မန္းတုိင္း အစုိးရအဖြဲ႔၀င္တဦး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ျဖစ္လာ

Tuesday, September 10, 2013

.

မႏၱေလး တိုင္း အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္ ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္ကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ အျဖစ္ စက္တင္ဘာ လ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အမိန္႔ အျပည့္အစံုကုိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဆုိက္က ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ 


 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး 

အမိန္႔အမွတ္ ၊၄၁/၂၀၁၃ 
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၅ ရက္ 
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္) 

 ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈၅၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၂)၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္ အား ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးလိုက္သည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္ 

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved