို (၄၂) ရက္အၾကာတြင္ အသိေပးေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ 

ထပ္မံေတြ႕လိုေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားရာ (၃၁.၁.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေဈးတာဝန္ခံသည္ မိမိအထက္ က ညႊန္ၾကား၍ ေဈးသာယာေရးကိုေျပာၾကားရာ ေဈးသာယာေရးမွ လူပုဂၢိဳလ္ (၄) ဦး၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ထပ္မံမ 
ေတြ႕ လိုေၾကာင္း ေဈးတာဝန္ခံကို ေျပာၾကားခဲ့ရာမွ ေတြ႕ဆံုမႈပ်က္ခဲ့ရသည္။ 

ယခုလိုျပဳမူေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားသည္ (၂၇.၅.၂ဝ၁၂) ရက္ေန႔ ေဈးသူ/သားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာ ထားခံယူထားမႈကို ခ႐ိုင္မွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဈးတာဝန္ခံႏွင့္ ေဈးသာယာေရးမွ လူပုဂၢိဳလ္ (၁) ဦးတို႔ သိရွိပါလ်က္ ေဈးသူ/သားမ်ား ဆႏၵခံယူထားမႈအေပၚမွာ မ႐ိုးသားရာေရာက္သည့္အျပင္ (၁၇.၁၂.၂ဝ၁၂) ရက္ Sedona Hotel ၌ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ေဈးသူ/သားမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားျခင္းမရွိပဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ခ႐ိုင္မွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဈးတာဝန္ခံႏွင့္ ေဈးသာယာေရးမွ လူပုဂၢိဳလ္ (၁) ဦးတို႔၏ လုပ္ရပ္မမွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မ်ားအား သိေစအပ္ပါသည္။ 

အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ေဈးတည္ေဆာက္မႈကို မလိုလားရေသာအေၾကာင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေဈးမ်ားဌာနမွ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေဈးအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေဈးသူ/သားမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနရပါသည္။ 

၄င္းေဈးမ်ားကို ေထာက္႐ႈၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မရွိမျဖစ္ ယခုလို ရပ္ကြက္ေဈးမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ေဈးမ်ားလိုအပ္သည္ထက္ ျမန္မာ့ေဈးေလးမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ဖို႔ကပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္မ်ားရန္ကင္းၿမိဳ႕မေဈးကို လက္ရွိအတိုင္း အဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္ေပးရန္ႏွင့္ ျခံစည္း႐ိုး/ အမိုးအကာ၊ ေရွ့ မ်က္ႏွာစာ၊ ေနာက္မ်က္ႏွာစာတို႔အား အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈရန္ ေကာင္းေအာင္ မြမ္းမံျပဳျပင္ေပးေစလို ပါေၾကာင္း သက္ဆိုင္ေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအား ႐ိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕မေဈးမတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်င္းၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို (၉.၂.၂ဝ၁၃) နံနက္ ၁၁းဝဝ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼိကဓမၼာ႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၃) အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 ေလးစားစြာျဖင့္ ေဈးသူေဈးသားမ်ား

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved