မွတ္တမ္းတင္ဌာနမ်ား၏ အေရးပါပံု အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပဲြ

Wednesday, July 24, 2013


စာနယ္ဇင္းသမား၊ ႏုိ္င္ငံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြ စိတ္၀င္စားနုိင္မယ့္ ေဆြးေႏြးပဲြတခု လာမယ့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ေဆြးေႏြးမယ့္သူတဦးျဖစ္တ့ဲ
Documentation center of
Cambodia ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Youk Chhang (ဓာတ္ပုံ - www.cambodiatribunal.org) 

အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဖိတ္စာမွာ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (ND-Burma)

ႏွင့္
ကမၻာဒီးယား မွတ္တမ္းတင္ဌာန (DC-Cam) တို႔ ပူးတြဲ ျပဳလုပ္မည့္

ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အတြင္း Documentation center of
Cambodia (DC-Cam) အား မွတ္တမ္းတင္ဌာနအျဖစ္  ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္မႈ
အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ဌာနမ်ား၏ အေရးပါပံု
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ၾကြေရာက္ပါရန္
ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္-                        -၂၇-၇-၂၀၁၃ (စေနေန႔)
အခ်ိန္ -             - ေန႔လယ္ ၁ နာရီ မွ ၃နာရီ
ေနရာ -             - ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ(ျငိမ္းခ်မ္းခန္း
မ)

ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား-

၁။ Mr. Youk Chhang (Director, DC-Cam)
၂။ Mr. Pechet Men (Victim Participation Project, DC-Cam)
၃။ Ms. Farina So (Cham Oral History, DC-Cam)

ေလးစားစြာျဖင့္
(ND-Burma - DC-Cam)


ဆက္သြယ္ရန္- ကိုသားႀကီး (Ph-09 421 134 135)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved