ဆဲဗင္းဇူလုိင္အတြက္ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္း/ပြင့္လင္းရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာ

Saturday, July 6, 2013

မနက္ျဖန္ က်ေရာက္မယ့္ ဆဲဗင္းဇူလုိင္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက သ၀ဏ္လႊာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 


စာအမွတ္ - ၅ / ၂၀၁၃ ( က )
ေန႔စြဲ -၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၇-ရက္။
၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း )
၁၀၃၉/၁၀၄၀၊ ၁၆/၁ရပ္ကြက္၊ သုမဂၤလာလမ္း၊
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
ဖုန္း -၀၁ ၅၆၅၉၁၉ ။ ၀၉ ၇၃၀၈၁၇၀၁၊
Email – info@the88generation.org


                                 ၅၁ ႏွစ္ေျမာက္ “ (၇)ဇူလုိင္ေန႔ ” အထိမ္းအမွတ္
              ၈၈ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)မွ ေပးပိုု႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

ရက္စြဲ။။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

လြန္ခဲ့ေသာ (၅၁)ႏွစ္က ဤေန႔ ဤရက္တြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရအား အံတုဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ (၇)ဇူလိုင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈႀကီး ဆင္ႏႊဲေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အညြန္႔အေညွာင့္ ကေလးသည္လည္း စစ္အာဏာရွင ္စနစ္ေအာက္ တြင္ ေခ်မြ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။


ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ေခတ္ဦးမွစ၍ ေက်ာင္းသားထု၏ အခန္းက႑၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ၏ အခန္းက႑သည္ အထင္ကရ ေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ တစ္ေလွ်ာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေဆာက္ အအံုသည္ ေက်ာင္းသား

ေခါင္းေဆာင္ ဘ၀မွ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ထိ ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ ေမြးဖြား သန္႔စင္ခဲ့ရာ ဘူမိနက္သန္လည္းျဖစ္သည္။
 


တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ သမဂၢအေဆာက္အအံုကို ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးျ ခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားထု၏ မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သည့္ အစဥ္အလာကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟုယူဆျခင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ သမိုင္းတြင္မည့္ မွားယြင္းမႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ 

အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ ေၾကပ်က္သြားေသာ္လည္း သမဂၢ၀ိညာဥ္ကား မ်ိဳးဆက္ အဆင့္ဆင့္ စီးဆင္းလ်က္ပင္ရွိသည္။
 


ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ကာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တကသ အေဆာက္အအံုျပန္လည္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္အသီးသီး ပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္း ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။


ေက်ာင္းသားရွိလွ်င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ရွိရမည္။
သမဂၢ၀ိညာဥ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ျဖိဳးေနေစရမည္။
သမဂၢအေဆာက္အအံု အျမန္ဆံုး ေပၚထြန္းေစရမည္။


၈၈ မ်ဳိးဆက္
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved