ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ေဟာ္နန္းကို ဧရာ၀တီက ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

Tuesday, October 8, 2013

ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ ေဟာ္နန္းကို ဧရာ၀တီက ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိလိုက္ပါတယ္။ 

တခ်ိန္က သီေပါေစာ္ဘြား ဆာေစာခ်ယ္ ရဲ့ ေႏြရာသီ စံနန္းေတာ္ စခန္းသာနန္းေဟာင္း ဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းက စခန္းသာေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြ ၾကားထဲမွာ ေတာတုိးၿပီး ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ။ 


ေန၀န္းထဲတြင္ ကေနသည့္ ေဒါင္းရုပ္ဟန္ ပုံေဖာ္ထားသည့္ စခန္းသာမုဒ္ဦး (ဓာတ္ပံု - ေတဇလိႈင္ / ဧရာဝတီ)

ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ေဟာ္နန္းကို ဘယ္လုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိဆုိတာ ဧရာ၀တီ ျမန္မာပိုင္း စာမ်က္ႏွာက ဒီေနရာတဆင့္  http://burma.irrawaddy.org/article/2013/10/08/49167.html  သြား၍ ဖတ္ႏုိင္ပါၿပီ။ 

 ေရာမေခတ္ဟန္တုိင္မ်ားတြင္ ပုံေဖာ္ထားသည့္ ပန္းကႏုတ္လက္ရာ (ဓာတ္ပံု - ေတဇလိႈင္ / ဧရာဝတီ)
 အမုိးဗလာျဖစ္ေနသည့္ စံနန္း အလယ္ခန္းမ (ဓာတ္ပံု - ေတဇလိႈင္ / ဧရာဝတီ)
 ခ်ဳံမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနသည့္ ေဟာ္နန္းအတြင္းဘက္ (ဓာတ္ပံု - ေတဇလိႈင္ / ဧရာဝတီ)
 အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဗိသုကာလက္ရာျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားသည့္ ယက္မႏွင့္ တုိင္လုံးမ်ား (ဓာတ္ပံု - ေတဇလိႈင္ / ဧရာဝတီ)
 အေ၀းမွျမင္ရသည့္ ခ်ဳံမ်ားဖုံးေနသည့္ စခန္းသာေဟာ္ (ဓာတ္ပံု - ေတဇလိႈင္ / ဧရာဝတီ)
 စခန္းသာအုပ္စု ျမင္းကြင္းေက်းရြာ ေတာရေက်ာင္းသုိ႔ လမ္းညြန္ဆုိင္းဘုတ္ (ဓာတ္ပံု - ရန္ပိုင္ / ဧရာဝတီ)
 ေတာရ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းထဲက ေညာင္ပင္ၾကီး (ဓာတ္ပံု - ရန္ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

 ေဟာ္နန္းမ်ား ပုံျဖင့္ အမွတ္ရ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ ျပကၡဒိန္ (ဓာတ္ပံု - ရန္ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

 ေဟာ္သုိ႔ လုိက္ပုိ႔သည့္ လမ္းျပႏွစ္ဦး (ဓာတ္ပံု - ရန္ပိုင္ / ဧရာဝတီ)
 စခန္းသာလြင္ျပင္ကုိ ၀န္းရံထားသည့္ ရွမ္းရုိးမႏွင့္ စိမ္းစုိေနသည့္ သဘာ၀အလွ (ဓာတ္ပံု - ရန္ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved