စုိက္ပ်ဳိးေရးေဒသ ေတာင္ႀကီးအတြက္ အက်ဳိးရွိတ့ဲ ေဆြးေႏြးပဲြ

Monday, March 25, 2013 ပိုးသတ္ေဆး ဥပေဒ ႏွင့္ ေျမၾသဇာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနက ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားအျပားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွရာ ယေန႔ အလွည့္က်သည့္ျမိဳ႕မွာ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ စိုက္ပိ်ဳးေရးရံုးတြင္ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ပုိးသတ္ေဆး၊ ေျမၾသဇာ သုံးသည့္ ေတာင္သူမ်ား၊ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာန အရာရိွႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။


      စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဥပေဒ ပညာရွင္က ပိုးသတ္ေဆး ဥပေဒ ႏွင့္ ေျမၾသဇာ ဥပေဒမ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးျပီး၊   ပိုးသတ္ေဆး အႏၱရာယ္ ႀကီးပုံ၊  အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ သံုးစြဲႏိုင္ေရး၊
ပိုးသတ္ေဆး ဥပေဒ လိုက္နာ က်င့္သံုးေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး ဌာန ၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရး ဌာနခြဲ (ရံုးခ်ဳပ္) မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျပံဳးျပံဳးၾကည္ က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။
 


ေျမၾသဇာ ဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာမ်ားကို         စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမအသံုးခ်ေရးဌာနခြဲ (ရံုးခ်ဳပ္) မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚ စန္းစန္းျမင့္က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

     ေျမအသံုးခ်ေရးဌာန ရွမး္ျပည္နယ္  တာ၀န္ခံ ဦးထြန္းလွေအာင္က ေျမၾသဇာ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ပိုးသတ္ေဆး ဥပေဒ၊ ေျမၾသဇာ ဥပေဒ ေတြကို ေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိရွိေစရန္ သံုးစြဲ ေတာင္သူမ်ား သိရွိေစရန္ အသိေပး၊ ပညာေပး လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခု ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ ဒုျပည္နယ္မွဴး ဦးတိုးေ၀က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။
 


ပိုးသတ္ေဆး ဆိုသည္မွာ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း၊ မ်ားသည့္ အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္တို႔ကုိ သိထားသင့္ေၾကာင္း၊ စနစ္တက်မသံုးစြဲလွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး ယဥ္းပါးသည့္ အေျခအေနၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးတိုးေ၀က ဆက္ေျပာသည္။

အသိေပး၊ ပညာေပးျပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဆက္လက္ အသုံးျပဳပါက သံုးစြဲသူ၊ ေရာင္းခ်သူ ႏွစ္ဦးစလံုးအား အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမအသံုးခ်ေရးဌာနခြဲ (ရံုးခ်ဳပ္) မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚ စန္းစန္းျမင့္က ေျပာသည္။

    နိုင္ငံတကာ မွ တင္သြင္းသည့္ တရားမ၀င္ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အမ်ဳိးအစား မ်ားျပားလွျပီး  တံဆိပ္ေပါင္း (၈၀၀)ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာအမည္ ပါရွိသည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း၊
ျပည္ပမွ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားတြင္လညး္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အညြန္းပါရွိမွ ျဖန္႔ျဖဴး အသုံးျပဳခြင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒု ျပည္နယ္မွဴး ဦးတိုးေ၀က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း (ေတာင္ၾကီး) ~
.
 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved