ဝုိင္နဲ႔ အရက္ေတြ ေစ်းႀကီး၊ ရွားပါးသြားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

Saturday, December 14, 2013

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က Mobile Team ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ Premium Foodservice Products Co Ltd အေနျဖင့္ စစ္ေဆးရန္က်န္ရွိေသာ ၀ိုင္ပုလင္း  ၆၅,၀၀၀ အတြက္ တရား၀င္တင္သြင္းခဲ့ေသာ စာရြက္စာတန္း အေထာက္အထားမ်ားျပသႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္ေဆးေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ျမန္မာျပည္မွာ ထုတ္ေသာ Grand Royal၊ ျမန္မာဘီယာ၊ ေအးသာယာ ဝိုင္တို႕သာ အေရာင္းစင္ေပၚမွာ က်န္သည္။ ႏိုင္ငံျခား အရက္ႏွင့္ ဝိုင္မ်ား ရွာမရေတာ့ (ဓာတ္ပံု – Al Jazeera)

အဆိုပါေန႔က ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ားအနက္ အေအးခန္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ရေသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္မူရင္း၊ သြင္းကုန္ေၾကညာလႊာမူရင္းတို႔ကို တင္ျပၿပီး စစ္ေဆးမႈ ခံယူခဲ့ပါ သည္။ 

ကိုယ္ပုိင္ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္မရေသာ ၀ိုင္ပုလင္းမ်ားအတြက္ 

၁။ Premium Foodservice Products Co Ltd ၏ စားေသာက္ကုန္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ ဟိုတယ္ အမည္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ရေသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္မူရင္း
 

၂။ Duty Free Shop မွရရွိထားေသာပစၥည္းမ်ားကို သေဘၤာတင္အေထာက္အထားႏွင့္ အျခားေသာ စာရြက္ စာတန္းမ်ား
 

၃။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန သြင္းကုန္စီမံခ်က္ျဖင့္ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ Custom Duty, Commercial tax ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ား

တင္ျပခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ အေနျဖင့္ စိစစ္လက္ခံႏိုင္ေသာအေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 


တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ရရွိေသာ လိုင္စင္သြင္းကုန္မူရင္းရွိေနသည့္ Duty Free Shop ထံမွ မူရင္း အေထာက္ အထားမ်ား ျပသေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ျပသမႈမရွိသည့္အတြက္ Mobile Team အေနျဖင့္ အဆိုပါအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ပင္ လက္ခံစစ္ေဆးေပးပါရန္ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ပါက Duty Free Shop သို႔ ဆင့္ေခၚေပးပါရန္ ထပ္မံေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာ သတင္းရင္းျမစ္အရ သိရွိရပါသည္။

ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပုိင္း စာမ်က္ႏွာမွာ Govt Crackdown on Imported Alcohol Intensifies, to Concern of Retailers   http://www.irrawaddy.org/business/govt-crackdown-imported-alcohol-intensifies-concern-retailers.html ဆုိတဲ့ သတင္းမွာလည္း အျပည့္အစံုေဖာ္ျပ ထားခဲ့သလုိ ဧရာဝတီ ျမန္မာပိုင္း စာမ်က္ႏွာမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ား ေျမလွ်ိဳးၿပီး ေစ်းႏႈန္းက မိုးပ်ံ http://burma.irrawaddy.org/business/2013/12/11/52073.html  ဆုိတဲ့ သတင္းမွာလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved