ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး ဖတ္စာ

Saturday, October 26, 2013

ဒါကေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြ မျဖစ္မေန ဖတ္ရမယ့္ အေရးႀကီး သတင္းတခုပါ။ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအရ လံုး၀ 
ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မရွိတဲ့ ေနရာေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ 


၁။ ေဆး႐ံုပရဝဏ္ရွိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အိမ္ခန္းေတြက အပ ႐ံုးခန္းပရဝဏ္နဲ႔ ပရဝဏ္ အတြင္းရွိ အျခား အေဆာက္အအံုမ်ား
၂။ ေဆးကုေဂဟာနဲ႔ ေဆးခန္းမ်ား

၃။ အားကစား႐ံုနဲ႔ အမိုးအကာရွိတဲ့ အားကစားကြင္းမ်ား
၄။ ေက်ာင္းပရဝဏ္အတြင္း ၀န္ထမ္းအိမ္ရာနဲ႔ အိမ္ခန္းေတြက အပ သင္ၾကားေရး အေဆာက္အအံု၊ စာသင္ ခန္း၊ ႐ံုးခန္းပရဝဏ္နဲ႔ အျခား ပရဝဏ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား

၅။ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံတုိ႔ရဲက သင္ၾကားေရးအေဆာက္အအံု၊ စာသင္ခန္း၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

၆။ ဇာတ္႐ံု၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံု၊ ဗီဒီယို႐ံုႏွင့္ အျခား ပြဲက်င္းပသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား

၇။ ကုန္တုိက္၊ ကုန္ပေဒသာဆုိင္၊ စတုိးဆုိင္နဲ႔ အမုိးအကာရွိ ေစ်း႐ံုမ်ား

၈။ ျပတုိက္၊ ေမာ္ကြန္းတုိက္၊ အမ်ားျပည္သူသံုး စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ စာဖတ္ခန္းမ်ား

၉။ ဓာတ္ေလွကားနဲ႔ ေရြ႕လ်ားစက္ေလွကားမ်ား

၁၀။ ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ ေလယာဥ္မ်ား

၁၁။ ေလေအးစက္တပ္ဆင္ထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူသံုးအခန္းမ်ား

၁၂။ အမ်ားျပည္သူသံုး ခမ္းမႀကီးမ်ား

၁၃။ ဘာသာရပ္သင္၊ ကုိယ္ပုိင္သင္တန္းနဲ႔ သင္တန္းေက်ာင္းေတြရဲ႕ သင္ၾကားေရး အေဆာက္အအံုနဲ႔ စာသင္ခန္းမ်ား

၁၄။ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔စာထုတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အျခား ပရဝဏ္၊ အေဆာက္ အအံု၊ေနရာမ်ား လုိ႔ ၁၄ မ်ိဳး မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြအတြက္ အခုလို ဥပေဒနဲ႔တားျမစ္တဲ့ေနရာေတြကို ေရွာင္ရွားၾကရပါ ေတာ့မယ္။ အကယ္၍ မေရွာင္ရွားခဲ့ရင္ေတာ့ အထက္က ေျပာထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခံရႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ 

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အသိေပးေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ အဲဒီ ဥပေဒအရ ဘယ္လုိ အေရးယူလို႔ရတယ္၊ ဘယ္လုိ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးေတြ ခ်မွတ္နုိင္တယ္၊ ဘယ္လုိ ဒဏ္ေငြမ်ိဳးေတြ ေပးေဆာင္ရႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ အိမ့္သံစဥ္ ~

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved