ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္သစ္ခန္႔အပ္

Friday, July 26, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရဲခ်ဳပ္အသစ္ကို ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။ 
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
( အမိန္႔အမွတ္၊   ၂၄ / ၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၃  ရက္
(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ  ၂၅   ရက္)
ၿမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ ရဲခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၈ နွင့္ နိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆ တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း အား ၿမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ ရဲခ်ဳပ္အၿဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးလိုက္သည္။
     

 (ပံု) သိန္းစိန္
                                                                                                                                               နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                                                                                                              ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved