ဘယ္သူပဲ မုန္းမုန္း ျပန္ခ်စ္ေအာင္ ယၾတာလုပ္မယ္

Wednesday, August 6, 2014

 ~   

ဒီယၾတာနည္းကို ႏွစ္နံတြဲ ပီယဓာတ္ဆင္နည္း လို႔ ေခၚပါတယ္။  ဒီယၾတာကို ဘယ္လို ကိစၥမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရႏိုင္သလဲဆိုရင္...

+ မိမိခ်စ္တဲ့သူက မိမိအေပၚ အမုန္းပြားေနရင္
+ လင္ကြဲမယားကြဲကိစၥျပန္ေပါင္းခ်င္လွ်င္...
+ ေမာင္ႏွမ သားအမိ စိတ္၀မ္းကြဲေနလွ်င္...
+ ဇနီးေမာင္ႏွံ အခ်စ္ပ်ယ္ေနလွ်င္....
+ ဆရာတပည့္အထင္လြဲ၍ လမ္းကြဲစျပဳေနလွ်င္....
+ ေအာက္လက္ငယ္သားႏွင့္ အထက္လူႀကီးအျမင္ေစာင္းေနလွ်င္...

အဲဒီလို အခါေတြမွာဆိုရင္လည္း ဒီယၾတာကို ေဆာင္ရြက္လို႔ ရပါတယ္။

အေရးႀကီးတာေလးေတြ အရင္မွတ္ထားရမယ္။

+ ဒီယၾတာကို မိတ္အခ်ိန္အတြင္းမွာ တိတိက်က် လုပ္ရမယ္။
+ မိမိရဲ့ ဆပြတ္ေန႔သားက စိတ္ပါလက္ပါ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္။
+ (၂၁)-ရက္တိတိ မထိရ မကိုင္ရ ထားထားရမယ္။
+ (၂၁)ရက္ျပည့္ရင္ေတာ့ ေရစီးေနေသာ ေရသန္႔သန္႔မွာ ေမွ်ာပစ္ရမယ္။

အရင္ဆံုး ယၾတာကို ေဆာင္ရြက္မယ့္ လူက ကိုယ္ ဘာေန႔သားလဲ။ ကိုယ့္ အဆင္ေျပခ်င္တဲ့ လူက ဘာေန႔သားလဲ။
အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကို အဓိက ထားရမယ္။

အဲဒါကို က်က်နန သိထားၿပီးရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ယၾတာကို က်က်နန တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ယၾတာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ (၂၁)ရက္အတြင္းမွာေတာင္ ထူးျခားပါတယ္။
 တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မုန္းေနရင္ အမုန္းဓာတ္ေတြ ပ်က္ပ်ယ္ သြားတယ္။ ေမတၱာဓာတ္ေတြ ျပန္လည္ စိမ့္၀င္လာမယ္။ ပီယဓာတ္ေတြ ျပန္ၿပီး ေပၚလာမယ္။ အျမင္မၾကည္ရင္ ျပန္ၾကည္လာမယ္။

ဥပမာ တနဂၤေႏြ သားသမီး တစ္ဦးဦးက အဂၤါသားသမီး တစ္ဦးႏွင့္ အဆင္ေျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ အုန္းညြန္႔ (၆) ညြန္ႏွင့္ ေဇာ္စိမ္း(၈) ညြန္႔ကို ပန္းအိုး အသစ္တစ္လံုးထဲမွာ ေရာထိုးရမယ္။
 ဓာတ္မိေအာင္ ဓာတ္ပံု ႏွစ္ပံုကို ပန္းအိုးမွာ ကပ္ထားလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီပန္းအိုးကို အကူေန႔သား ျဖစ္သူက ကိုယ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာကို တင္ေပး႐ံုပဲ။ ခံု ျမင့္ျမင့္ေလး တစ္လံုးေပၚ တင္လည္း ရပါတယ္။
 သူတင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ထိုင္ၿပီး ဆုေတာင္းေပါ့။ အေရးႀကီးတာက(၂၁)-ရက္ တိတိ ထားရမယ္။ (၂၁)-ရက္အတြင္ မထိရ မကိုင္ရဘူး။ ၂၁-ရက္ျပည့္ရင္ ေရေမွ်ာပစ္လိုက္ပါ။
အဲဒီေတာ့ ေအာက္မွာ (၇)ရက္သား သမီးမ်ားအားလံုးအတြက္ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။ အတိအက်သာ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။

  • တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ ယၾတာကို ေသာၾကာသားသမီး တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။
ပန္းအိုးထိုးေပးၿပီး အဲဒီ ပန္းအိုးကို သတ္မွတ္ ေနရာမွာ တင္ေပးတဲ့ အထိ ေသာၾကာသားသမီးက လုပ္ေပး၇မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ (၁း၃၀) ကေန (၃း၀၀) အတြင္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ေအာက္မွာ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား မိမိ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ လူနဲ႔ ယၾတာ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေအာင္ ပန္းေတြ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ + တနဂၤေႏြ (အုန္းညြန္႔ ၁၂-ညြန္႔)
တနဂၤေႏြ + တနလၤာ (အုန္းညြန္႔ ၆- ညြန္႔ ၊ ကံေကာ္ ၁၅-ညြန္႔)
တနဂၤေႏြ + အဂၤါ (အုန္းညြန္႔ ၆-ညြန္႔ ၊ ေဇာ္စိမ္း ၈-ညြန္႔)
တနဂၤေႏြ + ဗုဒၶဟူး ( အုန္းညြန္႔ ၆-ညြန္႔ ၊ ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔)
တနဂၤေႏြ + ၾကာသပေတး (အုန္းညြန္႔ ၆-ညြန္႔ ၊ ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင့္)
တနဂၤေႏြ + ေသာၾကာ (အုန္းညြန္႔ ၆-ညြန္႔ ၊ သေျပ ၂၁-ညြန္႔)
တနဂၤေႏြ + စေန (အုန္းညြန္႔ ၆-ညြန္႔ ၊ ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္)

  • တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္

တနလၤာသားသမီးမ်ား၏ ယၾတာကို စေနသားသမီး တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။ ပန္းအိုးထိုးေပးၿပီး အဲဒီ ပန္းအိုးကို သတ္မွတ္ ေနရာမွာ တင္ေပးတဲ့ အထိ စေနသားသမီးက လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္ကေတာ့ တနလၤာေန႔ ေန႔လည္ (၃း၀၀) ကေန (၄း၃၀) အတြင္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္မွာ တနလၤာသားသမီးမ်ား မိမိ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ လူနဲ႔ ယၾတာ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေအာင္ ပန္းေတြ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

တနလၤာ + တနဂၤေႏြ (ကံေကာ္ ၁၅-ညြန္႔ + အုန္းညြန္႔ ၁၂-ညြန္႔)
တနလၤာ + တနလၤာ (ကံေကာ္ ၃၀-ညြန္)
တနလၤာ + အဂၤါ (ကံေကာ္ ၁၅-ညြန္႔ ၊ ေဇာ္စိမ္း ၈-ညြန္႔)
တနလၤာ + ဗုဒၶဟူး ( ကံေကာ္ ၁၅-ညြန္႔ ၊ ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔)
တနလၤာ + ၾကာသပေတး (ကံေကာ္ ၁၅-ညြန္႔ ၊ ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင့္)
တနလၤာ + ေသာၾကာ (ကံေကာ္ ၁၅-ညြန္႔ ၊ သေျပ ၂၁-ညြန္႔)
တနလၤာ + စေန (ကံေကာ္ ၁၅-ညြန္႔ ၊ ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္)

  • အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ ယၾတာကို တနဂၤေႏြ သားသမီး တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။
 ပန္းအိုးထိုးေပးၿပီး အဲဒီ ပန္းအိုးကို သတ္မွတ္ ေနရာမွာ တင္ေပးတဲ့ အထိ တနဂၤေႏြ သားသမီးက လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္ကေတာ့ အဂၤါေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) ကေန (၁၀း၃၀) အတြင္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ေအာက္မွာ အဂၤါသားသမီးမ်ား မိမိ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ လူနဲ႔ ယၾတာ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေအာင္ ပန္းေတြ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

အဂၤါ + တနဂၤေႏြ (ေဇာ္စိမ္း ၈-ညြန္႔ + အုန္းညြန္႔ ၁၂-ညြန္႔)
အဂၤါ + တနလၤာ (ေဇာ္စိမ္း ၈-ညြန္႔ ၊ ကံေကာ္ ၃၀-ညြန္႔)
အဂၤါ + အဂၤါ (ေဇာ္စိမ္း ၁၆-ညြန္႔)
အဂၤါ + ဗုဒၶဟူး ( ေဇာ္စိမ္း ၈-ညြန္႔႔ ၊ ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔)
အဂၤါ + ၾကာသပေတး (ေဇာ္စိမ္း ၈-ညြန္႔ ၊ ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင့္)
အဂၤါ + ေသာၾကာ (ေဇာ္စိမ္း ၈-ညြန္႔ ၊ သေျပ ၂၁-ညြန္႔)
အဂၤါ + စေန (ေဇာ္စိမ္း ၈-ညြန္႔႔ ၊ ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္)

  • ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ ယၾတာကို တနလၤာ သားသမီး တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။
ပန္းအိုးထိုးေပးၿပီး အဲဒီ ပန္းအိုးကို သတ္မွတ္ ေနရာမွာ တင္ေပးတဲ့ အထိ တနလၤာ သားသမီးက လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္ကေတာ့ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ (၇း၃၀) ကေန (၉း၀၀) အတြင္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္မွာ ဗုဒၶဟူးသမီးမ်ား မိမိ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ လူနဲ႔ ယၾတာ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေအာင္ ပန္းေတြ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူး + တနဂၤေႏြ (ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔+ အုန္းညြန္႔ ၁၂-ညြန္႔)
ဗုဒၶဟူး + တနလၤာ (ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔ ၊ ကံေကာ္ ၃၀-ညြန္႔)
ဗုဒၶဟူး + အဂၤါ (ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔ ၊ ေဇာ္စိမ္း ၁၆-ညြန္႔)
ဗုဒၶဟူး + ဗုဒၶဟူး (ရြက္လွ ၃၄-ညြန္႔)
ဗုဒၶဟူး + ၾကာသပေတး (ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔ ၊ ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင့္)
ဗုဒၶဟူး + ေသာၾကာ (ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔ ၊ သေျပ ၂၁-ညြန္႔)
ဗုဒၶဟူး  + စေန (ရြက္လွ ၁၇-ညြန္႔ ၊ ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္)

  • ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား၏ ယၾတာကို အဂၤါ သားသမီး တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။
ပန္းအိုးထိုးေပးၿပီး အဲဒီပန္းအိုးကို သတ္မွတ္ ေနရာမွာ တင္ေပးတဲ့ အထိ အဂၤါ သားသမီးက လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 အခ်ိန္ကေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) ကေန (၁၀း၃၀) အတြင္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ေအာက္မွာ ၾကာသပေတး သမီးမ်ား မိမိ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ လူနဲ႔ ယၾတာ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေအာင္ ပန္းေတြ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

 ၾကာသပေတး + တနဂၤေႏြ (ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင္႔+ အုန္းညြန္႔ ၁၂-ညြန္႔)
 ၾကာသပေတး + တနလၤာ (ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင္ ၊ ကံေကာ္ ၃၀-ညြန္႔)
 ၾကာသပေတး + အဂၤါ (ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင္႔ ၊ ေဇာ္စိမ္း ၁၆-ညြန္႔)
 ၾကာသပေတး + ဗုဒၶဟူး (ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင္ ၊ ရြက္လွ ၃၄-ညြန္႔)
 ၾကာသပေတး + ၾကာသပေတး (ေမၿမိဳ႕ပန္း ၃၀-ပြင့္)
 ၾကာသပေတး + ေသာၾကာ (ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင့္ ၊ သေျပ ၂၁-ညြန္႔)
 ၾကာသပေတး  + စေန (ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင့္ ၊ ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္)

  • ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား၏ ယၾတာကို  ဗုဒၶဟူး သားသမီး တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။
ပန္းအိုးထိုးေပးၿပီး အဲဒီပန္းအိုးကို သတ္မွတ္ ေနရာမွာ တင္ေပးတဲ့ အထိ ဗုဒၶဟူး သားသမီးက လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္ကေတာ့ ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္ (၁း၃၀) ကေန (၃း၀၀) အတြင္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ေအာက္မွာ ေသာၾကာ သမီးမ်ား မိမိ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ လူနဲ႔ ယၾတာ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေအာင္ ပန္းေတြ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေသာၾကာ + တနဂၤေႏြ (သေျပ ၂၁-ညြန္႔ + အုန္းညြန္႔ ၁၂-ညြန္႔)
ေသာၾကာ + တနလၤာ (သေျပ ၂၁-ညြန္႔ ၊ ကံေကာ္ ၃၀-ညြန္႔)
ေသာၾကာ + အဂၤါ (သေျပ ၂၁-ညြန္႔ ၊ ေဇာ္စိမ္း ၁၆-ညြန္႔)
ေသာၾကာ + ဗုဒၶဟူး (သေျပ ၂၁-ညြန္႔  ၊ ရြက္လွ ၃၄-ညြန္႔)
ေသာၾကာ + ၾကာသပေတး (သေျပ ၂၁-ညြန္႔ + ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင့္)
ေသာၾကာ + ေသာၾကာ (သေျပ ၄၂ - ညြန္႔)
ေသာၾကာ  + စေန (သေျပ ၂၁-ညြန္႔ ၊ ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္)

  • စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

စေနသားသမီးမ်ား၏ ယၾတာကို ၾကာသပေတး သားသမီး တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။
ပန္းအိုးထိုးေပးၿပီး အဲဒီပန္းအိုးကို သတ္မွတ္ ေနရာမွာ တင္ေပးတဲ့ အထိ ၾကာသပေတး သားသမီးက လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္ကေတာ့ စေနေန႔ ေန႔လည္ (၁း၃၀) ကေန (၃း၀၀) အတြင္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္မွာ စေန သမီးမ်ား မိမိ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ လူနဲ႔ ယၾတာ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေအာင္ ပန္းေတြ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

စေန + တနဂၤေႏြ (ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္႔ + အုန္းညြန္႔ ၁၂-ညြန္႔)
စေန + တနလၤာ (ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္႔ ၊ ကံေကာ္ ၃၀-ညြန္႔)
စေန + အဂၤါ (ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္ ၊ ေဇာ္စိမ္း ၁၆-ညြန္႔)
စေန + ဗုဒၶဟူး (ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္ ၊ ရြက္လွ ၃၄-ညြန္႔)
စေန + ၾကာသပေတး (ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္ + ေမၿမိဳ႕ပန္း ၁၅-ပြင့္)
စေန + ေသာၾကာ (ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္ ၊ သေျပ ၄၂ - ညြန္႔)
စေန  + စေန (ႏွင္းဆီ ၂၀ - ပြင့္)

  • ဟိန္းတင့္ေဇာ္

ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ရဲ႕အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ heintinzaw.com ကေန ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved