သမၼတေပးမယ့္ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု

Monday, April 29, 2013

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ႏုိင္ငံ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ျပသ သြား မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ယေန႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
အခမ္းအနားကို ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီမွာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္ ဗဟုိဌာန ( MICC) မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ဆုရရွိသူေတြကိုလည္း ညစာစားပြဲနဲ႔ သမၼတက တည္ခင္း ဧည့္ခံမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ သတင္းစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ဆုရရွိဖုိ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ျပထားသူေတြစာရင္း ကိုေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းသိရပါတယ္။ 


တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားက အေကာင္းဆံုးေတာင္သူလယ္သမားဆု အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ၿပလာ သူမ်ားမွာ 

ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးညီေဂါင္၊ 
ကခ်င္ၿပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးလွေရႊ၊ 
ကယားၿပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးသိန္းေမာင္၊ 
ကရင္ၿပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးျမင့္သိန္း၊ 
ခ်င္းၿပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးလာလ္ဝုန္း၊ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးခ်စ္သိန္း ၊ 
တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးသီးေရႊ၊ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးသိန္းျမင့္၊ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးထြန္းလိႈင္၊ 
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ 
မြန္ၿပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးယဥ္ေထြး၊ 
ရခိုင္ၿပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးသန္းဝင္းေခ်၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးစံထြန္း၊ 
ရွမ္းၿပည္နယ္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအာင္ႀကီးနွင့္ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေနဝင္းတို႕ၿဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားက အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ၿပ လာသူမ်ား မွာ 

ေနၿပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးထင္လင္းၿပည့္၊ 
ကခ်ငျ္ပည္နယ္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးစင္းေမာင္၊ 
ကယားၿပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးအိုက္ဝင္း၊ 
ကရင္ၿပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွ ဖဒိုေအာင္ဆန္း၊ 
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးတင္ေမာင္၊ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးသန္းစိန္၊ 
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ၿဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးျမတ္သူ၊ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးစိုးထြန္းနိုင္၊ 
မနၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးျမင့္ထူး၊ 
မြန္ၿပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေမာင္ေမာင္သက္၊ 
ရခိုင္ၿပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးလွၿမင့္၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအာင္သန္းဦး၊ ရွမ္းၿပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေက်ာ္ေဇာနွင့္ 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဓနုၿဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႕ၿဖစ္သည္။ 

ေမြးၿမဴေရးက႑တြင္ ေမြးၿမဴထုတ္လုပ္မႈ အေကာင္းဆံုး လူပုဂၢိဳလ္ဆု ခ်ီးၿမႇင့္ရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ၿပလာသူမ်ားမွာ 


ေနၿပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေၿမမွ ဦးေမာင္သင္၊ 
ကခ်င္ၿပည္နယ္မွ ေဒၚထုလိန္၊ ကယားၿပည္နယ္မွ ဦးလီးရယ္၊ 
ကရင္ၿပည္နယ္မွ ဦးဝင္းနိုင္၊ ခ်င္းၿပည္နယ္မွ ဦးရမ္က်ံဳး၊ 
စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ဦးေသာင္းေဝ၊ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဒါက္တာေမာင္နီ၊ 
ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ဦးေက်ာ္ေရြ၊ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးသန္းကုိ၊ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ 
မြန္ၿပည္နယ္မွ ဦးေက်ာ္ေငြ၊ 
ရခိုင္ၿပည္နယ္မွ ဦးေမာင္လွဝင္း၊ 
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွ ဦးၿမင့္စိန္၊ 
ရွမ္းၿပည္နယ္မွ ဦးက်ေမာ့ႏွင့္ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးေအာင္ေရြႊတို႔ ၿဖစ္သည္။ 

အလားတူ ေမြးၿမဴထုတ္လုပ္မႈ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ဆု ခ်ီးၿမႇင့္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ၿပလာသူမ်ားမွာ

 ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေၿမမွ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ 
ကရင္ၿပည္နယ္မွ ဦးဝင္းထိန္၊ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးတင္ထြန္းဦး၊ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးသန္းထြန္း၊ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ 
မြန္ၿပည္နယ္မွ ဦးတင္ၿမိဳ႕၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးအုန္းခိုင္ႏွင့္ 
ရွမ္းၿပည္နယ္မွ ေဒါက္တာသိန္းစိန္တို႔ ၿဖစ္ၿပီး


ေရထြက္ပစၥည္း ေမြးၿမဴထုတ္လုပ္မႈ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ၿပလာသူမ်ားမွာ 

ကခ်င္ၿပည္နယ္မွ ဦးဝင္းေမာင္၊ 
ကယားၿပည္နယ္မွ ဦးအာၿဗာဟန္၊ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးလွသန္း၊ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးေက်ာ္မိုးခိုင္၊ 
ရခိုင္ၿပည္နယ္မွ ဦးေမာင္ခင္ၿမင့္နွင့္ 
ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ဦးေရႊႀကိဳင္တို႔ ၿဖစ္သည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved