သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ စက္တင္ဘာ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံု

Sunday, September 1, 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ စက္တင္ဘာ ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပထားတာကို ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 
(၁-၉-၂၀၁၃)
မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ အသိေပး ေျပာၾကားေနက် ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ယခုလည္း ဩဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့လဆန္းပိုင္းက ကၽြန္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရတာဝန္ယူရမယ့္ ငါးႏွစ္ တာကာလရဲ႕ ပထမပိုင္းလို႔ဆိုရတဲ့ လေပါင္း(၃၀)မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လိုမႈေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ႀကိဳးစားခ်မွတ္ခဲ့ ပါတယ္။
ဒီလို လိုအပ္တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္တာနဲ႔အမၽွကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ က်န္ရွိေနေသး တဲ့ လေပါင္း (၃၀) ကာလမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အသိေပပးၿပီး သိသာထင္ရွားတဲ့ လူမႈစီးပြားေရးအက်ိဳးရလဒ္ေတြ ခံစားလာႏိုင္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈစီးပြားေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္ သုံးေရႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရး၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ သတင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစု မွီခိုေနရတဲ့ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလတ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တို႔ကို အထူး အေလးေပးေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနအတြက္ သာမက အနာဂတ္ အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး က႑ေတြမွာလည္း အဓိကက် တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုလ ေရဒီယိုကေန ျပည္သူလူထုထံ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားတဲ့ အစီ အစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အထူးျပဳ ေျပာၾကားလိုတဲ့ကိစၥကေတာ့ ေရရွည္ တည္ေဆာက္ရမယ့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလုံးညီၫႊတ္ေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရလက္ထက္မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အေ႐ြ႕မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီလို႔ သုံးသပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔အၾကား လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ပြတ္တိုက္ မႈေတြဟာလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ သဘာ၀က်တဲ့ကိစၥရပ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဘယ္သူမွန္တယ္၊ဘယ္သူ မွားတယ္ဆိုတာ ပြတ္တိုက္မႈေတြကေန စည္းစနစ္ေတြ၊ နည္းနာ သစ္ေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးပုံစံေတြနဲ႔ ၫွိႏိုင္းအေျဖထုတ္ျခင္းဆိုတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ ပုံစံခ်ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္က ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ႐ႈျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ႐ႈျမင္ႏိုင္မွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ရယူပိုင္ဆိုင္လိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔ အၾကား ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္တဲ့ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြကို ခိုင္မာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ပြတ္တိုက္မႈ
ေတြကို နားလည္လက္ခံေပးၿပီး ေရရွည္တည္ ေဆာက္ေရးသင္ခန္းစာမ်ား ရယူကာ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္း
ေတြ၊ မၽွတတဲ့ အေပးအယူျပဳလုပ္ျခင္းေတြနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ ႏိုင္ငံေရျဖစ္စဥ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ သစ္ တည္ေဆာက္ေရး တို႔ကို ရည္သန္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္း၊ အေပးအယူလုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ အေလၽွာ႔ေပး ၫွိႏႈိင္းဖို႔ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ မတူညီတဲ့သေဘာထားေတြရွိၾကေပမယ့္လည္း ခိုင္မာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္တစ္ရပ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔၊ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ခိုင္လုံတဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေတြနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ေစနာေတြ၊ ဉာဏ္ပညာေတြ၊ စြမ္းအားေတြကို အသုံးျပဳၿပီး ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးကို တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လုံးကို ဦးစီး ဦးေဆာင္ ျပဳေနရတဲ့ သမၼတ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ထိန္းေက်ာင္းသြားမွာ ျဖစ္သလို ဥပေဒ ျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း အစဥ္ အေလးထား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သြားမယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကိုလည္း လြတ္လပ္ၿပီး အားေကာင္း ခိုင္မာ လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခု လဆန္းပိုင္းက က်င္းပခဲ့တဲ့ ၈၈ ခုႏွစ္ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ ျပည့္ အခမ္းအနားဟာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။
ဒီလိုက်င္းပႏိုင္ျခင္းဟာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ယခင္ကာလမ်ားက မရရွိဖူးေသးတဲ့ “သေဘာထား မတူညီသူမ်ား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ တစ္ရပ္ကို တက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတက္လွမ္းႏိုင္မႈကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ  အေလးထားေၾကာင္း ကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေခတ္မီ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ မတူညီတဲ့ သေဘာထားေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္း၊ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္း၊ အေပးအယူ လုပ္ျခင္း စတာေတြဟာ မျဖစ္မေနရွင္သန္ရမယ့္ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလးထား ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခိုင္အမာ ခံယူထားလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
မတူညီတဲ့ရပ္တည္ခ်က္ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသား အားလုံးဟာ အတူ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ယုံၾကည္မႈ အဆင့္အတန္းတစ္ခုကို  တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အမွန္တကယ္လိုအပ္သလို ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း ကိုလည္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။
ဒီပြဲကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိခဲ့ေသာ္လည္းပဲ မွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေစတနာေတြေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာ က်င္းပၿပီးစီး ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လုံးအေနနဲ႔ သမိုင္းသင္ခန္းစာေတြကို ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ နာက်င္မႈေတြ၊ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးတဲ့အေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ သမိုင္းေၾကာင္းေတြထဲက ခြဲထြက္ ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ သစ္တစ္ရပ္ အစျပဳႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို စတင္ပိုင္ဆိုင္လာၿပီလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ရရွိထားတဲ့ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစား ေပးၾကပါလ ို႔လည္း တိုက္တြန္း လိုပါတယ္။
ဩဂုတ္လ အတြင္းမွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့မႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔ေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အခ်ိဳ႕ေသာ အပူပိုင္းေဒသေတြမွာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ျပသနာေတြ သီးႏွံ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြကိုလည္း ႀကိဳးစား ေျဖရွင္းေနရပါတယ္။ ဒီလိုေရႀကီးမႈ၊ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြကို ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား မခံၾကရေအာင္ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈေတြ ကို ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ယူမယ့္ က်န္ရွိတဲ့ လ(၃၀)မွာ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ တဲ့ ေနရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအင္ဆႏၵေတြ၊ အင္အားေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဟန္ခ်က္ ညီညီ
ေပါင္းစည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အ ဖြဲ႕ဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးေတြက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အျပင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြကိုလည္း ၫွိႏိုင္း ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိ ဦးစားေပး မူဝါဒတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေက်းလတ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း ပိုမို ထိေရာက္စြာ  အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ေျပာင္းလဲဖြဲစည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရဲ႕ ပူးေပါင္းအင္အားကို အေကာင္းဆုံး ရယူႏိုင္ဖို႔ မူေဘာင္ေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို စတင္ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ မၾကာမီကာလမွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ အသီးအပြင့္ေတြကို ေက်းလတ္ေနျပည္သူမ်ား ခံစားႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ သက္တမ္းကာလ အတြင္းမွာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ေနာင္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြအတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စုံတဲ့ဘ၀ေတြ ပိုင္ဆိုင္လာၾကဖို႔အတြက္ ေရရာေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုကို ေရွး႐ႈၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရ ၊ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးအေနနဲ႔ လက္ရွိရရွိထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ စတင္ႏိုင္ျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕၊ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို အမွန္တကယ္ခိုင္မာတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရယူပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ား၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းဆိုသည့္ လူမႈတန္ဖိုးမ်ား ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မွသာ ျမန္မာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို ရရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလုံး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။
မိဘျပည္သူမ်ားအားလုံး ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစ။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    မိဘျပည္သူမ်ားအားလုံးကုုိ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႔ ျပည့္စုံေစခ်င္တဲ့ သမၼတႀကီးကုုိ ေလးစားပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ႏွလုုံးသားမွာ ထာဝရေနရာယူထားသူဟာ ဘယ္သူဆုုိတာ သမၼတႀကီး နားလည္လက္ခံႏုုိင္မယ္လုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ပါတယ္။
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ivAuVkCcn4#t=52

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved