၈၈ တုိ႔ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မယ္

Sunday, May 26, 2013

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ဟာ တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔မွတ္ပံု တင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမာကီးက 
ေအာက္ပါအတုိင္း  ေရးသား အသိေပးထားပါတယ္။ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ၊ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အစု အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လြတ္ေျမာက္လာ ကတည္းက ၈၈ မ်ဳိးဆက္
ေက်ာင္းသားမ်ား အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အမည္ 
ျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာနိမ့္ပါးခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထု၏ အေရးပါမႈအခန္းက႑ႏွင့္ မတရားမႈမွန္သမွ်ကို ရဲဝံ့ပြင့္ လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္း လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခါးစည္းခံစားလာခဲ့ၾကရေသာဒုကၡမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝခံစား ေပးျခင္း၊ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် ကူညီညႇိႏႈိင္း၊ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

ယခုအခါတြင္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ပိုမို၍ စံနစ္တက် ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ ရန္ႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ၈၈မ်ဳိးဆက္မ်ား၊လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ခ်ိတ္ဆက္၍ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းကို တရားဝင္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မၾကာမီအခ်ိန္၌ သင္းဖြဲ ႔မွတ္ပံုတင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အတြက္လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved