ရာထူး အေျပာင္းအလဲ ေနာက္တခု

Saturday, August 17, 2013

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစုိးရလို႔ အမည္ရေနတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရရဲ႕ အခုေနာက္ဆံုး အေျပာင္းအလဲ တခု ကေတာ့ စစ္ကုိင္းတုိင္းက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး တဦးကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးလိုက္တာပါ။ 

စစ္ကိုင္းတုိင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးတင္ေငြကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၾသဂုတ္ လ ၁၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္မွတ္ေရးထုိးကာ သမၼတ႐ံုးက အမိန္႔ ထုတ္ 
ျပန္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး 
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၆ / ၂၀၁၃) 
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္ 
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္) 

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈၅ ၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲ ငယ္(၂)၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ တို႔ ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးတင္ေငြအား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးလိုက္သည္။ 


(ပုံ) သိန္းစိန္  
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved