အထက္ ေပါင္းေလာင္းဆည္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ဒုတိယအေက်ာ့ ေပး

Friday, April 19, 2013


ဧျပီ ၈  ရက္ေန႔က လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၏  အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ေရ၀ပ္ဧရိယာ အတြင္း က်ေရာက္ေသာ ေက်းရြာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲကို သေျပကုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲသို႕ ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးစိုင္းထြန္းရင္၊ ကယန္း တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ေလာရိ၊ ဒု ညြန္ခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းဟန္ႏွင့္ ကံလွေက်းရြာ၊ ေစ်းကုန္းေက်းရြာ၊ လယ္ျပင္ၾကီးေက်းရြာ၊ သေျပကုန္းေက်းရြာ၊ မဲလီေက်းရြာႏွင့္ ရွမး္ကုန္းေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။လွ်ပ္စစ္ ဒုညြန္ခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းဟန္က ေျပာၾကားရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ၅၀ ရာခို္င္ႏႈန္းအား အရင္ေပးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမူ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား အျပီးလုပ္ျပီးွလွ်င္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေထာက္ခံလွ်င္၊ မိမိတို႕လည္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလ်င္၊ က်န္ရွိသည့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဧျပီလ အတြင္းတြင္ပင္ ေပးအပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ စတင္စဥ္ ကတည္းက ႏိုင္ငံေတာ္က ကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္း ဘီလီယံေပါင္း ၁၁.၃၄၈ သန္း အကုန္က်ခံေပးထားေၾကာင္း၊ ေက်းရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း အားလံုးေပါင္းလိုက္လွ်င္ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာဆိုရွင္းလင္းသည္။

ဧျပီ ၈ရက္ေန႔ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႕မ်ားတြင္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ စုစုေပါင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ တ၀က္ျဖစ္ေသာ က်ပ္ ၁၄၁၈.၄၂၉ သန္းအား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးစိုင္းထြန္းရင္က ေျပာသည္။

ရြာသားေတြ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ကိုေက်နပ္စြာ လက္ခံရရွိသည့္အတြက္ က်ေနာ္တို႕ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္  ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးစိုင္းထြန္းရင္က ေျပာသည္။ကံလွေက်းရြာသူ အသက္ (၇၀) အရြယ ္အဖြားအိုတဦးက ေျပာရာတြင္ မိမိတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္က ေက်နပ္မႈရရွိေအာင္ ျပဳမႈေပးသည့္အတြက္ ၀မ္းသာပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္အား သိရွိနားလည္ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

သေျပကုန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညြန္႕၀င္းက ဒုညြန္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေက်းရြာမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ အိုးအိမ္ျခံေျမမ်ားအတြက္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအားလည္း ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခမ္းျမတ္ (ရွမ္းျပည္)

1 comments :

  1. Hey I have read your article nice post and also informative.thank yoU!
    ana Jackson

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved