ဧရာဝတီဂ်ာနယ္ မႏၱေလးေရာက္ၿပီ

Thursday, January 2, 2014

~


ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ မီဒီယာလုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳမ်ားခဲ ့တဲ ့ထိုင္းနိုင္ငံအေၿခစိုက္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနကထုတ္ေဝတဲ ့ဧရာဝတီဂ်ာနယ္ အပတ္စဥ္ၾကာသပေတးေန ့တိုင္း ထြက္ရွိပါၿပီ။ 

နဂါးစာေပၿဖန္ ့ခ်ိေရးဆုိင္ေရွ႕တြင္ေတြ ့ရေသာဧရာဝတီဂ်ာနယ္ (ဓာတ္ပုံမ်ား - ေတဇလိႈင္/ဧရာဝတီ)

ဧရာဝတီဂ်ာနယ္ ဖတ္ရွဳေနၾကသူမ်ား
 
မႏၱေလးထြန္းဦးစာေပ ၿဖန္ ့ခ်ိေရးလုပ္ငန္းတခု တြင္ ေတြ ့ရေသာဂ်ာနယ္လက္ေပြ ့ေရာင္းခ်သူမ်ား
မႏၱေလးၿမိဳ ့ထြန္းဦးစစာေပၿဖန္ ့ခ်ိေရးပိုင္ရွင္ဦးထြန္းဦးႏွင္ ့ဧရာဝတီဂ်ာနယ္

 
 ဂ်ာနယ္မ်ားစီထပ္ေနေသာ လက္ေပြ ့အေရာင္းသမားတဦး

ေတဇလိႈင္
 


.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved