အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔ရတဲ့အေၾကာင္း ေပးစာ

Thursday, October 10, 2013

ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔ေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီ က ေပးစာ တေစာင္လက္ခံရရွိထားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကေတာ့... 
 
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕၊ မင္းတဲရပ္ကြက္(၆ရပ္ကြက္)တြင္ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကိစၥ ျပႆနာတက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ 


ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕၊ မင္းတဲရပ္ကြက္ (၆ရပ္ကြက္) တြင္ ေနထုိင္ၾကသူအမ်ားစုမွာ လက္လုပ္လက္စားဆင္းရဲသား မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးျပီး ရပ္ကြက္အတြင္း ရွိေျမကြက္ လပ္ၾကီးထဲတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အ.မ.က စာသင္ေက်ာင္း(၀ါးေက်ာင္း)ကေလးျပဳလုပ္၍ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေစ ခဲ့ပါသည္။ 

၀ါးေက်ာင္းမွ တဆင့္ ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားတုိ႔ ၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ (၂)ထပ္သစ္သားေက်ာင္းကေလး  
ျဖစ္ လာခဲ့သည္။ 

ယခုအခါ-ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ယခင္ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ ယခင္  ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးႏွင့္   ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ ၂ထပ္ တိုက္ေက်ာင္းျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ၃၀’x၅၀’(၂)ထပ္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ႏွင့္ ၃၀’x၉၀’(၁)ထပ္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္လည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ ပါသည္။ 

ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းဦးတင့္လြင္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေဆြတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ၃၀’x၉၀’ေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ထပ္မံရရွိသည့္အျပင္ မူလတန္းေက်ာင္းမွ အ.လ.က(ခြဲ)ေက်ာင္းအျဖစ္တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ရရွိေရးႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ယခုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ဆရာမႀကီး ေဒၚက်င္ေမတို႔မွ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈမရွိပဲ ယခုအထိ ပညာသင္ေနဆဲ(၂)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီးအား အႏၱရာယ္ေဆာင္ဟု သတ္မွတ္ကာ ျဖိဳဖ်က္ျပီး ထုိေနရာ တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလက္မွတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားကို အစည္းအေ၀း ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဦးသိန္းၾကဴမွ-ပင္မ(၂)ထပ္ေက်ာင္းကိုျပဳျပင္၍သံုးလွ်င္ရႏုိင္ ပါေၾကာင္း၊  
ေက်ာင္းသားဦးေရလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးလာ၍ ေက်ာင္းေဆာင္ အေရ အတြက္ လည္းလိုအပ္ လာဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေအးမွ လံုး၀လက္မခံပဲ “မျဖစ္ မေနဖ်က္ေဆာက္မယ္၊ တစ္လက္မမွ အေရြ႕မခံဘူး” ဟုေဒါသတ ၾကီးျဖင့္ ေျပာ၍ ခ်က္ခ်င္း ျပန္သြား ခဲ့ပါသည္။

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျပန္သြားေသာေၾကာင့္အစည္းအေ၀း ပ်က္ျပီထင္ျပီး ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ မ်ားျပန္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းမျပန္ပဲက်န္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ လက္ပါးေစ မ်ားသည္  
ေက်ာင္းေဆာင္ ျဖိဳဖ်က္ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းခဲ့၍ မိဘျပည္သူမ်ားမွ ၂၃.၉.၂၀၁၃ ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးသို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္း ေဆာင္ၾကီးကို မျဖိဳဖ်က္ပါရန္ ကန္႔ကြက္လႊာမ်ားေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

 ၂၅.၉.၂၀၁၃ ေန႔တြင္တုိင္းပညာေရးမွဴးရံုးမွ လ/ထ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း လာေရာက္ျပီး လွ်ပ္တျပတ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္ျပခဲ့သူမ်ားမွ လုပ္လက္စ အလုပ္မ်ား ဖ်က္ကာ မျဖစ္မေနခ်က္ျခင္းလာေရာက္ခဲ့ရပါသည္။

 အစည္းအေ၀းတြင္လည္း လ/ထ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ေက်ာင္းေဆာင္ျဖိဳဖ်က္ ပစ္ရန္သာ တုိက္တြန္း   ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

အစည္းအေ၀းပြဲမွ ျပန္လာေသာမိဘ ျပည္သူမ်ားအား ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဗိုလ္ၾကီး အဆင့္ရွိသူ ရဲဗိုလ္ၾကီးထြန္းေက်ာ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာရဲ(၁၀)ဦးခန္႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္ အင္အား 
ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကပါသည္။ 

 ဆရာမၾကီး ဖိတ္ၾကား၍ မိမိတို႔၏ အလုပ္မ်ားကို ဖ်က္ျပီး အစည္းအေ၀းကိုမျဖစ္မေန လာခဲ့ရေသာ   ေက်ာင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားအား ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့စြာ ဆႏၵလာျပ ၾကတာလားဟုေအာ္ဟစ္ ပ်က္ရယ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

 ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွဖ်က္မိန္႔ေပး၍ဖ်က္သည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ လူတစ္စုတို႔ ကေျပာေသာေၾကာင့္   ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား(ယခု- ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အျဖစ္မွဖယ္ရွားျခင္းခံရ)ႏွင့္မိဘျပည္သူမ်ားမွ ျမိဳ႔နယ္ပညာေရးမွဴးထံသြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာပညာေရးမွဴးမွ မိမိအေနျဖင့္ဖ်က္ မိန္႔ေပးထားျခင္းမဟုတ္ပဲ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္သာေျပာထားေၾကာင္း၊ ျမိဳ႕ နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုျပီး ညိႈႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ေျပာေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာေအာင္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

 ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံေရာက္ေသာအခါ ၄င္းမွ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာခ်င္ရာေျပာၾက။နားေထာင္ၾကည့္တာေပါ့ ၄င္း၊က်ဳပ္ကေတာ့ဖ်က္ကို ဖ်က္မယ္၊ အခုလည္းခင္ေမာင္ေအးကိုဖ်က္ခိုင္းထားျပီ၊ခင္ဗ်ားတုိ႔ တုိင္ခ်င္ ရာတုိင္” ဟူ၍လည္းေကာင္း လူၾကီးလူေကာင္းမဆန္စြာပ်က္ရယ္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

 မိဘျပည္သူမ်ားမွ-ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးမိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳေသာအစိုးရျဖစ္ရန္ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားကိုအေလးထား ေပးၾကပါရန္ေျပာဆိုေသာအခါ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္မွ “ဒါကေတာ့ အထက္လူၾကီးေတြကၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာတာ၊ က်ဳပ္ကေတာ့ ဖ်က္မွာပဲ”ဟုေျပာပါသည္။ 

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွၾကီးႏုိင္ ငယ္ညွင္း အုပ္စုဖြဲ႔ ဗိုလ္ က်ျခင္း၊  ျပည္သူ႔ အသံျပည္သူ႔ ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း၊ သမၼတၾကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးမ်ား၏ မိန္႔မွာ ခ်က္မ်ားကို ေသြဖယ္ျခင္း၊ မင္းမဲ့ စရုိက္ျဖင့္ ထင္ရာစိုင္းျခင္းတို႔အေပၚျပည္သူမ်ားမွမေက်နပ္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးသို႔ လည္းေကာင္း၊ သမၼတၾကီး ထံသို႔လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္တင္ျပ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် အေၾကာင္းျပန္ ၾကားျခင္းမရွိပဲ  
ေက်ာင္းေဆာင္ ၾကီး အေၾကာင္းမဲ့ပ်က္စီးေလလံတင္ခံရျခင္းသာ အဖတ္တင္က်န္ရစ္ ပါသည္။ 


ေအာက္ေျခပိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ပိပိရိရိလိမ္လည္ဖံုး ကြယ္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အဆင္ေျပ လက္မေထာင္ႏုိင္  
ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းေဆာက္လုပ္ ခဲ့ရေသာေက်ာင္း  
ေဆာင္ၾကီးပ်က္စီး၍ ႏွစ္မိုင္ေက်ာ္ခန္႔အကြာ အ.ထ.က ေက်ာင္းၾကီးတြင္  ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ပညာသင္ ၾကားရမည့္ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ား အတြက္ ရတက္မေအးႏုိင္ျဖစ္ေနရပါသည္။ ဒိုက္ဦးမွ ေပးပို႔ ပါသည္။


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved