လက္ရွိ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအေပၚ ၈၈ တုိ႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္

Wednesday, March 27, 2013 မိတၳီလာ နဲ႔ ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲ၊ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ပတ္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ ပြင္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ယေန႔ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ သေဘာထား တရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။  
စာအမွတ္ - ၃ / ၂၀၁၃ ( က)
ေန႔စြဲ - ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၇ ရက္ 
၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ) 

၁၀၃၉/၁၀၄၀၊ ၁၆/၁ရပ္ကြက္၊ 
သုမဂၤလာလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊
ျမန္မာ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၈ ၁၇၀၁ 
Email – office@the88generation.org 

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ တရားဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။ 

၁။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ မတူညီသည့္လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အကူးအေျပာင္းကာလသည္ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ားကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္ေရးသည္ အေရးတႀကီး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ မတူညီသည့္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ေသြးထိုးလွံဳ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား ၈၈မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) အေနျဖင့္္ လံုးဝလက္မခံပါ။ 


၄။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္လံုျခံဳေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လံုးဝတာဝန္ရွိသည္။ 

၅။ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္း ႏိုင္စြမ္း ထိေရာက္ထက္ျမက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုယံုၾကည္သည္။ 

၆။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီးရွိ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစုစည္း ညွိႏိႈင္း၍ ပဋိပကၡႀကိဳတင္ ထားဆီးေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။ 

၇။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ တရားဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား အျမန္ဆံုးရပ္ တန္႔ ၍ ေသဆံုး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္အေလးအနက္ အေလး အနက္ ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။ 


 ၈၈ မ်ိဳးဆက္ 

(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved