ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုမွာ ဘာေတြ သတိ ထားသင့္သလဲ

Thursday, August 1, 2013

ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတု အခမ္းအနားကလည္း နီးကပ္လာေနခ်ိန္မွာ အသံတခ်ိဳ႕လည္း ေပၚထြက္ေနပါတယ္။ 
အခု လာမယ့္ ေငြရတု အခမ္းအနားအတြက္ အႀကံျပဳေရးသားထားတဲ့ စာစု တခုပါ။ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း 
ေရးသား ထားတာကို ဧရာ၀တီက ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 
ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပရန္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားက ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

သိန္းေပါင္း ရွစ္ရာေက်ာ္ အကုန္အက်ခံက်င္းပမည့္ ပြဲႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ပြဲႀကီးအလြန္ ရလဒ္ႏွင့္ပြဲတြင္း အခင္းအက်င္းမ်ားကို အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနၾကသည္မွာ ပကတိအေျခအေနျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ပြဲသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွယေန႔အထိ က်ဆံုးခဲ့သူမ်ား၊ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သူမ်ား၊ အနစ္နာခံခဲ့သူမ်ား၊ ထိုသူတို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို အမွတ္ရေသာ၊ ေအာင္းေမ့ေသာ၊ အသိအမွတ္ျပဳ ေသာ၊ ဂုဏ္ျပဳေသာပြဲသာျဖစ္ၿပီး၊ ေအာင္ပြဲခံေသာပြဲ မဟုတ္သကဲ့သို႔၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲလည္း မဟုတ္သည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာ ေပါက္ဆင္ျခင္သင့္သည္။

ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မျပည့္၀ေသးေသာ လမ္းခုလတ္တြင္ က်င္းပရေသာပြဲျဖစ္ျခင္း၊ 
ေငြရတုတိုင္လာသည့္တိုင္ ျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရးႏွင့္ဘ၀အေျခအေနမ်ား သည္ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ျခင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလတြင္ လမ္းမမ်ားေပၚ ထြက္လာခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးသည္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ဆင္းရဲမြဲေတေနျခင္း၊ အားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလွမ္းေ၀းေန ဆဲျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း နိဒါန္း အဆင့္တြင္သာရွိေနေသးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား သည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခ ံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး မွာလည္း က်ားသနားမွႏြားခ်မ္းသာ အခင္းအက်င္းထဲေရာက္ေနျခင္း စသည့္စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရွစ္ေလး လံုး ေငြရတု အခမ္းအနားကို က်င္းပရာတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ အေထာက္အကူျပဴသူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုးသည္ အထူး သတိျပဳဆင္ျခင္လ်က္ ေအာင္းေမ့သတိရျခင္း၊ အေလးျပဳျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္း တို႔ကိုသာ ႏွလံုးသြင္းသင့္ပါေၾကာင္း ေဆာ္ၾသလိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအပိုင္းတြင္ မ်ားစြာသတိထားသင့္ သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါ သည္။ အမ်ဳိး သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ဖိတ္ၾကား ခဲ့ျခင္းသည္ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆီေလွ်ာ္ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပြဲခ်ိန္ အတြင္း ဆက္ဆံစကားေျပာဆိုရာတြင္ အခမ္းအနား ကို ဇာတ္စီးသူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာသတိထား သင့္
ေၾကာင္းလည္း ထပ္ေလာင္း သတိေပးလိုပါသည္။

ယခုအခမ္းအနားတြင္ အစိုးရ၀န္ႀကီး တစ္ဦးဦးသည္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ပလူးပလဲ လုပ္ေနသူ တစ္ဦးဦးသည္ လည္း ေကာင္း၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ နာမည္အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္ေနသူ တစ္ဦးဦးသည္လည္းေကာင္း၊ အခမ္း အနားစင္ျမင့္ ေပၚတက္၊ မိန္႔ခြန္းေခၽြဖို႔မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရဖက္ကလည္း ယခုအခမ္းအနားမ်ဳိးတြင္ စင္ျမင့္ေပၚတက္ မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးထက္ အဆိုးျဖစ္မည္ ကို ေကာင္းစြာဆင္ျခင္မိလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

အစိုးရ၀န္ႀကီး တစ္ဦးဦးကို စင္ေပၚတက္ မိန္႔ခြန္းေခၽြေစျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အက်ဳိးထက္၊ အဆိုး ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ရန္ပံုေငြစာရင္းအရ၊ က်ပ္သိန္း ကိုးရာေက်ာ္ရရွိၿပီျဖစ္သ
ျဖင့္၊ မူလ ရည္ မွန္းခ်က္ က်ပ္သိန္းရွစ္ရာထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္၊ ဘ႑ာေရးအပိုင္းတြင္ စိုးရိမ္ ပူပန္ဖြယ္ မရွိဟု သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ သည္။

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ မည္သည့္ အလွဴရွင္ကိုမွ အခမ္းအနားစင္ျမင့္ေပၚတြင္ အလွဴေငြ လက္ခံျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္၊ ေငြရတုအခမ္းအနားအစီအစဥ္တြင္ အလွဴေငြလက္ခံသည့္အစီအစဥ္ ပါ၀င္မည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။

အဆိုပါ ဘ႑ာေငြအေနအထားတြင္ နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညေနစာ စသည့္ အစားအေသာက္အစီအစဥ္ မ်ား ကို လုပ္ငန္း ရွင္ႀကီး တစ္ဦးဦးအား အၿပီးအျပတ္ေပးသည့္ပံုစံလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေသာအေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အလွဴေငြ ထည့္၀င္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အေကၽြး အေမြးအစီအစဥ္ တစ္ခုကို လုပ္ ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦးက အၿပီးအျပတ္စပြန္ဆာလုပ္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ဳိးကို သတိထားဆင္ျခင္၊ 
ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါ သည္။

ေငြရတုအခမ္းအနား အလြန္ကာလတြင္၊ ပိုမိုနားလည္မႈရွိေသာ၊ ပိုမိုညီညြတ္ေသာ၊ ပိုမိုအင္အားေတာင့္ တင္းေသာ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ မ်ားကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ျမင္ေတြ႕လာရမည္ဆိုပါက၊ သိန္းရွစ္ရာေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ က်င္းပရ က်ဳိး နပ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

လူေပၚလူေဇာ္လုပ္လိုသူမ်ား၊ အခြင့္အေရးသမားမ်ား၊ အေခ်ာင္သမားမ်ား၊ ပရုိပိုဆယ္သမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး သိုက္သမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးၾကာကူလီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ငမိုက္သားမ်ားသည္လည္း အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ယခု ပြဲႀကီးကို ပူးကပ္ အသံုးခ်လာျခင္း မ်ား ရွိေနသည္ကို ေတာ္လွန္ေရး သတိရွိရွိေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ လိုအပ္ သည္ ဟု ေဆာ္ၾသလိုပါသည္။

ျပည္သူလူထုကိုမ်က္ႏွာမူေသာ၊ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးကိုပံုေဖာ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ကို ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအလြန္တြင္ စနစ္တက်ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ေလးစားလ်က္-

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း ~

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    yes;good ideas and suggestion.Our reveloution is not over.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved