ေမာင္ေတာျမိဳ႕ျဖစ္ရပ္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံး ျပန္႐ုပ္သိမ္း

Friday, January 31, 2014


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ၿဗိတိသွ် သံ႐ုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 


ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယ႐ုံး အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ား အေပၚ မ်ားစြာ စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရအား လြတ္လပ္ၿပီး ထင္သာျမင္သာ ရွိသည့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved