ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ထပ္ျဖည့္

Saturday, September 7, 2013

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွာ ေနာက္ထပ္ အဖြဲ႔၀င္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္တာကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မေန႔က လက္မွတ္ထုိးၿပီး တာ၀န္ေပးစာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီမွာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ၂ ပါး ျဖစ္တဲ့ ဦးေဇယ်ာေအာင္နဲ႔ ဦး၀င္းျမင့္တုိ႔ ၂ ဦးကို ထပ္မံျဖည့္စြက္လုိက္တာကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္
ေန႔စြဲနဲ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ 

 အမိန္႔အျပည့္အစံုကို ျပန္ၾကားေရး ၀က္ဆုိက္မွာ အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၈/၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၂ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ေန႔စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္ (၁၅/၂၀၁၃) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ” တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား  အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-
(၁) ဦးေဇယ်ာေအာင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
(၂) ဦးဝင္းျမင့္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
                                                          

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved