ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈေတြ အစြမ္းကုန္ ကိုင္တြယ္သြားမယ္

Monday, March 25, 2013

မိတၳီလာၿမိဳ႕က ပဋိပကၡ အၾကမ္းဖက္ ဆူပူဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္မႈေတြ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ယေန႔ မတ္လ ၂၅ ရက္ ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ အစုိးရ အဖြဲ႔က လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈ အားလံုးကို  အစြမ္းကုန္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔  ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လုိက္ပါတယ္။ 
အျပည့္အစံုကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၇/၂၀၁၃) 

၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ 


၁။ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈ အားလုံးကို အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြား အလို႔ငွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အစြမ္းကုန္ တားဆီးကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

၂။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ အိုအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္ ျပည္သူ လူထု၏ အေရးေပၚ စာ၀တ္ေနေရး၊ လုံၿခဳံေရးကို အျပည့္အ၀ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

၃။ လုံၿခဳံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

၄။ လိုအပ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လူထုအေျချပဳ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာက္ရြက္သြားမည္။ 

၅။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ခံစားထိခိုက္ခဲ့ရသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ကုစားႏိုင္မည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

၆။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ အဟုန္ျမွင့္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ျဖစ္ရာ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္မည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဘာသာ ေရး အစြန္းေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကပါရန္ ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    အစုိး၇အေနနဲ႔လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚနဳိင္ဘုိ႔လုိပါတယ္..စာရြက္ေပၚမွာသာရွိတဲ႔သတင္းထုတ္ျပန္တာကေတာ႔...ဆုိက္ကားသမားလဲလုပ္နဳိင္ပါတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved