ကူဝိတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္

Thursday, May 30, 2013

ကူ၀ိတ္ ပါလီမန္အမတ္မ်ားရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ရဲ႕ ၃ ရက္ၾကာ ျမန္မာျပည္ တရား၀င္ ခရီးစဥ္ကုိ  ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ စတင္ေၾကာင္း
ကူဝိတ္အစုိးရ သတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ခရီးစဥ္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြေတာ့ ပါ၀င္ျခင္း မရိွပါဘူး။

ျမန္မာျပည္က ဘဂၤါလီမ်ားအေရး နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဝဖန္သူမ်ားထဲမွာ ကူဝိတ္အစုိးရလည္း ထိပ္တန္းက ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီခရီးစဥ္ စတင္ခ်ိန္ဟာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရိႈးျမိဳ႕မွာ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားေနခ်ိိန္နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနတာပါ။

ကူဝိတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးဖြယ္ရိွပါတယ္။

www.irrawaddy.org/archives/35888 မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ပါတယ္။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved