အစုိးရ နဲ႔ KIA လက္မွတ္ထုိးၾကတ့ဲ သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္

Thursday, May 30, 2013 

ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕ ၃ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပဲြ ဒီကေန႔ အဆုံးသတ္ရာမွာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိး သေဘာတူနုိင္ခ့ဲပါတယ္ တ့ဲ။

ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ကုလ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ နမ္ဘီးယား၊  တရုတ္သံတမန္ တဦး၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ ၁၀ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၈ ဖဲြ႔တုိ႔က ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

၇ ခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


၁-ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္အုိတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

၂-ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

၃-ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူသည္။

၄-နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအရ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ညႈိႏႈိင္းကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

၅-တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

၆-လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႕ကုိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ထားရွိသြားရန္ သေဘာတူသည္။

၇-ေနာက္တႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုအႀကိမ္တက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္တက္ေရာက္ရန္ သေဘာတူညီသည္။ အျခားဖိတ္ၾကားလိုေသာ အဖြဲ႕မ်ားရွိပါက ႏွစ္ဖက္ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီသည္။


.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved