မတ္လအတြက္ ၇ ရက္ သားသမီး ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

Wednesday, March 6, 2013


တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

ဤလအတြင္း စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္လိမ့္မည္။  လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္ အႀကံအစည္ေကာင္းမ်ား အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ 
သို႔ေသာ္ ဤကာလအတြင္း ပစၥည္မ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ လုပ္ငန္းအသစ္ ႀကီးႀကီးမားမား စရန္ မေကာင္းေသးပါ။ 
ဤကာလအတြင္း ထီမထိုးသင့္ပါ။  ထီေပါက္လွ်င္ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ညံ့သြားတတ္သည္။ 

မသြားခ်င္ေသာ ခရီးမ်ား၊  စိတ္ညစ္စရာခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။  အထက္လူႀကီး ေဆြမ်ိဳး အႀကီးအကဲတို႔က မိမိအေပၚ အထင္လြဲတတ္သည္။  သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။  ေရႊထြက္မည္။  ေျခ၊  လက္၊  မ်က္ျခင္း၊  ခါးနားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။  စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။  လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။  အထူးသတိျပဳရန္ ေငြလူလိမ္ခံရမည္။ 

ခင္မင္သူ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။  မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လမ္းခြဲရတတ္သည္။  သားသမီးရွိက အိမ္မွ ထြက္သြားလိမ့္မည္။  ဒီကာလမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမေတြ အထူးသတိျပဳပါ။  ေမြးလွ်င္ အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္သည္။  သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ ရလာေသာေငြႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေနပါ။  ဘာမွလုပ္စရာ မရွိပါက ထိုင္ေနပါ။  ဥာဏ္ကို ဥာဏ္သံုးလုပ္မွ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။  အမႈ မေျဖရွင္းရပါ။  တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲပါ။  မျဖစ္မေန ျပႆနာမႈေတြ ရွင္းရမယ္ဆိုလွ်င္ အ႐ႈံးေပးလိုက္ပါ။

ေငြ၀င္လာလွ်င္ ေျမ၀ယ္ထားပါ။  အိမ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မေဆာက္ပါနွင့္။

ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသားမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ 
အိမ္ကဘုရားတြင္ ေကာဖီ (၁)ခြက္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔(၁) ခ်ပ္ ကပ္လွဴလိုက္ပါ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္

ဤလအတြင္း၌ သင္သည္ အဘက္ဘက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရလိမ့္မည္။  ယခုကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳပါက တည္ၿမဲေသာ အိမ္ေထာင္မျဖစ္ႏိုင္၊  အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သားသမီး ပါလာတတ္သည္။  လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ရတတ္သည္။  ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ 

အလွဴအတန္းျပဳရျခင္း၊  မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။  အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သည္။  ေရႊ၀င္မည္။  ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။  ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊  ပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာမည္။  သင့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ ျဖစ္ပါသည္ ဤကာလအတြင္း၌ စီးပြားအလြန္ေကာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္ တရား အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။  အမႈအခင္း ျဖစ္ေနသူကို ေငြမေခ်းပါႏွင့္၊  အာမခံ မလိုက္ပါႏွင့္၊  သတိျပဳ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။  ပတၱျမား ျမ ထြက္တတ္သည္။ 

အထူးသတိျပဳရန္ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အဆင္မေျပ ႀကီးစြာျဖစ္တတ္သည္။  သြပ္၊  သံ၊  သစ္တပတ္ရစ္ ပစၥည္းလက္မခံပါႏွင့္၊  ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္သည္။  နာေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပ၍ ခရီးသြားရတတ္သည္။  ဆရာသမား ကဲသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။  လုပ္ေဖာ္ ကိုင္လက္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲ ရတတ္သည္။ 

ယခုကာလတြင္ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ မေကာင္းပါ။ အစားမွား ေဆးမွားျဖစ္ျခင္း၊ သြားဒုကၡေပး ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။  ေျမကိစၥ အေမြႏွစ္ကိစၥ မ်ားႀကံဳရ တတ္သည္။

ေငြရွာရ လြယ္ကူေပမယ့္ စုေဆာင္း၍ မရ၊ ။  ေငြ၀င္လွ်င္ ကိုင္မထားရ၊  ေရႊ၀ယ္ထားပါ။ 
ဤကာလတြင္ ကိုယ္စိတ္ႏႈတ္သံုးပါးကို မေဖာက္မျပန္ တည္တည္ ၾကည္ၾကည္ ထိ္န္းသိမ္းႏိုင္သူေတြ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။  မထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ အဖို႔ ေရႏွင့္ထိေသာ ႐ႊံ႕ႏြံဘ၀ ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိ လာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား၊  သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာ မ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳ လုပ္ပါေလ ။ 
ယပ္ျဖဴ သက္ေစ့လွဴပါ။  ဘုရားရင္ဘတ္ေတာ္ ေရႊခ်ပါ၊  ေရသက္ေစ့ကပ္လွဴပါ။


အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္


ယခုလသည္ မိဘကို ေကာင္းစြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။  စီးပြားသိသိသာသာ တက္မည္။  သိၾကား မ လိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္သြားလိမ့္မည္။  လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မူရမည္။  လုပ္ငန္သစ္မ်ား စတင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသာ ကာလ၊  လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္။ 

ဘုရားဖူးခရီးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစရာခရီးမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ား သြားတတ္သည္။  ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္တက္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။  သင္တန္းတခု တက္ရျခင္း ပညာေကာင္း ရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။  မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာေကာင္းမ်ား ေတြ႕မည္။  အဖိုးတန္ စက္ပစၥည္မ်ား ၀င္မည္။  ေျမကိစၥ၊  အေမြကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။  ေငြရွာရလြယ္ျခင္း ေငြအ၀င္အထြက္ ၾကမ္းျခင္းမ်ား ႀကံဳလိမ့္မည္။  ရပ္ေ၀းမွစာမ်ား အဆက္အသြယ္မ်ား ရလာမည္။ 

ရန္မ်ားျခင္း စကားမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း ရင္ႏွီးသူမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။  အထူးသတိျပဳရန္ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အနည္းငယ္ႀကံဳရတတ္သည္။  အမႈအခင္း ႐ုံျပင္ကႏၷားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။  စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။  အႀကီးအကဲ ေကာင္းရႏိုင္၏။  အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား က်န္းမာေရး အသည္းအသန္ ျဖစ္တတ္သည္။  လာမည့္ ေမြးလ ေမြးရက္အထိ အသုဘပို႔ျခင္း မျပဳပါႏွင့္ အထူး သတိျပဳပါ။  ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း။  ေလႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ဒူး နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ 

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလိမ့္မည္။  လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္မည္။  ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊  ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ကလာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါ ယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳ လုပ္ပါေလ။ 
ဘုရားဖူးခရီးသြားပါ၊  ခရီးစရိတ္ျပတ္ေနသူကို ေငြလွဴပါ၊  ေမြးေန႔တုိင္း အိပ္ရာေရႊ႕ ေျပာင္း၍အိပ္ပါ။


ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္


အလုပ္ေနရာ၊  အိမ္ေနရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ရတတ္သည္။  အိမ္သစ္ေဆာက္လွ်င္ ေကာင္းအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။  လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္သစ္မ်ား။  ေပၚလာလိမ့္မည္။  လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း ေနရာေကာင္းရျခင္း၊  လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတတ္သည္။ 

အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္က်တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။  ဇာတာရွင္သည္ ေယာက်္ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။  မဂၤလာေဆာင္လွ်င္ စည္ကားေသာ မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္မည္။  အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အိမ္သံုးပစၥည္း ၀င္တတ္သည္။ 

သူခိုး၊  မ်က္ေစ့ အက်ခံရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္၍ သူခိုး အခိုးခံ ရတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါေလ။  ခရီးအက်ိဳးေပးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ 

ဘုရားဖူးခရီး သြားရတတ္သည္။  ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။  ရပ္ေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေရာက္လာတတ္သည္။  အိမ္သို႔ အေတာင္ပါေသာ သတၱ၀ါမ်ား ၀င္လာတတ္ သည္။  ၀င္လွ်င္ နိမိတ္ေကာင္းသည္။  သြပ္ သံ သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။  အထူးသတိျပဳရန္ မိတ္ေဆြရင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တို႔က ဒုကၡေပးတတ္သည္။

ေျမကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။  ေျမအ၀င္မခံရပါ။  ေျမ၀င္လွ်င္ ၾကာသပေတးနံ ထုတ္ပစ္ပါ။  ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္း လွဴဒါန္းပါ။  ေရႊႏွင့္ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္လာမည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ စြယ္ေတာ္ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ 

လက္၀တ္ရ တနာမ်ား ေက်ာက္ျပဳတ္ထြက္ျခင္း ေပ်ာက္ျခင္း၊  ျဖစ္တတ္သည္။  အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကီးစြာႀကံဳ မည္။  အတိုက္အခံမွန္သမွ် အႏိုင္ရမည္။  မိသားစု အႀကီးအကဲ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲ တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။  အထူးသျဖင့္ ဖခင္ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။  ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြမ်ား၀င္တတ္သည္။ 

ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ 
အုန္းထမင္း၊  အုန္းႏို႔ႏွင့္ခ်က္ထားေသာ ဘဲသားဟင္းကို ဘုန္းႀကီးလွဴပါ၊  တံခြန္းကုကၠား မေလးပြား ၿဂိဳလ္တိုင္သက္ ေစ့လွဴပါ။


ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္


အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား မုခ်လုပ္ရမည္။  ေငြအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ၀င္လာလိမ့္မည္။  မိမိ၏ အလုပ္မွ လည္းေကာင္း၊  ထီေပါက္၍လည္းေကာင္း ၀င္လာတတ္သည္။  ဤကာလမ်ိဴး၌ သာမန္အေျခ အေနမ်ိဳးမွေန၍ စီးပြားအရွိန္အဟုန္ ႏွင့္တက္ကာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြား တက္လိမ့္မည္။  မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ္လည္း ျဖတ္လမ္း မလုိက္ရန္ သတိေပးလိုပါသည္။ 

မိမိအား ျပႆနာလုပ္ေနသူမ်ား ရွိလွ်င္ အဆင္ေျပသြားမည္။  မသင့္ျမတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားမည္။  အဖိုးတန္ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ား ၀င္မည္။  အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရေသာ ကာလျဖစ္သည္။  အထက္လူႀကီး၊  မိသားစု ႀကီးကဲသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။  အတူေနမိသားစုထဲမွ အႀကီးအကဲ အဘိုး အဘြားမ်ားအေရးျဖစ္တတ္သည္။

လူမ်ိဳးျခား၊  ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။  ခရီးမ်ားမၾကာခဏ ထြက္ရတတ္သည္။  ထိုခရီးမ်ားသည္လည္း အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။  ၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္းအေျခအေန ျမင္တတ္ျခင္း ႀကံဳရလိမ့္မည္။ 

ပညာေရးကိစၥမ်ား သင္တန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္ သည္။  ေရႊထြက္ျခင္း၊  ေရႊအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။  အဂၤါနံ စိန္၊  စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္သည္။  ေရႊထည္၀ယ္လွ်င္ အသစ္မ်ားသာ ၀ယ္သင့္သည္ အပ်က္ အေဟာင္း မ၀ယ္သင့္ပါ။  အထူးသတိျပဳရန္ ေအာက္လက္ငယ္သား သားသမီး ထြက္သြားျခင္း၊  ၎တို႔အတြက္ ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳ ရတတ္သည္။  ဆီးေရာဂါ၊  မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း၊  အစားမွားျခင္း၊  ေဆးမွားျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။  စာရြက္စာတမ္း စာခ်ဳပ္ကိစၥ မ်ားအတြက္ စိတ္ညစ္ရျခင္း၊  ပစ္စာ တိုင္စာ ေရာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ့္ မည္။  လ

က္ရွိအလုပ္အကိုင္ကို စိတ္မ၀င္စားျခင္း၊  အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္မ်ား ႀကံဳလာတတ္သည္။  အိမ္၀ယ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အိမ္အနားအဆာ မလြတ္၊  အိမ္ဧည့္သည္မျပတ္၊  အိမ္ေဆာက္လွ်င္ တန္းလန္းျဖစ္တတ္သည္။ 

ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားပါ။  ရရွိေသာ အေၾကြးမ်ားကို ယခုကာလတြင္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။  သုိ႔မဟုတ္ပါက ဆံုးတတ္သည္။ 

ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ 
ထီးျဖဴအေသးသက္ေစံႏွင့္ ထီးျဖဴအႀကီး တလက္ကို ေမြးေန႔နက္တြင္ ဘုရားလွဴပါ။  အေမႊးနဲ႔သာႏွင့္ ဘုရားအားေရသပၸာယ္ပါ။


ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္


ခရီးတို ခရီးရွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။  ထုိခရီးသည္မ်ားသည္လည္း သင့္အတြက္ က်ိဳးထူး ေစပါလိမ့္မည္။  မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတခု သင္ၾကားရျခင္း သင္တန္းတခု တက္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္ပါသည္။  မရည္ရြယ္ဘဲ ေျမ၀င္တတ္သည္။ 

ဤလအတြင္း အစစအရာရာ သတိႀကီးစြာထား ရန္ လိုပါသည္။  မိမိအေပၚ မေကာင္းႀကံျခင္း မေကာင္းေျပာျခင္းမ်ား ခံရတတ္သည္။  အလုပ္အကိုင္၌ ထိုခိုက္တတ္သည္။  ျပႆနာႀကီးစြာ ေျဖရွင္းရတတ္သည္။  ႐ုံးျပင္ကႏၷား၊  အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။  မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။  ေဆး႐ုံ၊  ေဆးခန္းအထိ ေရာက္ရတတ္သည္။  မီး၊  လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။  အထူးသတိျပဳပါ။  လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။  သားသမီး လက္ေအာက္ငယ္သား အတြက္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳမည္။  စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္ သည္။  ေရႊႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊  ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ားႀကံဳရတတ္သည္။  ေငြဒလေဟာထြက္ျခင္း၊  ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ 

မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက အကူအညီေကာင္း ေပးလိမ့္မည္။  ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊  ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီအေကာင္း ေပးလာလိမ့္မည္။ 

အထူးသတိျပဳရန္ က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔ လာေရာက္တည္းခိုလွ်င္ ဆံုးပါးသြားတတ္သည္။  ေျခေထာက္ တြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။  လုပ္ငန္းအသစ္၊  အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။  ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊  ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္သည္။  ေလာကဓံတရား၏ မတရားညွဥ္းပမ္းမႈကို ခံရၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သံေ၀ဂတရား ရလိမ့္မည္။  အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ခံရတတ္သည္။  ကိုယ္ခႏၵာ အစိတ္အပိုင္း တခုခု ထိခိုက္တတ္သည္။ 

ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳ လုပ္ပါေလ။ 
ထီးနီသက္ေစ့လွဴပါ။  ေဆး၀ါးဓာတ္စာလွဴပါ။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္


ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊  ပံုေတာ္၊  ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။  မထင္မွတ္ေသာ ခရီးမ်ား မရည္ရြယ္ေသာ ခရီးမ်ားသြားရတတ္သည္။  သူတပါးကိစၥအတြက္ ခရီးသြားရတတ္သည္။  လူမ်ိဳးျခားက ကူညီျခင္း၊  ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။  နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္ျခင္း ဘုန္တန္ခိုး တိုးတက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ 

မနာလိုသူလည္း ေပၚလိမ့္မည္။  မိမိထက္ျမင့္သူနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးလံုးက ဒုကၡေပးလာတတ္ ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။  လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မလိုလိုႏွင့္ အခက္ အခဲႀကီးစြာ ႀကံဳတတ္သည္။  အလုပ္တြင္ အပ်က္စီးအဆံုး႐ႈံး အေလအလြင့္ မ်ားေနလိမ့္မည္။  ေငြေပ်ာက္ျခင္း ေၾကြးတင္ျခင္း ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။  ႀကီးကဲသူ အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။  အလွဴပြဲ မဂၤလာပြဲ အစီစဥ္မ်ား အထစ္အေငါ့ႀကံဳျခင္း ရက္ေရႊ႕ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။  အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။  လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းခ်င္စိတ္ေပၚလာမည္။  ေျပာင္းလွ်င္ ပိုဆိုးသြားတတ္သည္။  အထူးသတိျပဳရန္ ။  အစာအဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊  ေျခေထာက္ ခါး၊  သြား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။  ဤလအတြင္း အမႈအခင္း မျဖစ္ေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ပါ။  ျဖစ္လွ်င္ မၿပီးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ သည္။  ေငြႏွင့္လိုက္လွ်င္ ႐ႈံးသြားတတ္ပါသည္။  ပစၥည္း မငွားရမ္းပါႏွင့္ ဆံုးလိမ့္မည္။  ဤကာလအတြင္း မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳသည္ ျဖစ္ေစ အားကိုး မရွာႏွင့္။  ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားသာ ေပၚလာတတ္သည္။  ေအာက္လက္ငယ္သား ထြက္သြားျခင္း၊  က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ႀကံဳရ တတ္သည္။ 

ထီကံေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။  ပညာအသစ္တခု ရတတ္သည္။  အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရး ညံ့လိမ့္မည္။  ခါး ေအာက္ပိုင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။  ေဆး႐ုံ၊  ေဆးခန္းသို႔သြားရတတ္သည္။  ေက်ာဒုကၡေပးျခင္း၊  ေက်ာ၌ေရာဂါရျခင္း ျဖစ္မည္။  အိမ္ျပင္၊  အိမ္ ေဆာင္၊  အိမ္ေျပာင္း မျပဳပါႏွင့္။  အာမခံမလုပ္ပါႏွင့္။  စပ္တူအေရာင္း၀ယ္ အႀကီးအက်ယ္ မလုပ္ပါႏွင့္။ 

ဤကာလအတြင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာမ်ား ပိုမိုရရွိ လာေစရန္ႏွင့္ အည့ံအခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳ လုပ္ေလ။
ေန႔စဥ္ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းေရး၊  အိမ္သန္႔ ရွင္းေရး လုပ္ပါ။  ေသာက္ေရအိုး ကိုယ္တိုင္ ေရထည့္ပါ။  တပတ္တႀကိမ္ အဓိ႒ာန္၀င္ပါ။
အားလံုး၏အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ

ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕)
www.heintinzaw.com
 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved