မႏၱေလးတုိင္း မ.ဘ.သ အဖြဲ႔ရဲ႕ ပထမဆံုး ေၾကညာခ်က္

Saturday, January 18, 2014


မႏၱေလးၿမိဳ႕က အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအၿပီး မေန႔က ထြက္ေပၚလာတဲ့ ပထမဆံုး ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ျဖစ္ပါတယ္။


အထက္ျမန္မာျပည္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (သာသန ဝံသပါလ) ကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဖြဲ႔ စည္းဖြဲ ့စည္းၿခင္း အခမ္းအနားကိုု ဇန္နဝါရီလ ၁၅ က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မဟာအတုုလေဝယန္ (အတုုမရွိ)  ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ က်င္းပခဲ့စဥ္ 


မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး သာသန၀ံသပါလ (ေခၚ) အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁/ ၂၀၁၄) 

ရက္စြဲ။   ။၁၃၇၅-ခု ျပာသုိလျပည့္ေက်ာ္ ၂-ရက္ (၁၇- ၁ - ၂၀၁၄) ေသာၾကာေန႔

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ အတုမရွိ သံဃာ့ညီလာခံၾကီး၌ မႏၱေလးျမိဳ႕ ထိန္လင္းပရိယတၱိစာသင္တုိက္ ပဓာနနာယက၊ တိပိဋကဓရ ရမၼာ၀တီဆရာေတာ္ အရွင္ ဣႏၵပါလ ၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁) ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။ 

မႏၱေလးျမိဳ႕ ထိန္လင္းပရိယတၱိစာသင္တုိက္ ပဓာနနာယက၊ တိပိဋကဓရ ရမၼာ၀တီဆရာေတာ္ အရွင္ ဣႏၵပါလ သည္ အတုမရွိ သံဃာ့ညီလာခံၾကီး၌ မူ၀ါဒသေဘာထားစာတမ္း မဖတ္ၾကားမီ သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ စကားမ်ားကုိ ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

ထုိဆရာေတာ္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ မူ၀ါဒ၊ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ သာသနာ့ ဦးေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူလ်က္ အမွီအခုိကင္းေသာ လြပ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ မူ၀ါဒမွာ- 

၁။ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တစ္စုတစ္စည္းတည္း အျမဲတည္ရွိေစေရး၊ 
၂။ တုိင္းရင္းသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ား လုံး၀ မဆုံး႐ႈံးေစေရး၊ 
၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္
ေရွာက္ ေရး အဖြဲ႕က အတုမရွိသံဃာ့ ညီလာခံၾကီးကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိသံဃာ့ညီလာခံၾကီး၌ ရဟန္းသံဃာေပါင္း (၃၀၀၀၀) သုံးေသာင္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ လူ ပရိသတ္လည္း (၂၀၀၀၀) ႏွစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ထုိသံဃာ့ညီလာခံၾကီး၌ သီတဂူ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မလုိလားသူမ်ားက မည္ သုိ႔ပင္ ေႏွာက္ယွက္ေႏွာက္ယွက္ သည္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ၾကီးကုန္ၾကီး ကုန္ေသာ သူတုိ႔ ကုိ ငယ္ကုန္ငယ္ကုန္ ေသာသူတုိ႔က ေလးစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း ပညာသင္ၾကားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း ခႏၱီ၊ ေမတၱာ၊ ဂါရ၀၊ ပရဟိတတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ 

ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၾသ၀ါဒမိန္႔ခြန္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ စကားမ်ား မပါ၀င္သကဲ့သုိ႔ သီးျခားမိန္႔ၾကားေသာ အလြတ္သေဘာၾသ၀ါဒ၌လည္း မည္သူ႔ကုိ ေထာက္ခံသည္၊ မည္သူ႔ကုိ ကန္႔ကြက္သည္ဟူ၍ အရိပ္အျမြက္မွ် မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ 

သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားမည့္ အလုပ္မ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအားလုံး အက်ိဳး ရွိမည့္ အလုပ္မ်ိဳးကုိသာ တက္ညီလက္ညီ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ 

မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် သာေစနာေစဟူေသာ စိတ္ထားမ်ဳိး မရွိ သကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အျမင္ မရွိပါ။ 

ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါလ်က္ တိပိဋကဓရ ရမၼာ၀တီ ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႏၵပါလက အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္မွ ေသြဖည္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာစကားမ်ားကုိ သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ထုိေျပာၾကားခ်က္မ်ား သည္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ မူ၀ါဒ၊ လမ္းစဥ္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ မူ၀ါဒ၊ လမ္းစဥ္လည္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။ 

အရွင္ဣႏၵာစကၠာဘိဝံသ 
ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ 
အတုမရွိသံဃာ့ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီ 
နိရုတၱိ နယူပေဒသေက်ာင္း မစုိးရိမ္တုိက္၊

မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ မႏၲေလးၿမဳိ႕။(09.91024795)

သီတဂူ အရွင္ေဒဝိႏၵာဘိဝံသ 
ဗဟုိဦးေဆာင္ဆရာေတာ္
အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိး စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕။ (09.8616226)


 ဦး၀ိရသူရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေန  ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ဧရာ၀တီ Facebook
 / ဧရာဝတီ Twitter

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved