သူသည္ သိုင္းသင္ေသာသူ.. သံုးသိန္းသံုးေသာင္းေသာ သိုင္း သူသိသည္

Monday, January 6, 2014

~
စာ၊ ကဗ်ာ၊ ဟာသ ဘာကုိပဲေရးေရး ကႀကီးခေခြးအစုံအလင္နဲ႔ ေရးမွ ရပါတယ္။
ဒီရက္ပုိင္း အြန္လုိင္းမွာ လူဖတ္မ်ားေနတ့ဲ တပုဒ္မွာေတာ့ တပုဒ္လုံးကုိ "သ" သုံးျပီး ေရးထားတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။မူရင္း စာေရးသူ ဘယ္သူဆုိတာေတာ့ တိတိက်က် မသိရေသးပါ။

"Credit = Thet naing ko" လုိ႔ ညႊန္းထားတ့ဲအတြက္ သက္နုိင္ကုိ ဆုိတ့ဲသူရဲ႕ လက္ရာလုိ႔လည္း ယူဆနုိင္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒါကုိ ကူးယူေဖာ္ျပေနၾကတာပါ။

မဖတ္ရေသးသူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
 .
သူသည္ သိုင္းသင္ေသာသူ။
သံုးသိန္းသံုးေသာင္းေသာ သိုင္း သူသိသည္။
သုိ႕ေသာ္
ေသြးေသာက္သိုင္းသာ သီးသန္႕ သူ သံုးသည္။
ေသြးေသာက္သိုင္း သံုးေသာ္
သုသာန္သို႕ ေသြး သြားသြားသြန္သည္။

သူသည္ သန္သည္၊ သြက္သည္
သူ႔သားသည္ သန္႔သည္ ... သို႔ေသာ္ ေသးေသးသြယ္သြယ္
သူ႔သားသူ သြန္သင္သည္
“... သား ... ေသြးေသာက္သိုင္းသင္ ...”

သို႕ေသာ္ သူ႔သားသည္ ေသးေသာက္သိုင္းသာ သင္သည္။

ေသးေသာက္သိုင္းသင္ေသာ္ ေသးသြန္သည္
သူ႔သားသည္ သဲေသာင္သို႔ ေသး သြားသြားသြန္သည္
သဲသယ္ေသာသူ သတ္ေသာ္ သူ႔သား ေသသည္
သူသိေသာ္ သဲေသာင္သို႔ သူသြားသည္။

သဲသယ္ေသာသူ သံုးေသာသိုင္းသည္ ေသြးသိုးေသြးေသာက္သိုင္း...
သို႔ေသာ္ ေသြးေသာက္သိုင္း သာသည္။
သူ ေသြးေသာက္သိုင္းသံုး သုတ္သင္သည္။
သဲသယ္ေသာသူ ေသသည္။
သူ႔သားေသသြားေသာ္ သုသာန္သို႕ သူသယ္သြားသည္ ...

- သူ သံုးသပ္သည္ ... သူ သိသြားသည္
“ေသေသာသူသည္သုသာန္သို႔ သက္သက္သာသာ သြားေသသည္သာ”။။

Credit = Thet naing ko.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved