ဒု ၀န္ႀကီး၂ ဦး ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပး

Tuesday, September 10, 2013

သမၼတ ႐ံုးက စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ဒု ၀န္ႀကီး ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးတာနဲ႔ အသစ္ခန္႔အပ္တဲ့ အမိန္႔ေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စုိင္းေက်ာ္အုန္းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဒု ၀န္ႀကီး အျဖစ္ အသစ္ခန္႔အပ္ကာ ေမြးျမဴေရး၊ ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယ ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ဦးတင္ေငြကို ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။

အျပည့္အစံုကို ျပန္ၾကားေရး ၀က္ဆုိက္ကေန ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
(အမိန္႔အမွတ္ ၊၃၉/၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၅ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ ၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၉)တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရ ေဒါက္တာ စိုင္းေက်ာ္အုန္းအား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပး လိုက္သည္။
                                                                                                                                               (ပုံ)သိန္းစိန္
                                                                                                                                            ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                              ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔အမွတ္ ၊၄၀/၂၀၁၃
၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၅ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ ၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ၊ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉)တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္ ဦးတင္ေငြ အား ေမြးျမဴေရး၊ ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယ ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးလိုက္သည္။

                                                                                                                                                      (ပုံ)သိန္းစိန္
                                                                                                                                                     ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                                         ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved