နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရိွေသးရင္ ေျပာပါ

Friday, March 1, 2013


နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ဘယ္ေလာက္ က်န္ေသးသလဲ ဆုိတာကုိ စိစစ္ဖုိ႔ အစုိးရနဲ႔ အဖဲြ႔အစည္းတခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္းျပီး ေကာ္မတီတခု ဖဲြ႔ထားပါတယ္။

အက်ဥ္းသားစာရင္းျပဳစုေနတ့ဲ ဒီေကာ္မတီဆီကုိ အခ်က္အလက္ေတြ ေပးပုိ႔ၾကဖုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ပါပါတယ္။

(ယူနီေဖာင္း၀တ္) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ႀကီးစုိးတ့ဲ ျပီးခ့ဲတ့ဲ အႏွစ္ ၂ဝ ဝန္းက်င္အတြင္း သူတုိ႔နဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္သူ အမ်ားအျပား၊ ဒီမုိကေရစီအေရး လုပ္ေဆာင္သူ အမ်ားအျပားကုိ ပုဒ္မမ်ဳိးစုံနဲ႔ ေထာင္ထဲ ပုိ႔ခ့ဲပါတယ္။ ဘယ္သူက နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလဲ ဆုိတာ စာရင္းျပဳစုထားခ့ဲဟန္ မတူပါဘူး။

အခုမွ ျပန္ျပီး စာရင္းျပဳစုေနတယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။

(အေပၚပုံက ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၃ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ ျမင္ကြင္း ျဖစ္ပါတယ္)


စာမ်က္ႏွာ ၁

စာမ်က္ႏွာ ၂ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved